EDREMİT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Havran Çamdibi köyünde zeytinlik icradan satılıktır

EDREMİT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889646
Şehir : Balıkesir / Havran
Semt-Mahalle : ÇAMDİBİ MAH. / TEMAŞALIK
: 2623
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/27882 esas
Muhammen Bedeli
:
51,676 TL
Birinci Satış Günü
:
19.12.2018 15:00
İkinci Satış Günü
:
17.01.2019 15:00
Satış Yeri
:
Edremit Adliyesi Müzayede (Satış) Salonu-Edremit İcra Müdürlüğü Yanı-Zemin Kat Edremit/BALIKESİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

EDREMİT

İCRA DAİRESİ

2018/27882 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN, TAPU KAYDI, CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :

Tapu Kaydı: Balıkesir İli, Havran İlçesi, Çamdibi Köyü, Kavaklı Çeşme Mevkii, 59 Parsel, 1 Cilt, 59 Sayfa noda kayıtlı, zeytinlik vasfındaki taşınmazın tam hissesi.Dosyamızdaki kıymet takdirine itiraz davası sonucu Edremit İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2017/349 Esas, 2018/325 Karar sayılı dosyasından 09.10.2018 tarihinde İİK.128-a uyarınca kesin olarak karar verilmiş olan karara göre mahkeme dosyasındaki bilirkişi raporunda taşınmaz için '' Taşınmaz Çamdibi Mahalle merkezine ortalama 1,5 km, Havran İlçe merkezine ortalama 5 km uzaklıktadır.Kadastral yolu yoktur.Ulaşımı komşu parseller içerisinden gerçekleşmektedir.Üzerinde elektrik imkanı yoktur.Havran barajı sulama sahasında kalıp, sulama imkanı vardır.Ortalama %4-5 meyilli, killi-tınlı toprak yapısındaki taşınmazda, bakımları yapılmamış olan arazi üzerinde, ortalama 50+ yaşlarında, 42 adet yağlık zeytin ağacı, 1 adet incir, 1 adet çam ve 1 adet armut ağacı olduğu görülmüştür.ARAZİNİN DEĞERİ:Taşınmazın coğrafi konumu, Havran İlçe merkezine ve Çamdibi mahallesine olan yakınlığı, kadastral yola cephesi olmaması, konumu, fiziksel ve çevresel etkileri, zeytin ağaçlarının bakım durumu, sulu tarım arazisiolması, alım satım durumu gibi tüm faktörler araştırıldıktan sonra keşif tarihi itibariyle değeri; Taşınmazın 1 m² değeri: 1 m² 13,00 TL civarındadır.Taşınmazın değeri:2.623,00 m²x13,00 TL=34.099,00 TL.AĞAÇLARIN DEĞERİ:İncir ağacının değeri 1 adetx250TL=250,00 TL, Armut ağacının değeri:1 adetx100TL=100,00 TL, Çam ağacının değeri (Odun değeri) 1 adetx250TL=250,00 TL, Zeytin ağaçları 42 adetx700TL=29.400,00TL, TOPLAM:30.000,00 TL.Taşınmazın Toplam Değeri=(Çıplak Arazi Değeri+Ağaçların Değeri)=34.099,00 TL+30.000,00 TL=64.099,00 TL (Keşif tarihi itibariyle değeri)-İcra Dosyasındaki Keşif Tarihi olan 10.08.2017 itibariyle değeri; 51.676,00 TL'dir.'' denilmektedir.

Yüzölçümü : 2.623,00 m2

Arsa Payı : --

İmar Durumu : İnşaat tarzı Belediye sınırları içinde, Onalı İmar Planı dışında tarımsal alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 51.676,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler/Mükellefiyetler/Beyanlar : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 19/12/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 17/01/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Edremit Adliyesi Müzayede (Satış) Salonu-Edremit İcra Müdürlüğü Yanı-Zemin Kat Edremit/BALIKESİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden (29.11.2018 tarihinden), artırma tarihinden önceki gün (18.12.2018 tarihine) sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Açık artırmaya iştirak edenlerin taşınmazın yukarıda yazılı tahmini değerinin %20 miktarı kadar pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri lazımdır.İhaleye katılmak isteyenler ihaleye katılım için gerekli % 20 teminatları ihale anında fiziki olarak yatırılabilecekleri gibi Müdürlüğümüzün T.Vakıflar Bankası T.A.O Edremit Şubesine ait TR430001500158007305665233 nolu iban numarasına müdürlüğümüzdeki post cihazından T.Vakıflar Bankası T.A.O isimli bankaya ait bankomat kart ile ya da bankaya giderek isim-soyisim belirtilerekten de yatırabilirler.Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden (24.12.2018 tarihinden), ikinci artırma gününden önceki gün ( 16.01.2019 tarihine) sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/27882 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,İİK.127 maddesi uyarınca kendisine tebligat yapılamayan ilgililere e-ilanın ve gazete ilanınıntebliğ yerine kâim olmak üzere ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR