EDİRNE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne Merkez'de 18.830 m² tarım arazisi ve içerisindeki müştemilatlar icradan satılıktır

EDİRNE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152817
Şehir : Edirne / Merkez
: 18830
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE HABER 18.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/10291 ESAS
Muhammen Bedeli
:
600,000 TL
Birinci Satış Günü
:
15.05.2020 10:45
İkinci Satış Günü
:
12.06.2020 10:45
Satış Yeri
:
İstasyon Mah. Hakim Çağlar Işık Cad.No:1,Yeni Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu -MERKEZ/EDİRNE

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.EDİRNE İCRA DAİRESİ

2018/10291 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Edirne İl, Merkez İlçe, 1350 Ada, 7 Parsel, MASLAK Mahalle/Köy, MASLAK Mevkii, 18.830,52 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli ana taşınmaz olarak Tam hissesi ile BORÇLU ŞİRKET adına kayıtlıdır. taşınmazın tapudaki niteliği tarla olmasına rağmen keşif tarihinde yapılan incelemede taşınmazın uzun zamandan bu yana tarımsal amaçla kullanılmadığı, üzerinde tarımsal faaliyet yapılmadığı görülmüştür. Ancak, taşınmazın çevresindeki parsellerde hali hazırda kuru tarım (buğday, ayçiçeği) yapıldığı da görülmüştür. Taşınmazın üzerinde tarım yapılmasını engelleyen beton v.d. yapılar temizlendikten ve tarımsal üretim için gerekli kültürel tedbirler (derin sürüm, ahır gübresi kullanımı v.b.) alındıktan sonra tarımsal faaliyet yapılabilir.Taşınmaz üzerinde 1 adet 250 m² alanlı prefabrik Yönetim Binası, 1 adet 16 m² alanlı prefabrik Kantar konrol binası, 1 adet 28 m² alanlı prefabrik numune binası, 1 adet 15 m² alanlı malzeme deposu ve yaklaşık 5500 m² alanlı saha betonu olduğu tespit edilmiştir.Kıymet taktiri yapılan anataşınmazın konumlu olduğu parselin ana yola ve kadastral yollara cepheli olup olmadıkları, ulaşım kolaylığı, arazilerdeki kot farkları ve yapılaşma koşulları gibi kıstasların yanı sıra yakın çevrede kısa süre önce gerçekleşmiş satışlar ve hali hazırda satışa sunulan arsalar için talep edilen tutarlar dikkate alınmak suretiyle Tarla olarak birim m² için 18.00 TL/m²olarak değer tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde;Yönetim Binası : 250 m² oturumlu, tek katlı, yönetim binası olarak kullanılan, prefabrik binadır. Kıymet takdirine konusu taşınmazın; iç mekan kapıları ahşaptır. Pencereleri pvc olarak takılmıştır. Taşınmazın; oda hacimlerinin yerleri laminant parkedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait ?2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ? uyarınca; taşınmazın üzerinde betonarme ev II/B yapı sınıfı (Tek Katlı Ofisler) olarak değerlendirilmiştir. Genel durumları göz önünde bulundurulduğunda ev için % 20 yapı yıpranma oranının uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır.Kantar Kontrol Binası : 16 m² oturumlu, tek katlı, kantar kontrol binası olarak kullanılan, prefabrik binadır. Kıymet takdirine konusu taşınmazın; Pencereleri pvc olarak takılmıştır. Taşınmazın; oda hacminin yerleri laminant parkedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait ?2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ? uyarınca; taşınmazın üzerinde betonarme ev II/B yapı sınıfı (Tek Katlı Ofisler) olarak değerlendirilmiştir. Genel durumları göz önünde bulundurulduğunda ev için % 20 yapı yıpranma oranının uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır.Numune Binası : 28 m² oturumlu, tek katlı, kantar kontrol binası olarak kullanılan, prefabrik binadır. Kıymet takdirine konusu taşınmazın; Pencereleri pvc olarak takılmıştır. Taşınmazın; oda hacminin yerleri laminant parkedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait ?2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ? uyarınca; taşınmazın üzerinde betonarme ev II/B yapı sınıfı (Tek Katlı Ofisler) olarak değerlendirilmiştir. Genel durumları göz önünde bulundurulduğunda ev için % 20 yapı yıpranma oranının uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır.Malzeme Deposu : 28 m² oturumlu, tek katlı, kantar kontrol binası olarak kullanılan, prefabrik binadır. Kıymet takdirine konusu taşınmazın; Pencereleri pvc olarak takılmıştır. Taşınmazın; oda hacminin yerleri laminant parkedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait ?2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ? uyarınca; taşınmazın üzerinde betonarme ev II/B yapı sınıfı (Tek Katlı Ofisler) olarak değerlendirilmiştir. Genel durumları göz önünde bulundurulduğunda ev için % 20 yapı yıpranma oranının uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır.Saha Betonu : Beton santralinde bulunan 5.500 m² alanlı saha betonu zamanla sahanın yer yer çatladığı ve zeminin %50 oranın yıprandığı görülmüş ve% 50 yapı yıpranma oranının uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır.Adresi: Maslak Mahallesi Merkez / EDİRNEYüzölçümü : 18.830,52 m2,İmar Durumu :Yok.Şehir imar planı dışında, mücavir alanının içindedir.Taşınmaz 1/25000 ölçekli Edirne Çevre Düzeni Palanında da tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır. Kıymeti : 600.000,00 TL,KDV Oranı : %18,Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif dairelerin hacizleri vardır.
1. Satış Günü : 15/05/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 12/06/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri: İstasyon Mah. Hakim Çağlar Işık Cad.No:1,Yeni Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu -MERKEZ/EDİRNE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10291 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/03/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR