GÖLCÜK İCRA DAİRESİ

Gölcük/Saraylı'da tarla icradan satılacaktır (çoklu satış)

GÖLCÜK İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00959891
Şehir : Kocaeli / Gölcük
: 4005
Yayınlandığı Gazeteler

GÖLCÜK POSTASI 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/431 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
40,050 TL
Birinci Satış Günü
:
25.04.2019 15:30
İkinci Satış Günü
:
23.05.2019 15:30
Satış Yeri
:
MEZAT SALONU - Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes bulvarı No:110 Gölcük Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Satış Mezat Salonu Z-12 GÖLCÜK / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.GÖLCÜK İCRA DAİRESİ
2017/431 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Saraylı köyü 1129 parsel 3.880 m2 olarak kayıtlı iken 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22/A md. gereğince yenilenmesi sonucu Düzağaç Mah., 456 ada 1 parsel 4.005,03 m2. yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği bahçeolarak kayıtlıdır. Taşınmazın Mevcut Durumu:Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Gölcük Belediyesinin İmar planı sınırları içindedir. Taşınmaz boş arazi olup, üzerinde çeşitli cins ve miktarlarda orman ağaçları ve çalılar vardır. yaklaşık olarak 40 derecelik eğimli bir konuma sahip olup, bütün yönlerinden komşu parsellere cephelidir. Coğrafi olarak yüksek bir konumdadır. Kalıcı konutlar 33.adaya yani meskun mahalle yakın olmasına rağmen yolu yoktur. Ulaşım sorunu vardır. Bulunduğu bölgede elektrik, su, doğalgaz gibi devlet hizmetleri mevcut değildir. 4/32 hissesi borçluya aittir.
Adresi : Düzağaç Mah. Bila no Gölcük/Kocaeli

Yüzölçümü : 4.005,03 m2
Hisse Payı : 4/32

Kıymeti : 40.050,30 TL

KDV Oranı : %18
İmar Durumu :Gölcük Belediyesinin1/1000 ölçekli uygulama imar planında yaklaşık olarak yarısı "Ağaçlandırılacak Alanda" kalmakta olup,diğer yarısı ise E=0,30 ve Hmax=6,50 m olmak üzere "Konut Alanında" kalmaktadır.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 23/05/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes bulvarı No:110 Gölcük Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Satış Mezat Salonu Z-12 GÖLCÜK / KOCAELİ
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Saraylı köyü 3968 parsel 4.387,00 m2 olarak kayıtlı iken 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22/A md. gereğince yenilenmesi sonucu Düzağaç Mah., 456 ada 2 parsel 4.386,82 m2. Ana taşınmaz niteliği bağolarak kayıtlıdır. Taşınmazın Mevcut Durumu:Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Gölcük Belediyesinin İmar planı sınırları içindedir. Boş arazi olup, üzerinde çeşitli cins ve sayıda maddi değeri olmayan orman ağaçlar ve çalılar vardır. 20 derecelik eğimli bir konuma sahip olup, kuzeyinden imar yoluna (695 sok.),diğer yönlerinden de komşu parsellere cephelidir. Coğrafi olarak doğu tarafı vadide kalmaktadır. Taşınmaz kalıcı konutlar 33 adaya bitişik olması nedeniyle meskun mahallin çok yakınındadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bulunduğu bölgede elektrik,su,doğalgaz gibi devlet hizmetleri mevcuttur. 4/32 hissesi borçluya aittir.
Adresi : Düzağaç Mah., 695 Sk. Bila No:/Gölcük/Kocaeli

Yüzölçümü : 4.386,82 m2
Hisse Payı : 4/32 Kıymeti : 82.252,88 TL

KDV Oranı : %18
İmar Durumu: Gölcük Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tamamı "Ağaçlandırılacak Alanda" kalmaktadır.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 15:45 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 23/05/2019 günü 15:45 - 15:50 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes bulvarı No:110 Gölcük Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Satış Mezat Salonu Z-12 GÖLCÜK / KOCAELİ
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Saraylı köyü 162 parsel 2.760,00 m2 olarak kayıtlı iken 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22/A md. gereğince yenilenmesi sonucu Yunus Emre Mah., 454 ada 36 parsel 2.929,15 m2. Ana taşınmaz niteliği bağolarak kayıtlıdır.Taşınmazın Mevcut Durumu: Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Gölcük Belediyesinin İmar planı sınırları içindedir. Tapu kaydında her ne kadar Bağ olarak görünse de imar planı içinde olması ve meskun mahalle yakın olması sebebiyle Bağ vasfını yitirerek Arsa vasfını kazanmıştır. Taşınmaz boş arazi olup, üzerinde otlar ve ağaçlar bulunmaktadır. Bu taşınmaz yaklaşık 15 derece eğimli bir arazi olup, batısından açık olan kadastro yoluna, güneyinden açık olan 839.sokağa cephelidir. Köşe parsel olup, diğer yönlerinden de komşu parsellere cephelidir. Coğrafi olarak yüksek bir konumda olup, orman ve deniz manzaralıdır. İlçe merkezine uzak mesafededir. Ulaşım sorunu yoktur. 1/6 hissesi borçluya aittir.
Adresi : Saraylı köyü, 839 Sk.No:34-36 Gölcük/Kocaeli

Yüzölçümü : 2.929,15 m2
Hisse Payı : 1/6 Kıymeti : 195.276,67 TL

KDV Oranı : %18
İmar Durumu : İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin uygulama imar planında Ayrık nizam,2 katlı,TAKS=0,25 ,KAKS=0,50 olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 23/05/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes bulvarı No:110 Gölcük Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Satış Mezat Salonu Z-12 GÖLCÜK / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililer bakımından İİK'nun 127. Maddesi gereğince gazete veya elektronik ortamdayapılan ilanın satış ilanı tebliği yerine geçmesine,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/431 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR