GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Germencik Bedediyesi'nden kiralık tarla ve dükkanlar

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00883570
Şehir : Aydın / Germencik
Yayınlandığı Gazeteler

SES 27.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SES 31.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dükkan,Tarla,İncir bahçesi ,Ekmek Fabrikası, niteliğindeki 41 adet taşınmaz kiraya verilecek ve ağaç üstü çam fıstığı satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda bilgileri bulunan 41 (Kırk Bir) adet taşınmazın kira ihalesi ile Germencik Belediyesi sorumluluk sahası içinde bulunan çam fıstığı ağaçlarının 2018 yılı ağaçüstü mahsulünün satış ihalesi, ihale şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 07/11/2018 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Her bir taşınmazın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN
Adı : Germencik Belediye Başkanlığı
Adresi : Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16
Germencik/AYDIN
Telefonu : 0 256 563 01 20
Faks Numarası : 0 256 563 14 72
Elektronik Posta Adresi : germencikbelediyesi@hotmail.com

2-İHALENİN
Yapılacağı Yer : Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN
Tarihi ve Saati : 07/11/2018 Aşağıda Taşınmazların Karşısında Belirtilmiştir.
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Yedieylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda 50,00 TL (Elli Türk Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler
a) Gerçek Kişilerden;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
b) Tüzel Kişilerden;
-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
-İmza sirküleri
-Tebligat için adres beyanı
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
-Ticaret Sicil Gazetesi
c) Ortak Girişim Olması halinde;
-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.
Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV, vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK TARLALARIN LİSTESİ
S.NO. MAHALLESİ MEVKİİ ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KİRA SÜRESİ KDV HARİÇ 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 ALANGÜLLÜ KADIYERİ 152 2 İNCİR BAHÇESİ 5.828,62 1 YIL 875,00 TL 26,25 TL 07.11.2018 14:00
2 GÜMÜŞYENİ TOLA MEZARLIĞI 128 6A TARLA 25.707,49 1 YIL 6.450,00 TL 193,50 TL 07.11.2018 14:01
3 GÜMÜŞYENİ TOLA MEZARLIĞI 128 6B TARLA 8.000,00 1 YIL 2.000,00 TL 60,00 TL 07.11.2018 14:02
4 GÜMÜŞYENİ TOLA MEZARLIĞI 128 6C TARLA 5.000,00 1 YIL 1.250,00 TL 37,50 TL 07.11.2018 14:03
5 HIDIRBEYLİ SÜLÜKLÜ 3452 İNCİR BAHÇESİ 29.791,00 1 YIL 8.950,00 TL 268,50 TL 07.11.2018 14:04
6 MESUDİYE SEYREKKOVALIK 245 138 TARLA 2.870,95 1 YIL 1.150,00 TL 34,50 TL 07.11.2018 14:05
7 MORALI 214 13 TARLA 833,00 1 YIL 350,00 TL 10,50 TL 07.11.2018 14:06
8 MORALI 198 6 TARLA 901,03 1 YIL 370,00 TL 11,10 TL 07.11.2018 14:07
9 NEŞETİYE SALIYER 479 TARLA 23.440,00 1 YIL 9.400,00 TL 282,00 TL 07.11.2018 14:08
10 ÖMERBEYLİ ALANGÜLLÜÇAYI 105 12 TARLA 90.943,72 1 YIL 45.500,00 TL 1.365,00 TL 07.11.2018 14:09
11 ÖMERBEYLİ IZGAR 107 5 TARLA 42.638,87 1 YIL 21.350,00 TL 640,50 TL 07.11.2018 14:10
12 ÖMERBEYLİ IZGAR 110 1 TARLA 174.825,00 1 YIL 87.450,00 TL 2.623,50 TL 07.11.2018 14:11
13 ÖMERBEYLİ IZGAR 112 12 TARLA 10.355,08 1 YIL 5.200,00 TL 156,00 TL 07.11.2018 14:12
14 ÖMERBEYLİ IZGAR 108 1 TARLA 35.566,54 1 YIL 17.800,00 TL 534,00 TL 07.11.2018 14:13
15 ÖMERBEYLİ IZGAR 108 7 TARLA 24.750,00 1 YIL 12.400,00 TL 372,00 TL 07.11.2018 14:14
16 ÖMERBEYLİ IZGAR 109 1 TARLA 38.564,00 1 YIL 19.300,00 TL 579,00 TL 07.11.2018 14:15
17 ÖMERBEYLİ IZGAR 111 6 TARLA 91.854,74 1 YIL 45.950,00 TL 1.378,50 TL 07.11.2018 14:16
18 ÖMERBEYLİ IZGAR 113 5 TARLA 74.431,38 1 YIL 37.250,00 TL 1.117,50 TL 07.11.2018 14:17
19 ÖMERBEYLİ IZGAR 109 4 TARLA 9.044,87 1 YIL 4.550,00 TL 136,50 TL 07.11.2018 14:18
20 ÖMERBEYLİ IZGAR 115 1 TARLA 878,52 1 YIL 450,00 TL 13,50 TL 07.11.2018 14:19
21 TURANLAR 250 4 TARLA 5.500,17 1 YIL 2.250,00 TL 67,50 TL 07.11.2018 14:20
22 TURANLAR 262 2 TARLA 6.824,37 1 YIL 2.750,00 TL 82,50 TL 07.11.2018 14:21
23 TURANLAR 263 3 TARLA 1.076,08 1 YIL 450,00 TL 13,50 TL 07.11.2018 14:22
24 TURANLAR 265 1 TARLA 558,05 1 YIL 250,00 TL 7,50 TL 07.11.2018 14:23
25 TURANLAR 267 4 TARLA 1.507,04 1 YIL 625,00 TL 18,75 TL 07.11.2018 14:24
26 TURANLAR 274 6 TARLA 8.500,26 1 YIL 3.450,00 TL 103,50 TL 07.11.2018 14:25
27 TURANLAR 276 2 TARLA 2.305,29 1 YIL 950,00 TL 28,50 TL 07.11.2018 14:26
28 TURANLAR 277 1 TARLA 1.340,00 1 YIL 550,00 TL 16,50 TL 07.11.2018 14:27
29 UZUNKUM 107 3 TARLA 1.783,35 1 YIL 650,00 TL 19,50 TL 07.11.2018 14:28
30 UZUNKUM BOYALIK 166 1 TARLA 1.067,00 1 YIL 375,00 TL 11,25 TL 07.11.2018 14:29
31 ÜZÜMLÜ NARLIK 169 2 TARLA 10.047,00 1 YIL 2.800,00 TL 84,00 TL 07.11.2018 14:30
GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK DÜKKANLARIN LİSTESİ
S. NO MAHALLE TAŞINMAZIN ADRESİ CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KİRA SÜRESİ KDV HARİÇ 1 (BİR) YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 DAĞYENİ Dağyeni Mah. Dağyeni Sok. No:480 İşyeri 220,00 10 YIL 4.800,00 TL 144,00 TL 07.11.2018 14:31
2 GERMENCİK Camikebir Mah. Lozan Cad. No:32/7 Dükkan 18,00 3 YIL 6.480,00 TL 194,40 TL 07.11.2018 14:32
3 GERMENCİK Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3.Küme No:10/A Dükkan 40,00 3 YIL 4.800,00 TL 144,00 TL 07.11.2018 14:33
4 GERMENCİK Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3.Küme No:12/A Dükkan 28,00 3 YIL 3.360,00 TL 100,80 TL 07.11.2018 14:34
5 HIDIRBEYLİ Hıdırbeyli Mah. Fatih Cad. Hizmet Binası Altı No:1/C Dükkan 12,00 3 YIL 1.000,00 TL 30,00 TL 07.11.2018 14:35
6 ORTAKLAR Ortaklar Mah. (Naipli) Alparslan Türkeş Bulv. No:56 Ekmek Fabrikası 511,00 3 YIL 25.000,00 TL 750,00 TL 07.11.2018 14:36
7 ORTAKLAR Ortaklar Mah. Atatürk Cad. No:20/C Dükkan 14,00 3 YIL 3.530,00 TL 105,90 TL 07.11.2018 14:37
8 ÖMERBEYLİ Ömerbeyli Mah. İstasyon Cad. No:3 Dükkan 40,00 3 YIL 1.000,00 TL 30,00 TL 07.11.2018 14:38
9 REİSKÖY Reisköy Mah. Reisköy Sok. No:117 Dükkan 21,00 3 YIL 1.450,00 TL 43,50 TL 07.11.2018 14:39
10 TEKİN Tekin Mah. Tekin Sok. No:95/C Dükkan 22,00 3 YIL 1.800,00 TL 54,00 TL 07.11.2018 14:40

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞA ÇIKARILACAK AĞAÇÜSTÜ MAHSUL LİSTESİ
S. NO MAHALLE ADI CİNSİ TAHMİNİ MAHSUL MİKTARI (KG) İŞ BİTİRME SÜRESİ KDV HARİÇ 1 (BİR) YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 GERMENCİK MAHALLELERİ ÇAM FISTIĞI 2018 YILI AĞAÇ ÜSTÜ MAHSULÜ 2.000,00 1 YIL 4.600,00 TL 138,00 TL 07.11.2018 14:41

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR