TAVAS MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Denizli'de tarla ve ham toprak satışı yapılacak

TAVAS MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111798
Şehir : Denizli / Tavas
Yayınlandığı Gazeteler

TAVAS BARIŞ 07.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tavas Maliye Hizmet Binasının 2. katındaki Hazine Avukatı odasında  toplanacak  Komisyon  huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

TAVAS KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Şefliği)

İLAN

1- Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların satış ihaleleri 22.01.2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tablolarda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2- İhaleler, Tavas Maliye Hizmet Binasının 2. katındaki Hazine Avukatı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalelere katilabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2019 yılında alınmış İkametgah Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4- İstekliler 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5- Hazinece satışı yapilan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrica, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenecek belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

6- Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.

7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.

8- Türkiye geneli ile Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur. 02/01/2020

Sıra No Mahalle Mevkii Cinsi Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati
1 Çalıköy - Tarla M21-C-19-A 117 15 6.357,00 Tam Plansız alandadır. Boştur. 95.500,00 9.600,00 10:00
2 Çalıköy - Tarla M21-C-19-D 125 4 7.998,00 Tam Plansız alandadır. Boştur. 120.000,00 12.000,00 10:15
3 Çalıköy - Tarla M21-C-19-A 132 10 7.802,00 Tam Plansız alandadır. Boştur. 117.100,00 11.800,00 10:30
4 Çalıköy - Tarla M21-C-19-B 131 1 4.833,00 Tam Plansız alandadır. Boştur. 72.500,00 7.300,00 10:45
5 Akyar - Ham Toprak 1 - 1250 5.291,68 Tam Plansız alandadır. Boştur. 116.500,00 11.700,00 11:00
6 Pınarlık Kızıldere Tarla 2 - 1236 9.300,00 Tam Plansız alandadır. Boştur. 651.000,00 65.100,00 11:15
7 Pınarlık Kızıldere Tarla 2 - 1063 5.650,00 Tam Plansız alandadır. Boştur. 396.000,00 39.600,00 11:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR