BANDIRMA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Erikli mahallesinde icradan satılık 2 adet taşınmaz

BANDIRMA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00599685
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Semt-Mahalle : ERİKLİ MAH. / DOĞRUCA
Yayınlandığı Gazeteler

BANSES 09.05.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2009/70 Esas
Muhammen Bedeli
:
57,200 TL
Birinci Satış Günü
:
11.07.2017 11:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BANDIRMA 2. İCRA DAİRESİ

2009/70 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erikli mah.Çayırdere ve yeraltı mevkii 687 parselde kayıtlı tarla niteliğinde taşınmaz;eğimli sırt ve yamaç arazi niteliğinde,sığ toprakderinliğindeve doğusunda bulunan dereden motopompla su çekilmek suretiyle sulu tarım yapılabilir.Köy asfaltına 280 m,dereye 150 m mesafededir.Üzerinde bina vs. yoktur.

Yüzölçümü: 3.650,00m2
İmar Durumu: İnşaat tarzı kesinleşmiş 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti: 29.200,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : takdiyattaki gibidir
1. Satış Günü: 11/07/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 09/08/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : 600 evler mah. avukatlar iş merkezi icra daireleri mezat salonu
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Erikli mah. Çayırdere mevkii 828 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1/4 payı satışa çıkarılmış olup; taşınmaz eğimli sırt ve yamaç araziniteliğinde,sığ toprak derinliğinde ve doğusunda bulunan dereden motopompla su çekilebilir.Köy asfaltına 280m,su çekilebilen dereye 125m mesafededir.Üzerinde bina vs. bulunmamaktadır.Yüzölçümü: 3.500,00 m2
İmar Durumu: İnşaat tarzı kesinleşmiş 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti: 28.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : takdiyattaki gibidir
1. Satış Günü: 11/07/2017 günü 11:15 - 11:20 arası

2. Satış Günü : 09/08/2017 günü 11:15 - 11:20 arası

Satış Yeri: 600 evler mah.avukatlar iş merkezi icra daireleri mezat salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye veteslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye, taşınmazın ihale tarihi itibariyle aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılar, irtifak hakkı sahipleri ve diğer ilgililer, bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde dairemize bildirmedikleri takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/70 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ayrıca İİK.127 Mad. gereği satış ilanı, tapuda adresi olmadığı için tebliğ yapılamayan alakadarlara ve mernis kaydı olmayan dosya ilgililerine tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.(İ.İ.K.m.126) Örnek no:2705/05/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR