SERİNHİSAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Denizli Serinhisar'da 13.850 m² tarla ihale edilecektir

SERİNHİSAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092515
Şehir : Denizli / Serinhisar
Semt-Mahalle : YÜREĞİL MAH. / SERİNHİSAR
Yayınlandığı Gazeteler

SERİNHİSAR''IN SESİ 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Serinhisar Milli Emlak Şefliği odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
SERİNHİSAR KAYMAKAMLIĞINDAN
(Milli Emlak Şefliği)

İLAN

1- Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazın satış ihalesi 19.12.2019 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
2- İhale, Serinhisar Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3-İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneğini (aslını ibraz etmek suretiyle ), 2019 yılında alınmış İkametgâh bildirim belgesi, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, kayıtlı olduğu yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. Ayrıca Telefaks ve elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmez.
5- Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
6- Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin taksitle ödeme talebinde bulunulması halinde, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin, kalanı 2 yılda 3’er aylık eşit taksitlerle Kanuni faiziyle birlikte taksitle ödenebilir.
7- Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.
8- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Serinhisar Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.
9- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Tel: 5913963)

  1. SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZA İLİŞKİN TABLO
S. NO MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇM. (m²) HAZİNE PAYI İMAR DURUMU FİİLİ
DURUMU
TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE SAATİ
1 Yüreğil Daloğlu Tarla M22C42D - 3044 13.850 m² Tam İmarsız Boştur 124.650,00 TL 12.465,00 TL 11.00


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR