GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Germencik Belediyesi, mülkiyetindeki tarım arazilerini ihale ile satacak

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İNCİR BAHÇESİ,TARLA,ELLİ AĞAÇLI ZEYTİNLİK
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ONDOKUZ ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda bilgileri bulunan 19 (Ondokuz) adet taşınmaz, ihale şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 12/12/2018 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda satılacaktır. Her bir taşınmazın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1- İDARENİN
Adı : Germencik Belediye Başkanlığı
Adresi : Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16
Germencik/AYDIN
Telefonu : 0 256 563 01 20
Faks Numarası : 0 256 563 14 72
Elektronik Posta Adresi : germencikbelediyesi@hotmail.com

2- İHALENİN
Yapılacağı Yer : Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN
Tarihi ve Saati : 12/12/2018 – Aşağıda Taşınmazların Karşısında Belirtilmiştir.
Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Yedieylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan
Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda 50,00 TL (Elli Türk Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler

a) Gerçek Kişilerden;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-Cayma bedeline ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

b) Tüzel Kişilerden;

-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
-İmza sirküleri
-Tebligat için adres beyanı
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-Cayma bedeline ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
-Ticaret sicil gazetesi

c) Ortak Girişim Olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Aşağıdaki muhammen bedellerden KDV ALINMAYACAKTIR. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

S. Nu Mahallesi Mevkii Ada Nu. Parsel Nu. Niteliği Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Cayma Bedeli (TL) İhale Tarih ve Saati
1 ALANGÜLLÜ KADIYERİ 152 2 İNCİR BAHÇESİ 5.828,62 117.000,00 3.510,00 3.510,00 12.12.2018 14:00
2 BALATÇIK GÖL 711 İNCİR BAHÇESİ 10.120,00 121.500,00 3.645,00 3.645,00 12.12.2018 14:01
3 BALATÇIK GÖL 714 TARLA 12.040,00 144.500,00 4.335,00 4.335,00 12.12.2018 14:02
4 BALATÇIK KÖYİÇİ 1163 KERPİÇ EV 160,00 30.500,00 915,00 915,00 12.12.2018 14:03
5 BALATÇIK KÖYİÇİ 1167 AVLULU KERPİÇ EV 360,00 15.500,00 465,00 465,00 12.12.2018 14:04
6 BOZKÖY SARNIÇ 40 11 ZEYTİN AĞAÇLI TARLA 70.500,00 176.500,00 5.295,00 5.295,00 12.12.2018 14:05
7 DAĞKARAAĞAÇ ARITAŞI 151 1 ELLİ AĞAÇLI ZEYTİNLİK 5.130,06 25.750,00 772,50 772,50 12.12.2018 14:06
8 DAĞKARAAĞAÇ ARITAŞI 103 23 ELLİ AĞAÇLI ZEYTİNLİK 4.517,54 22.750,00 682,50 682,50 12.12.2018 14:07
9 GÜMÜŞYENİ TOLA MEZARLIĞI 128 6 TARLA 38.707,49 310.000,00 9.300,00 9.300,00 12.12.2018 14:08
10 HABİBLER ÇEŞME BOĞAZI 173 TARLA 6.875,00 27.500,00 825,00 825,00 12.12.2018 14:09
11 HIDIRBEYLİ SÜLÜKLÜ 3452 İNCİR BAHÇESİ 29.791,00 745.000,00 22.350,00 22.350,00 12.12.2018 14:10
12 KIZILCAGEDİK PINARLIBURUN 102 34 TARLA 88.719,67 443.750,00 13.312,50 13.312,50 12.12.2018 14:11
13 MORALI 198 6 TARLA 901,03 18.500,00 555,00 555,00 12.12.2018 14:12
14 MORALI 214 13 TARLA 833,00 16.750,00 502,50 502,50 12.12.2018 14:13
15 NEŞETİYE SALIYER 124 80 TARLA 22.316,25 446.500,00 13.395,00 13.395,00 12.12.2018 14:14
16 ÖMERBEYLİ IZGAR 115 1 TARLA 878,52 26.500,00 795,00 795,00 12.12.2018 14:15
17 SELATİN DARI DERESİ 122 1 TARLA 16.000,76 64.500,00 1.935,00 1.935,00 12.12.2018 14:16
18 ÜZÜMLÜ KÖY CİVARI 111 178 ARSA 542,43 21.700,00 651,00 651,00 12.12.2018 14:17
19 ÜZÜMLÜ KÖY CİVARI 111 177 ARSA 506,50 20.500,00 615,00 615,00 12.12.2018 14:18

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR