AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Efeler Belediyesine ait 25 adet tarım arazisi satılacaktır

AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.02.2020 11:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Encümen toplantı salonu - Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İLAN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

S.NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ MEVKİİ NİTELİĞİ AĞAÇ SAYISI* MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 AYDIN EFELER AMBARCIK 28 18.025,00 MENEVİŞLİK ZEYTİNLİK 200 160.000,00 4.800,00 12.02.2020 11:05
2 AYDIN EFELER AMBARCIK 41 1.850,00 MENEVİŞLİK ZEYTİNLİK 40 20.000,00 600,00 12.02.2020 11:10
3 AYDIN EFELER AMBARCIK 42 1.338,00 MENEVİŞLİK ZEYTİNLİK 10 16.000,00 480,00 12.02.2020 11:15
4 AYDIN EFELER AMBARCIK 54 4.050,00 MENEVİŞLİK ZEYTİNLİK 55 37.000,00 1.110,00 12.02.2020 11:20
5 AYDIN EFELER AMBARCIK 189 7.250,00 DELİKÖNÜ ZEYTİNLİK 80 70.000,00 2.100,00 12.02.2020 11:25
6 AYDIN EFELER AŞAĞIKAYACIK 142 34 33.094,30 ZEYTİN ALANI ZEYTİNLİK 450 300.000,00 9.000,00 12.02.2020 11:30
7 AYDIN EFELER BALIKKÖY 73 588,00 KAYABAŞI ZEYTİNLİK 10 6.000,00 180,00 12.02.2020 11:35
8 AYDIN EFELER BÖCEK 105 5 11.097,40 ŞAPDERESİ ZEYTİNLİK 110 70.000,00 2.100,00 12.02.2020 11:40
9 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 934 6.367,00 ÇANAKÇI İNCİR BAHÇESİ 20 115.000,00 3.450,00 12.02.2020 11:45
10 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 279 940,00 SAĞIROĞLU ZEYTİNLİK 10 20.000,00 600,00 12.02.2020 11:50
11 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 497 3.880,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 40 90.000,00 2.700,00 12.02.2020 11:55
12 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 514 920,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 12 18.000,00 540,00 12.02.2020 12:00
13 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 515 390,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 8 9.500,00 285,00 12.02.2020 12:05
14 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 517 570,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 11 23.500,00 705,00 12.02.2020 12:10
15 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 520 3.360,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 47 50.000,00 1.500,00 12.02.2020 12:15
16 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 553 4.330,00 İNCİRLİK ZEYTİNLİK 61 120.000,00 3.600,00 12.02.2020 12:20
17 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 650 5.080,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 80 125.000,00 3.750,00 12.02.2020 12:25
18 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 668 307,50 BOZALAN ZEYTİNLİK 7 10.000,00 300,00 12.02.2020 12:30
19 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 277 280,00 SAĞIROĞLU ZEYTİNLİK 10 13.000,00 390,00 12.02.2020 12:35
20 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 280 240,00 SAĞIROĞLU ZEYTİNLİK 3 12.500,00 375,00 12.02.2020 12:40
21 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 301 197,00 KOCAKAVAK KAVAKLIK 0 12.000,00 360,00 12.02.2020 12:45
22 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 302 211,25 KOCAKAVAK KAVAKLIK 0 12.000,00 360,00 12.02.2020 12:50
23 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 516 420,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 8 13.500,00 405,00 12.02.2020 12:55
24 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 278 340,00 SAĞIROĞLU BİR ZEYTİN AĞACINI TARLA 2 22.000,00 660,00 12.02.2020 13:00
25 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ 819 5.530,00 ÇANAKÇI İNCİR BAHÇESİ 32 50.000,00 1.500,00 12.02.2020 13:05
* Her parseldeki mevcut ağaç sayıları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Satışı yapılan taşınmaz içinden diğer parsellere yol geçiyorsa hiçbir suretle yol kapatılmayacak, mevcut hali korunacaktır.
1 - Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
2 - Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 12.02.2020 Çarşamba günü saat 11:05 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Encümen toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 İhaleye katılan gerçek kişiler a) İkametgah ilmuhaberi

b) İletişim bilgileri beyanı
c) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
d)Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.) e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak; a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.
4 - Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
5 - Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, karar pulu, gazete ilan bedeli, KDV, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.
6 - Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'de mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 100,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.
7 - İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.
8 - İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.
İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR