İSKENDERUN İCRA DAİRESİ

Hatay Arsuz'da 5/24 hisseli tarım arazisi icradan satılıktır

İSKENDERUN İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01187152
Şehir : Hatay / Arsuz
Semt-Mahalle : AKÇALI MAH. / ARSUZ

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/719 Talimat
Muhammen Bedeli
:
1,408,317 TL
Birinci Satış Günü
:
10.09.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
06.10.2020 10:00
Satış Yeri
:
İskenderun Adliyesi İcra Dairesi Satış Odası - İskenderun Adliyesi Zemin Kat PTT Yanı İSKENDERUN / HATAY

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSKENDERUN İCRA DAİRESİ
2018/719 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hatay İl, Arsuz İlçe, 1432 Ada, 2 Parsel, AKÇALI Mahalle/Köy, Kıymet takdirine konu Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi 395 parsel ( eski ) / 1432 ada,2 parsel ( yeni ) / sayılı taşınmaz; Hatay Arsuz ovası sınırları içerisinde tarımsal sit alanındadır.Akçalı Mahallesinde,mahalle yerleşkesine 200 m ,Arsuz-İskenderun karayoluna 500 m,deniz sahiline ve Gökmeydan kavşağına 1800 m ,Arsuz merkezine 4750 m mesafededir.Bir kısmı sulu tarladır,sulama imkanı mevcuttur.Yaklaşık 32.000m²sine 3x3 dikim normunda beher dönümde 111 adet olmak üzere 32 dönüm x 111 adet=3552 adet 7-8 yaşlarında nar ağacı ekilidir.Tali yola cepheli olup ulaşımı rahat ve kolaydır.Hemen hemen düz bir topoğrafik yapıdadır.2 yılda 3 zirai ürün münavebesine ve yüzölçümü itibariyle makineli tarıma müsaittir.1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.Hatay İli Arsuz İlçesi Akçalı mahallesi 395 parsel ( eski ) / 1432 ada,2 parsel ( yeni ) / sayılı taşınmazın arazi değerinin 6.493.425,00-TL , ağaç değerinin 266.500,00-TL olmak üzere toplam:6.759.925,00-TL ve borçlunun 5/24 hissesinin 1.408.317,70-TL olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir.Borçlunun 5/24 hissesi satılacaktır.
Yüzölçümü : 86.579,00 m2Kıymeti : 1.408.317,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
*2565 SK 28.md. Gereği yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri ve izin almadıkça kiralayamayacakları bölge içerisinde kalmaktadır.
*T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2.Ordu Komutanlığı 6.Mekanize Piyade Tümen komutanlığı'ndan alınan 27/09/2018 tarih 93079286-3410-2209088-18/AYGB sayılı cevabi yazısında , " .... Yabancı uyruklu şahıs/yabancı sermayeli şirketlere satılmamak koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına satılmasında / kiralanmasında sakınca olmadığı " belirtilmektedir.
* " Bu parsel Büyük Ova Koruma Alanındadır. " beyanı ile ilgili Hatay Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 02/12/2019 Tarih,42852680-230.99-E.3708410 sayılı cevabi yazısı ile " ...parselin bitkisel üretim amacı dışında kullanılmayacağı,tarım dışı kullanım söz konusu olması durumunda Müdürlüğümüzden gerekli izinlerin alınması " gerektiği ve "....borçlunun hissesinin tamamının bölünmemek kaydıyla satışında mevzuatımız açısından sakınca bulunmamaktadır.."
*Beyanlar hanesinde "Arzı Milli " beyanı ile ilgili Arsuz Tapu Müdürlüğü'nün 43573028-622.03(622.03)-E.3799219 sayılı cevabi yazısı ile "..bahsi geçen beyanın taşınmazın satış ve vb. İşlemlerin yapılmasına engel olmamaktadır..."denilmektedir.
1. Satış Günü : 10/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 06/10/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : İskenderun Adliyesi İcra Dairesi Satış Odası - İskenderun Adliyesi Zemin Kat PTT Yanı İSKENDERUN / HATAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/719 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,İİK'nun 127. Maddesi hükmü gereğince; İlgililer ve hissedarlardan tapuda adresleri kayıtlı olmayanların varsa adres kayıt sistemindeki adreslerine, adres kayıt sisteminde kayıtlı adresleri yok ise ayrıca adres araştırmasına gerek kalmaksızın gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının ilgililer ve hissedarlara tebliğ edilmiş sayılmasına ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR