GÖLBAŞI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gölbaşı'nda 53 m² tarla icradan satılıktır

GÖLBAŞI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891051
Şehir : Ankara / Gölbaşı
: 53
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1900 ESAS
Muhammen Bedeli
:
18,261 TL
Birinci Satış Günü
:
13.12.2018 15:20
İkinci Satış Günü
:
17.01.2019 15:20
Satış Yeri
:
G.O.P. MAHALLESİ SAHİL CADDESİ MEHMET AKİF ERSOY KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ N0:40/A (MEZAT SALONU) GÖLBAŞI/ANKARI -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GÖLBAŞI(ANKARA)
İCRA DAİRESİ
2017/1900 ESAS
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZLARIN GENEL İMAR DURUMU: Gölbaşı Belediye Başkanlığının 16/10/2018 tarihli yazısında "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017/116 ve12.05.2017/1002 tarih /sayılı kararları ile onaylanan 1/100000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı kapsamında kaldığı, plan hükümlerinin 1.2 maddesi gereğince bu plan ölçeği gereği şematik olup, üzerinden ölçüm yer belirleme ve uygulama yapılamaz hükmünün bulunduğu söz konusu alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bulunmadığı hususları" belirtilmiştir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Gölbaşı İlçe, 123746 Ada, 4 Parsel, AKVİRANÇARSAK Mahalle/Köy, Akvirançarsak Mahallesi, Köy içi mevkii 123746 Ada 4 parsel numaralı taşınmaz, Enlem: 39,31978213 Boylam:32,94949740 koordinatlarında yer almaktadır.
Parsel, kuş uçuşu Ankara-Konya yolunun 1500,00 mt güney doğusunda, Gölbaşı İlçe merkezinin 55.100,00 mt güneydoğusundadır.
Tapu kayıtlarında tarla vasıflı ve tamamı 53,64 m²olarak görünmektedir.
Taşınmazın bulunduğu bölge yol, su, elektrik, telefon, gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Taşınmaz tamamı üzerinde, 170 m² alanlı, bir bölümü mesken ve bir bölümü depo olarak kullanılan bina bulunmaktadır. Bina, tek katlı, yığma, duvarları sıvalı ve çatısı kiremitle kaplıdır. Bina, 3 oda, salon, antre, avlu, 2 depodan ibarettir.Zeminleri beton kaplı, duvarları sıvalıdır. Dış kapısı ve iç kapılar ile pencereleri ahşap üzeri yağlı boyalıdır. Bina yaklaşık 40 yıllıktır. Bina özellikleri itibariyle 2. Sınıf B grubu ve yıpranma payı %40 olarak takdir edilmiştir.
Taşınmazın tamamı üzerinde yukarıda bahsedilen binanın parsel alanı kadar kısmı kalmakta olup, binanın diğer kısımları başka parsel üzerinde bulunmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018 yılı m² yapı yaklaşık maliyetlerini henüz belirlememiştir. 2017 yılı m² yapı yaklaşık maliyetlerini, 2. sınıf B grubu yapı için, 419 TL/m² olarak belirlemiştir.
ÜFE Endeksleri tablosundan (2003 =100) Aralık 2016 ÜFE endeksi 276,75 ve Aralık 2017 ÜFE endeksi 319,52 olarak verilmiştir.
2018 yılı m² yapı yaklaşık maliyeti,
2. sınıf B grubu yapı için, (419 TL/m² / 276,75 x 319,52) 483,75 TL olarak belirlemiştir. Bina bedeli, 53.64 m² x 483,75 TL x (%100-%40) =15.569 TL olarak belirlemiştir. Akvirançarsak Mahallesi, Köy içi mevkii 123746 Ada 4 parsel arsanın m² rayici 50,00 TL/m² takdir ve hesap edilmiştir.
Taşınmaz bedeli,53,64 m² x 50,00 TL = 2.682,00 TL olarak hesap edilmiştir.Taşınmazın bina bedeli, 15.569 TL olmak üzere taşınmazın toplam bedeli 18.261,00 TL
Adresi : Ankara İl, Gölbaşı İlçe, 123746 Ada, 4 Parsel, AKVİRANÇARSAK
Yüzölçümü : 53,64 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :Yukarıdabelirtilmiştir.
Kıymeti : 18.261,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/12/2018 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 17/01/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : G.O.P. MAHALLESİ SAHİL CADDESİ MEHMET AKİF ERSOY KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ N0:40/A (MEZAT SALONU) GÖLBAŞI/ANKARI -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Gölbaşı İlçe, 123742 Ada, 2 Parsel, AKVİRANÇARSAK Mahalle/Köy, Akvirançarsak Mahallesi, Köy içi mevkii 123742 Ada 2 parsel numaralı taşınmaz, Enlem: 39,31980081 Boylam:32,94971734 koordinatlarında yer almaktadır.
Parsel, kuş uçuşu Ankara-Konya yolunun 1500,00 mt güney doğusunda, Gölbaşı İlçe merkezinin 55.100,00 mt güneydoğusundadır.
Tapu kayıtlarında tarla vasıflı ve tamamı 181,17 m²olarak görünmektedir.
Taşınmazın bulunduğu bölge yol, su, elektrik, telefon gibi belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Parsel üzerinde çok eski, kısmen çatısı bulunmayan kerpiç bina yıkıntısı bulunmaktadır. Söz konusu enkazın ekonomik değeri yoktur. Akvirançarsak Mahallesi, Köy içi mevkii 123742 Ada 2 parsel arsanın m² rayici 50,00 TL/m² takdir ve hesap edilmiştir.
Taşınmazın arsa bedeli, 181,17 m²x 50,00 TL = 9.058,50 TL,
Adresi : Ankara İl, Gölbaşı İlçe, 123742 Ada, 2 Parsel, AKVİRANÇARSAK Köyü
Yüzölçümü : 181,17 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yukarıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 9.058,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/12/2018 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 17/01/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : G.O.P. MAHALLESİ SAHİL CADDESİ MEHMET AKİF ERSOY KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ N0:40/A (MEZAT SALONU) GÖLBAŞI/ANKARA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1900 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR