ELAZIĞ 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Elazığ/Sedef Köyü'nde susuz tarla ve müştemilatı icradan satılıktır

ELAZIĞ 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00929063
Şehir : Elazığ / Merkez
Semt-Mahalle : SEDEFTEPE KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 10300
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 14.01.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3845 Esas
Muhammen Bedeli
:
1,549,149 TL
Birinci Satış Günü
:
06.03.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
03.04.2019 11:00
Satış Yeri
:
Elazığ Belediyesi Başkanlığı Kültür Merkezi Encümen Toplantı Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ELAZIĞ 2. İCRA DAİRESİ

2018/3845 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, 391 Parsel, SEDEFTEPE (MIĞI) Köyü , Sünnet Yurdu Mevkii 10.300m2 Yüzölçümlü, SUSUZ TARLA nitelikli taşınmaz.

Elazığ 1 . İcra Hakimliği 'ne sunulan 24/09/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre ;
A) Yapı Unsurları yönünden yapılan inceleme :
- Ahır kullanım amaçlı yapı :
Değer tespiti istenilen taşınmaz üzerinde çelik kafes kirişli olarak inşaa edilmiş 1960 m2 alana sahip 1 Adet Ahır kullanım amaçlı yapı bulunmaktadır. Yapının dış cephesi akrilik esaslı boya olup giriş kapıları demir doğrama, pencereler PVC - ISI CAMLI , zemin kaplaması şap , duvarlar plastik boyalıdır.
- Yem Deposu kullanım amaçlı yapı :
Değer tespiti istenilen taşınmaz üzerinde çelik kafes kirişli olarak inşaa edilmiş 300m2 alana sahip 1 Adet Depo kullanım amaçlı yapı bulunmaktadır.
Yapının dış cephesi akrilik esaslı boya olup , giriş kapıları demir doğrama , pencereler PVC - ısı camlı , Zemin kaplaması şap , duvarları plastik boyalıdır.
- Sağımhane Kullanım Amaçlı Yapı :
Değer tespiti istenilen taşınmaz üzerine kargir tarzda inşaa edilmiş 185 m2 alana sahip 1 Adet sağım hane kullanım amaçlı yapı bulunmaktadır. Yapının dış cephesi akrilik esaslı boya olup giriş kapıları demir doğrama , pencereler PVC - ISI CAMLI , Zemin kaplaması yüksek dozlu beton , Duvarlar 1.5 m seramik + plastik boyalıdır.
- İdare Binası Kullanım Amaçlı Yapı:
Değer tespiti istenilen taşınmaz üzerinde beton arma kargaz tarzda zemin +1 kat şeklinde inşaa edilmiş 180 m2 alana sahip idare kullanım amaçlı bir yapı bulunmaktadır. Yapının dış cephesi akrilik esaslı boya olup , giriş kapısı çelik , iç kapıları panel , pencereleri PVC - ısı camlı , Zemin katta taban katlamaları şap duvarları plastik 1. Katta ise ıslak hacimler seramik diğer hacimler laminant duvarlar ve tavan plastik ve tavanlarda karton piyerlidir.
-Gübre Çukuru Kullanım Amaçlı Yapı :
Değer tespiti istenilen taşınmaz üzerinde beton arme tarzda 69 m2 alana sahip gübre çukuru kulanım amaçlı bir yapı bulunmaktadır.
- Su Deposu Kullanım Amaçlı Yapı :
Değer tespiti istenilen taşınmaz üzerinde yığma tarzda 16 m2 alana sahip Su Deposu Kullanım amaçlı bir yapı bulunmaktadır.
- Bekçi Klubesi Kulanım Amaçlı Yapı :
Değer tespiti istenilen taşınmaz üzerinde yari kargir tarzda kaba inşaatı ve çatı iskeleti tamamlanmış 22 m2 alana sahip bekçi kulübesi kullanım amaçlı bir yapı bulunmaktadır.
-Çevre Düzenlenmesi , Padok , Foseptik , Tel çit imalatları :
Dava konusu taşınmazın etrafı tel çit ile çevre olup , ahır ön ve arka cephesinde istinat duvarları yaklaşık 1000 m2 alanlı patok alanı oluşturulmuş ve demir boru imalatları yapılmıştır.
NOT : Tapu kaydında taşınmazın 3083 sayılı yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlı olduğu tarım ve orman bakanlığı Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih 899945 sayılı yazılarına göre 01/12/1984 tarih ve 18592 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan 07/11/2012 tarih ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayınlan 2012/3857 sayılı bakanlar kurulu kararı ile arazi toplulaştırma kapsamı içerisine alınan Elazığ ili sınırları dahilinde 3083 sayılı kanun kapsamında tarım reformu uygulama alanı olarak kabul edilmiş olduğundan, 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu uygulama yönetmeliğinin 6. ve 24 . maddelerine istinaden söz konusu parselin ; tapudaki toplulaştırma uygulama alanı içerisinde bulunduğuna dair şerhli olarak satışının alıcı olarak kabul edilmesi alıcının arazi toplulaştırma çalışmalarında taşınamaz ile ilgili yapılan - yapılacak parselasyon planlamaları kabul etmesi, satacak kişinin toplam arazi miktarının belirlenen normun tam olarak ve tekbir şahısa satışında 10 katından ( Elazığ ili için belirtilen norm ; Sulu tarla 30 da , kuru tarla 70 da az olması ) ifrazının yapılmaması hisselendirilmemesi şartları ile satışında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. demekle satış bu şartlar dahilinde yapılacaktır. Taşınmaz 3083 sayılı Yasanın 13. Maddesine göre kısıtlıdır şerhi ile satılacaktır.
Adresi : Sedeftepe(Mığı) Köyü Sünnet Yurdu Mevkii Merkez / ELAZIĞ
Yüzölçümü : 10.300 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı 18.06.2018 Tarihli Belediye yazısına göre Belediye imar sınırları dışında mücavir alan dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.549.149,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaftır.
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3083 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır.
1. Satış Günü : 06/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 03/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Elazığ Belediyesi Başkanlığı Kültür Merkezi Encümen Toplantı Salonu - Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 MERKEZ / ELAZIĞ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı iletişim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3845 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/01/2019 NOT: Gazete ilanı veya elektronik ilan tebliğat yapılamayan ilgililer içinİİK 127. Maddesine göre tebligat hükmündedir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR