DENİZLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli'de tarla ve arsalar ihale ile satılacaktır

DENİZLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00903085
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının zemin katıdaki toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN


1- Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların satış ihaleleri 18.12.2018 tarihinde, Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
2- İhaleler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının zemin katıdaki toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2018 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.
6- Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.
7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur. 22/11/2018


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA
NO
MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ PAFTA NO ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
PAYI
İMAR DURUMU FİİLİ DURMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE
SAATİ
1 Yeşilyayla Dağılgan Tarla M21b20b2-3 222 1 19.087,63 Tam Plansız alandadır. 5.000,00 m²’lik kısmı zeytinlik olarak kullanılmakta olup, arta kalan kısmı boştur. 859.000,00 85.900,00 11:00
2 Kumkısık --- Arsa M22a11b4d 188 1 6.190,00 Tam Tarımsal Sanayi Depolama Alanı Boştur. 1.393.000,00 139.300,00 11:20
3 Eskihisar --- Arsa M22a18a2a 6573 5 2.625,00 Tam Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Boştur. 2.363.000,00 236.300,00 14:00


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR