DATÇA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Datça Sındı'da 9.675 m2 tarla mahkeme kararıyla satılıktır (çoklu satış)

DATÇA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115890
Şehir : Muğla / Datça
Semt-Mahalle : SINDI MAH. / DATÇA
: 9675
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/4 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
795,372 TL
Birinci Satış Günü
:
21.02.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
23.03.2020 11:00
Satış Yeri
:
Datça Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi-İskele Mah. 90. Sok. No:1Kat:1 Datça/Muğla

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DATÇA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/4 SATIŞ
TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, imar durumu ve önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla ili, Datça İlçesi, Sındı Mah., 105 Ada, 18 Parselde kayıtlı(tapuda) 25,04 m2 yüzölçüme sahip sulama havuzu niteliğindeki taşınmaz ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa konudur.Datça Belediye Başkanlığı?nın 27.07.2019 tarih ve E.2121/3679 sayılı yazısında ?105 ada 18 parsel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü?nün 29/09/2014 tarih, 9663 sayılı yazısı eki onanlı 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonunda ?Kırsal Yerleşik Alan? lejantında kalmakta olup 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılacak alan sınırı içerisindedir. Parsel büyüklüğü değerlendirildiğinde en az yapı taban alanı 45 m² belirlendiğinden uygulama yapılamamaktadır. İlgi parsel belediyemiz sorumluluk alanına 01.04.2014 tarihinde girmiş olup, parsel içerisinde Sındı Mahallesinde yapılan kadastro çalışmalarında tespit edilerek tapuya tescili yapılmış sulama havuzu bulunmaktadır.? Denilmektedir.Muğla ili, Datça İlçesi, Sındı Mahallesi, 105 ada 18 parsel ?Sulama Havuzu? niteliğinde olup, parselin toplam alanı 25,04m² dir. Taşınmazın kadastral yolu mevcuttur. Parselin kuzeyinde, doğusunda ve batısında kadastral yol bulunmaktadır. Parsel üzerinde bulunan 25m² alanlı havuz enkaz durumda olup, yapısı bozulduğundan kullanılamaz durumdadır. Sulama havuzunun ekonomik bir değeri bulunmamaktadır.(Bilirkişi raporu dosyasında mübrez olup, ilgililerin incelemesine hazır bulundurulmuştur.)
Kıymeti : 5.008,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Datça Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi-İskele Mah. 90. Sok. No:1Kat:1 Datça/Muğla

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla ili, Datça İlçesi, Sındı Mah. , Çeşme Yanı Mevkii,166 Ada, 2 Parselde kayıtlı (tapuda) 2.380,77 m2 yüzölçüme sahip bahçeli ev niteliğindeki taşınmaz ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa konudur.Datça Belediye Başkanlığı?nın 27.07.2019 tarih ve E.2121/3679 sayılı yazısında ?166 ada 2 parsel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü?nün 29/09/2014 tarih, 9663 sayılı yazısı eki onanlı 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonunda ?Kırsal Yerleşik Alan? lejantında kalmakta olup 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılacak alan sınırı içerisindedir. Eğer parselin yola cephesi var ise 1/25000 ölçekli çevre düzeni planının geçici hükümleri kapsamında uygulaması yapılabilir. İlgi parsel belediyemiz sorumluluk alanına 01.04.2014 tarihinde girmiş olup, parsel içerisinde Sındı Mahallesinde yapılan kadastro çalışmalarında tespit edilerek tapuya tescili yapılmış bina bulunmaktadır.? denilmektedir.Muğla ili, Datça İlçesi, Cumalı Mahallesi, Çeşme Yanı Mevkii, 166 ada 2 parsel, ?Bahçeli Ev? niteliğinde olup, parselin toplam alanı 2.380,77m² dir. Parsel doğu batı yönünde %5-10 arası eğimli, kumlu, tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın kadastral yolu mevcuttur. İçerisinde çatıları çökmüş, yalnız duvarları kalmış kullanılamaz durumda tek katlı iki adet bina mevcuttur. Ayrıca girişteki bina önünde 16m² lik niteliğini yitirmiş herhangi bir değeri olmayan havuz bulunmaktadır. Parsel üzerindeki ağaçların sayıları, tahmini yaşları ve ortalama fiyatlarıtoplamı 38.800,00 TL'dir. (Bilirkişi raporu dosyada mübrez olup ilgililerin incelemesine hazır bulundurulmuştur.)
Kıymeti : 276.077,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Datça Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi-İskele Mah. 90. Sok. No:1Kat:1 Datça/Muğla

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Datça İlçesi, Sındı Mah., Köyiçi Mevkii., 167 Ada, 18 Parselde kayıtlı (tapuda) 9.675,28 m2 yüzölçüme sahip tarla niteliğinde bulunan taşınmaz ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa konudur.Datça Belediye Başkanlığı?nın 27.07.2019 tarih ve E.2121/3679 sayılı yazısında ?167 ada 18 parsel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü?nün 29/09/2014 tarih, 9663 sayılı yazısı eki onanlı 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonunda ?Kırsal Yerleşik Alan? lejantında kalmakta olup 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılacak alan sınırı içerisindedir. Eğer parselin yola cephesi var ise 1/25000 ölçekli çevre düzeni planının geçici hükümleri kapsamında uygulaması yapılabilir. İlgi parsele belediyemizce düzenlenmiş yapı ruhsatı bulunmamaktadır.? denilmektedir.
Muğla ili, Datça İlçesi, Sındı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 167 ada 18 parsel, ?Tarla? niteliğinde olup, parselin toplam alanı 9.675,28m² dir. Parsel toprak yapısı itibariyle düz ve düze yakın eğimli, kumlu, tınlı toprak yapısına sahip, kıraç tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın kadastral yolu mevcuttur. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel üzerindeki ağaçların sayıları, tahmini yaşları ve ortalama fiyatları toplamı 21.350,00 TLdir. (Bilirkişi raporu dosyada mübrez olup, ilgililerin incelemesine hazır bulundurulmuştur.)
Kıymeti : 795.372,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Datça Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi-İskele Mah. 90. Sok. No:1Kat:1 Datça/Muğla

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR