ŞAHİNBEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Garaj ve tarlaların satışı yapılacaktır

ŞAHİNBEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep SGK İl Müdürlüğü Zemin Kat Konferans Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SATIŞ ŞARTLARI :
a-) İhalenin yapılacağı yer gün ve saat : Gaziantep SGK İl Müdürlüğü Zemin Kat Konferans Salonu
1.Artırma: 07.11.2018 tarihin saat 09:00-10:05 arasında
2.Artırma: 14.11.2018 tarihin saat 09:00-10:05 arasında
b-) Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin %75 ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada rayiç bedelin % 40 ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci açık arttırmada istekli çıkmaz ve pey sürülmezse ikinci açık arttırmada 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince birinci açık arttırmadaki şartlar aranacaktır
c-) Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5’ i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10 uncu maddesinin birinci 1. ila 4. bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, kdv, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
d-) Satışa iştirak etmek isteyenlerin yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ile yeterli teminatlarını ihaleden önce Ziraaat Bankası Mosip-Diğer tahsilat ( Beyan usulü ) /SGK Gaziantep Gelir Saymanlığı /Geçici Teminat hesabına yatırılması ve makbuzun İcra Satış komisyonuna ibraz etmeleri veya Satış Komisyonuna yatırmaları zorunludur. Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
e-) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faiz den mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir .Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.
f-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Gaziantep/Şahinbey SGM İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
g-) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.
h-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin İcra Satış Servisine başvurmaları veya 03422301850-1206 telefonla da bilgi alabilecekleri ilan olunur.03.10.2018
Aşağıda 7 adet gayrimenkul satışa sunulmuştur.
1 – Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Güneykent Mah. 4204 ada 9 parsel olup No:6 garaj vasfındadır. Tapuda yüzölçümü 1.107,30.-m2 Hisse oranı tam Muammer bedeli: 12.000,00.-TL.
2 - Gaziantep İli Nizip İlçesi Tatlıcak Mah. 176 ada 2 parsel olup tarla vasfındadır. Tapuda yüzölçümü 1.000.-m2 Hisse oranı tam Muammer bedeli: 15.000,00.-TL.
3-– Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beyreli Köyü. 113 ada 30 parsel olup tarla vasfındadır. Tapuda yüzölçümü 9.000,00.-m2 Hisse oranı 1/12 Muammer bedeli: 10.500,00.-TL.
4-– Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beyreli Köyü. 114 ada 8 parsel olup tarla vasfındadır. Tapuda yüzölçümü 11.200,00.-m2 Hisse oranı 1/2 Muammer bedeli: 38.000,00.-TL.
5- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Kapçağız Köyü. 666 parsel olup, tarla vasfındadır. Tapuda yüzölçümü 4.300,00.-m2 Hisse oranı 1/2 Muammer bedeli: 21.500,00.-TL
6- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Todemir Köyü 120 ada 81 parsel olup tarla vasfındadır. Tapuda yüzölçümü 19.833,00.-m2 Hisse oranı tam Muammer bedeli: 298.000,00.-TL.
7- Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Subaşı Mah. 5 ada 85 parsel olup tarla vasfındadır. Tapuda yüzölçümü 7.128,00.-m2 Hisse oranı tam Muammer bedeli: 110.000,00.-TL.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR