ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MD. GÖNEN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Gönen/Koçtepe Köyünde 3 adet tarla ihale ile satılıktır

ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MD. GÖNEN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046648
Şehir : Isparta / Gönen
Semt-Mahalle : KOÇTEPE KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlçemiz Koçtepe Köyünde bulunan 3 adet taşınmazın satışına ilişkin ihale,  2886 sayılı Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saate Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Şefliği çalışma odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ISPARTA/GÖNEN KAYKAMAMLIĞI
(Milli Emlak Şefliği)

İlçemiz Koçtepe Köyünde bulunan 3 adet taşınmazın satışına ilişkin ihale, 2886 sayılı Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saate Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

 1. Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

 2. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

 3. İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

 1. Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,

 2. Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

 3. Geçici teminata ait belge,

d. Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2019 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin verilmesi gerekmektedir.

 1. Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 2. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçtan müstesna ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

 3. Taşınmazların satış bedelinin taksitli olarak ödenmesi talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda 8 (sekiz) eşit taksitle, kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

 4. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 5. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN :

SIRA NO
MAHALLE /
KÖY :
CİNSİ : PAFTA : PARSEL : YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : HAZİNE HİSSESİ (m2): İMAR DURUMU : FİİLİ DURUMU: TAHMİNİ BEDELİ (TL): GEÇİCİ TEMİNATI
(TL):
İHALE
TARİHİ :
İHALE
SAATİ :
1 Koçtepe Ham toprak 5 5371 101.775,58 TAM İMARSIZ BOŞ 805.000,00 80.500,00 19.09.2019 10:00
2 Koçtepe Ham toprak 12 5372 37.735,34 TAM İMARSIZ BOŞ 293.000,00 29.300,00 19.09.2019 10:30
3 Koçtepe Ham toprak 6 5373 12.129,10 TAM İMARSIZ BOŞ 104.000,00 10.400,00 19.09.2019 11:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR