KARADENİZ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Dernekpazarı Taşçılar Mahallesi'nde üzerinde yapı bulunan tarım arazisi ihale ile satılacaktır (çoklu satış)

KARADENİZ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061425
Şehir : Trabzon / Dernekpazarı
Semt-Mahalle : TAŞÇILAR MAH. / DERNEKPAZARI
: 1747
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 05.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TAKA 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2009/012143 talimat
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.747,68 m2 arsa üzerinde konumlu tapu kayıtlarında “Kargir iki katlı ev ve samanlık ve tarla ve çay ve fındık bahçesi”
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi 2. kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi
Dosya No: 2009/012143(+) (talimat)


GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANITAPU KAYDI : Trabzon İli, Dernekpazarı İlçesi, Taşçılar Mah., 146 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz(1/9 hisse).

İMAR DURUMU : Söz konusu taşınmaz Trabzon İli, Dernekpazarı İlçesi, Taşçılar Mah., 146 ada 3 parselde kayıtlı 1.747,68 m2 arsa üzerinde konumlu tapu kayıtlarında “Kargir iki katlı ev ve samanlık ve tarla ve çay ve fındık bahçesi” vasfındadır. Topoğrafik olarak eğimli arazi yapısına sahip olan taşınmaz geometrik olarak üçgen şeklindedir. Parsel kuzeybatı ve güneybatı yönde yol ile diğer yönlerde komşu parsellerle sınırlı olup sınır belirleyici çit, tel örgü vs hiçbir sınır elemanı bulunmamaktadır. Parsel üzerinde Dernekpazarı Kadastro Müdürlüğünden alınan kadastro çapına göre 19,96 m2, 102,90 m2 ve 29,89 m2 alanlı 3 adet yapı görünmekte olup mahallinde ise 19,96 m2 lik metruk yapı ve 102,90m2 lik betonarme yapı mevcuttur. Söz konusu betonarme binanın eski yıllarda inşa edildiği bodrum kat + zemin kat olarak inşa edildiği bodrum katın yaklaşık 60m2 olduğu zemin katın ise 102,90 m2 olduğu düşünülmekte olup toplam 162,90m2 alandır.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ : Parselin bina dışında kalan kısımları kısmen çay ve fındık ekili olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde konut amaçlı kullanılan 1-2 katlı köy evi tarzında müstakil yapılar, boş ve ağaçlık araziler ile kısmen fındık bahçeleri bulunmaktadır. Taşınmaza toplu taşıma ile ulaşım sağlanamamakta olup özel araçlarla sağlanmaktadır.

MUAMMEN BEDELİ : 22.555,00-TL(1/9 hisse)

SATIŞ SAATİ : 10:00-10:10 saatleri arası

________________________________________________________________

TAPU KAYDI : Trabzon İli, Dernekpazarı İlçesi, Taşçılar Mah., Merkez(Yolaltı Mevkii), 136 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz(1/9 hisse).

İMAR DURUMU : Söz konusu taşınmaz Trabzon İli, Dernekpazarı İlçesi, Taşçılar Mah., 136 ada 3 parselde kayıtlı 947,24 m2 arazi üzerinde konumlu tapu kayıtlarında “fındık bahçesi” vasfındadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup kısmen fındık ağaçları, genellikle orman ağaçları mevcuttur. Topoğrafik olarak çok eğimli arazi yapısına sahip olan taşınmaz geometrik olarak deltoide benzer şeklindedir. Taşınmaz ara parsel konumlu olup hali hazırda kadastral yola kuzey yönde yaklaşık 40 m cephesi bulunmaktadır. Hali hazırda güney cephesinde dere yol mevcuttur. Taşınmaz komşu parsellerle sınırlı olup sınır belirleyici çit, tel örgü vs hiçbir sınır elemanı bulunmamaktadır.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ : Taşınmazın yakın çevresinde konut amaçlı kullanılan 1-2 katlı köy evi tarzında müstakil yapılar, boş ve ağaçlık araziler ile kısmen fındık bahçeleri bulunmaktadır. Taşınmaza toplu taşıma ile ulaşım sağlanamamakta olup özel araçlarla sağlanmaktadır.

MUAMMEN BEDELİ : 6.000,00-TL(1/9 hisse)

SATIŞ SAATİ : 10:20-10:30 saatleri arası
________________________________________________________________
GENEL SATIŞ ŞARTLARI :
1-
Taşınmazların birinci satışı 07/11/2019 tarihinde belirtilen saatler arasında Yenicuma Mah. Yenicuma Cad. No:78 adresinde bulunan Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi 2. kat Toplantı Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulamazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 14/11/2019 tarihinde belirtilen saatler arası aynı yerde ikinci arttırma yapılacaktır. İkinci arttırmada rayiç bedelinin % 50’ı + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacaklarının miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Ancak; birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Yasanın 94. maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.

2- Arttırmaya iştirak edenlerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç bedelinin % 10’u oranında teminat olarak 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde 1. ile 4. fıkrasında belirtilen şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu , Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat alarak Merkezimize satış saatinden önce vermeleri zorunludur.
3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4- Resmi İhale Pulu, Damga vergisi, KDV, Tapu alım-satım harcı ve masraflarının tamamı, Tellaliye resmi ve gayrimenkul satış masrafları alıcıya aittir.

5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6- Pey , ipotekli alacak göz önüne alınmadan sürülür. Ancak ; gayrimenkul rehni süretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususi ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgeler 15 gün içerisinde Merkezimiz Satış Servisine bildirilmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilerse verilen süre içerisinde ödemekle yükümlü aksi takdirde ihale kararı fesh edilir ve gayrimenkul satış komisyonunca 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalkmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.


9- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi Satış Servisinde açık olup masrafı verildiğinde bir örneği gönderilir.

10- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/012143(+) dosya numarası ile Merkezimiz Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

11- Satışına karar verilen gayrimenkullerin üzerinde bulunan alacaklıların tapu kaydından adresleri belli olmadığından ilgililere satış ilanı tebliğ yerine geçmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR