ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elmalı Belediyesi'ne ait 16 adet muhtelif taşınmaz satılacaktır

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 adet muhtelif taşınmaz satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle satışa çıkarılacaktır.


S.N

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

MEVKİİ

NİTELİĞİ

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ
1 Beyler 102 8.000,00 Köçekyeri Tarla 240.000,00TL 7.200,00TL 22/01/2020 10:30
2 Beyler 272 102,00 Köy içi Kerpiç ev(75m2) 50.000,00TL 1.500,00TL 22/01/2020 10:32
3 Bozhöyük 42 50,00 Köy içi Kerpiç ev(harabe yapı) 15.000,00TL 450,00TL 22/01/2020 10:34
4 Geçmen 425 1.175,00 Kozunyanı Tarla 11.500,00TL 345,00TL 22/01/2020 10:36
5 Yenimahalle 89 70 2362,68 Finike caddesi Arsa 210.000,00TL 6.300,00TL 22/01/2020 10:38
6 Karyağdı 599 1 1584,37(hisse) Kocabağlar Arsa 150.000,00TL 4.500,00TL 22/01/2020 10:40
7 Tavullar 1149 23,80 Köy içi Kerpiç çamaşırhane 21.000,00TL 630,00TL 22/01/2020 10:42
8 Eskihisar 119 158 894,59 Köristan Tarla 18.000,00TL 540,00TL 22/01/2020 10:44
9 Eskihisar 119 156 2397,44 Köristan Tarla 50.000,00TL 1.500,00TL 22/01/2020 10:46
10 Eskihisar 107 195 4.690,68 Dereboğazı Kavaklık(boş arazi) 127.000,00TL 3.810,00TL 22/01/2020 10:48
11 Eskihisar 119 163 2.973,47 Köristan Tarla 85.000,00TL 2.550,00TL 22/01/2020 10:50
12 Eskihisar 119 165 2.104,14 Köristan Tarla 55.000,00TL 1.650,00TL 22/01/2020 10:52
13 Eskihisar 120 36 683,60 Bostan yerleri Elma bahçesi (Boş) 35.000,00TL 1.050,00TL 22/01/2020 10:54
14 Eskihisar 120 148 745,57 Bostan yerleri Tarla 35.000,00TL 1.050,00TL 22/01/2020 10:56
15 Gündoğan 59 65 24,80 Pazar yeri altı Bodrun 4 nolu dükkan 135.000,00TL 4.050,00TL 22/01/2020 10:58
16 Yuva 112 41 663,54 Ortaköy Arsa 40.000,00TL 1.200,00TL 22/01/2020 11:00

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Taşınmazların satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisin de Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde görülebilir.
İhaleye Girebilme Şartları;
a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.
b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.
İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 31/12/2019
Elmalı Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR