ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Erenler Belediyesinden 9.038 m² tarla 3 yıl süreli ihale usulü kiraya verilecektir

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet taşınmaz 3 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erenler Belediyesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı 1 adet taşınmazın 3 yıllığına, 25/02/2020 Salı günü, saat 14:00’da, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiralanması yapılacaktır.

İlgili Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA
İlgili Telefon ve Faks : 0264 241 48 00 (3 Hat) – 0264 242 05 34
İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

 1. Gerçek Kişiler
  1. İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.
  2. İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.
  3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
  4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
  5. Tebligat Adres Beyanı
  6. Erenler Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.
 2. Tüzel Kişiler
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
  4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
  5. Tebligat Adres Beyanı
  6. Erenler Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

İstekliler teklif dosyalarını 25/02/2020 Salı günü, saat 14:00’e kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
Keyfiyet ilan olunur.

MEVKİİ : Erenler Mahallesi
YÜZÖLÇÜM : 2985 Parsel 9.038 m²
MUHAMMEN BEDELİ : 966,67-TL (Aylık)
GEÇİCİ TEMİNAT: 1.044,00-TLİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR