TRABZON MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Fındık bahçesi ve dükkan nitelikli taşınmazlar ihale ile kiraya verilecektir

TRABZON MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096324
Şehir : Trabzon / Ortahisar
Semt-Mahalle : ESENYURT MAH. / BOZTEPE
: 4000
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 09.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 16.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fındık bahçesi, dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Müdürü Odasında (Gülbaharhatun Mahallesi, Hükümet Konağı D Blok Kat:4 No:466 Ortahisar/TRABZON)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRABZON ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN


1) Aşağıda tapu bilgileri yazılı Hazineye ait taşınmaz malların satış ve kiralama ihaleleri hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

2) İhaleler; Milli Emlak Müdürü Odasında (Gülbaharhatun Mahallesi, Hükümet Konağı D Blok Kat:4 No:466 Ortahisar/TRABZON) oluşacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri ve banka limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte), 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4) Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2019 yılı) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
Gerekmektedir.

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Taşınmazların satış bedellerinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle kanunî faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

6) Kiraya verilecek taşınmazlar, eski kiracıları tarafından kullanılmakta olup, bu husus Kira Şartnamesi ve Sözleşmesine özel hüküm olarak eklenecektir.

7) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Trabzon Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

8) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.trabzon.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.
İlan olunur.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

SIRA MAHALLESİ / CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE İMAR TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE İHALE
NO KÖYÜ (m2) HİSSESİ DURUMU BEDELİ (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ SAATİ
1 Esenyurt Mahallesi Fındık Bahçesi 160 50 4.000,00 Tam İmarsız 78.000,00 15.600,00 25.12.2019 14:00
2 Esenyurt Mahallesi Fındık Bahçesi 171 1 470,54 Tam İmarsız 12.940,00 2.588,00 25.12.2019 14:15


KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR

SIRA MAHALLESİ / CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KİRAYA VERİLECEK KULLANIM TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE İHALE
NO KÖYÜ (m2) ALAN (m2) AMACI BEDELİ (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ SAATİ
1 Kemerkaya Mahallesi Kargir Üç Mağaza 274 21 153,58 73,00 m2 (35,00 ve 38 m2 iki adet tek katlı dükkan) Dükkan 252.250,00 50.450,00 25.12.2019 14:30
2 Kemerkaya Mahallesi Kargir Üç Mağaza 274 21 153,58 92,00 m2 (46,00 m2 zemin, 46,00 m2 asma kat) Dükkan 177.550,00 35.510,00 25.12.2019 15:00


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR