GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Germencik Belediyesine ait taşınmazların satış/kiralama işi ve ambalaj atıklarının toplanması ayrıştırılması ihalesi

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda ekli listede sıra numaraları hizasında bilgileri yer alan 24 (Yirmidört) adet taşınmazın satış ihalesi, 8 (Sekiz) adet taşınmazın kiralama ihalesi, muhtelif ekmek fırını malzemelerinin satış ihalesi ile Germencik Belediyesi sınırları İçerisindeki 36 Mahallede bulunan ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılması işi ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GERMENCİK BELEDİYESİ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI


Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda ekli listede sıra numaraları hizasında bilgileri yer alan 24 (Yirmidört) adet taşınmazın satış ihalesi, 8 (Sekiz) adet taşınmazın kiralama ihalesi, muhtelif ekmek fırını malzemelerinin satış ihalesi ile Germencik Belediyesi sınırları İçerisindeki 36 Mahallede bulunan ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılması işi ihalesi şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 10/01/2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Her bir taşınmazın ihalesi ile diğer ihaleler ayrı ayrı yapılacak olup, İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN
Adı : Germencik Belediye Başkanlığı
Adresi : Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16
Germencik/AYDIN
Telefonu : 0 256 563 01 20
Faks Numarası : 0 256 563 14 72
Elektronik Posta Adresi : germencikbelediyesi@hotmail.com

2-İHALENİN
Yapılacağı Yer : Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu
Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16
Germencik/AYDIN
Tarihi ve Saati : 10/01/2020 günü Saati listede belirtilmiştir.
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre
Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Yedieylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16
Germencik/AYDIN adresinde bulunan Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda 50,00 TL (Elli Türk
Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale
dokümanı satın almaları zorunludur.

3-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER
a) Gerçek Kişilerden;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

b) Tüzel Kişilerden;
-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
-İmza sirküleri
-Tebligat için adres beyanı
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
-Ticaret Sicil Gazetesi

c) Ortak Girişim Olması halinde;
-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
-Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV, vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.


GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
S.
NO
MAHALLE MEVKİİ ADA NO PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ (m²) NİTELİK MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 ALANGÜLLÜ ÇAYALANI 154 4 3.291,98 TARLA 100.000,00 3.000,00 10.01.2020 14:00
2 BALATÇIK GÖL 127 12 11.637,05 TARLA 90.000,00 2.700,00 10.01.2020 14:05
3 BOZKÖY KÖYİÇİ 223 12 578,87 ARSA 29.000,00 870,00 10.01.2020 14:10
4 BOZKÖY KÖYİÇİ 223 13 690,56 ARSA 35.000,00 1.050,00 10.01.2020 14:15
5 BOZKÖY KÖY İÇİ 233 3 555,56 ARSA 28.000,00 840,00 10.01.2020 14:20
6 HIDIRBEYLİ SÜLÜKLÜ 176 8 30.192,26 İNCİR BAHÇESİ 650.000,00 19.500,00 10.01.2020 14:25
7 MESUDİYE SEYREKKOVALIK 245 138 2.870,95 TARLA 100.500,00 3.015,00 10.01.2020 14:30
8 MORALİ 198 6 901,03 TARLA 18.100,00 543,00 10.01.2020 14:35
9 MORALİ 214 13 833,00 TARLA 8.500,00 255,00 10.01.2020 14:40
10 MURSALLI KÖYKENARI 186 7 268,96 ARSA 11.000,00 330,00 10.01.2020 14:45
11 NEŞETİYE KARAKOVA 133 8 4.742,73 YİRMİ AĞAÇLI ZEYTİNLİK 150.000,00 4.500,00 10.01.2020 14:50
12 ORTAKLAR KÖY CİVARI 358 11 368,83 ARSA 73.500,00 2.205,00 10.01.2020 14:55
13 ORTAKLAR 534 5 232,70 ARSA 46.500,00 1.395,00 10.01.2020 15:00
14 ORTAKLAR 534 15 82,04 ARSA 16.500,00 495,00 10.01.2020 15:05
15 ÜZÜMLÜ KÖY CİVARI 111 177 506,50 ARSA 25.500,00 765,00 10.01.2020 15:10
16 ÜZÜMLÜ NARLIK 169 2 10.047,00 TARLA 102.500,00 3.075,00 10.01.2020 15:15
17 ÖMERBEYLİ ALANGÜLLÜ ÇAYI 105 12 90.943,72 TARLA 1.819.000,00 54.570,00 10.01.2020 15:20
18 ÖMERBEYLİ IZGAR 107 5 42.638,87 TARLA 852.250,00 25.567,50 10.01.2020 15:25
19 ÖMERBEYLİ IZGAR 108 1 35.566,54 TARLA 711.500,00 21.345,00 10.01.2020 15:30
20 ÖMERBEYLİ IZGAR 108 7 24.750,00 TARLA 495.250,00 14.857,50 10.01.2020 15:35
21 ÖMERBEYLİ IZGAR 109 1 38.564,00 TARLA 771.500,00 23.145,00 10.01.2020 15:40
22 ÖMERBEYLİ IZGAR 109 4 9.044,87 TARLA 181.000,00 5.430,00 10.01.2020 15:45
23 ÖMERBEYLİ IZGAR 111 6 91.854,74 TARLA 1.837.250,00 55.117,50 10.01.2020 15:50
24 ÖMERBEYLİ IZGAR 112 12 10.355,08 TARLA 207.250,00 6.217,50 10.01.2020 15:55

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ

S. NO MAHALLE MEVKİİ ANA TAŞ. NİTELİK (KULLANIM ŞEKLİ) YÜZÖLÇÜMÜ (M²) KİRA SÜRESİ ADA NO PARSEL NO KDV HARİÇ 1 (BİR) YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 HIDIRBEYLİ ÇALLITEPE ARSA (Tarla) 42.202,98 1 YIL 169 1 25.500,00 765,00 10.01.2020 16:00
2 HIDIRBEYLİ ÇALLITEPE ARSA (Tarla) 5.935,40 1 YIL 170 1 3.600,00 108,00 10.01.2020 16:05
3 ÖMERBEYLİ IZGAR TARLA 174.825,00 1 YIL 110 1 105.000,00 3.150,00 10.01.2020 16:10
4 ÖMERBEYLİ IZGAR TARLA 74.431,38 1 YIL 113 5 44.750,00 1.342,50 10.01.2020 16:15
S.
NO
MAHALLE TAŞINMAZIN ADRESİ KULLANIM ŞEKLİ YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²) KİRA SÜRESİ KDV HARİÇ 1 (BİR) YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
5 HIDIRBEYLİ AYDIN İZMİR ASVALT CAD. No:11 RESTORANT VE KIR DÜĞÜN SALONU 3.116,67 2 YIL 50.400,00 1.512,00 10.01.2020 16:20
6 MESUDİYE KÜÇÜK SANAYİİ SİT. 3. KÜME NO:11/A DÜKKAN 50,00 1 YIL 6.500,00 195,00 10.01.2020 16:25
7 MESUDİYE KÜÇÜK SANAYİİ SİT. 3. KÜME NO:14/A DÜKKAN 50,00 1 YIL 6.500,00 195,00 10.01.2020 16:30
8 ORTAKLAR SANAYİ CAD. NO:1 DÜKKAN 77,00 1 YIL 30.000,00 900,00 10.01.2020 16:35


AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ İHALE LİSTESİ

S.
NO
İL / İLÇESİ
İŞİN TANIMI
İŞİN SÜRESİ KDV HARİÇ 1 (BİR) YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 AYDIN/GERMENCİK GERMENCİK BELEDİYESİ SINIRLARINDA BULUNAN 36 MAHALLE İÇERİSİNDE Kİ AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ 1 YIL 7.000,00 210.00 10.01.2020 16:40


GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK MUHTELİF FIRIN MALZEMESİ LİSTESİ

S.
NO
CİNSİ
MALZEME LİSTESİ
KDV DAHİL MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 EKMEK FIRINI MALZEMESİ
19 KALEM MUHTELİF FIRIN MALZEMESİ
35.000,00 1.050,00 10.01.2020 16:45

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR