ÇİNE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çine Saraçlar'da 10.718 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

ÇİNE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037530
Şehir : Aydın / Çine
Semt-Mahalle : SARAÇLAR MAH. / ÇİNE
: 10718
Yayınlandığı Gazeteler

ÇİNE MADRAN 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/176 TLMT
Muhammen Bedeli
:
85,744 TL
Birinci Satış Günü
:
11.10.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
06.11.2019 11:00
Satış Yeri
:
Çine Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği Binası-Kapalı Pazar Yeri Yanı ÇİNE/AYDIN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ÇİNE

İCRA DAİRESİ

2019/176 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın ili, Çine ilçesi, Saraçlar Mahallesi, Bekirler Mevkii, 127 Ada, 27 Parsel, tarla vasfındaki taşınmazın tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın her ne kadar tarla vasfında olduğu belirtilmiş ise de üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yoktur. Taşınmaz kendisine doğu tarafından komşu sınırı olan 127 ada 24 parsel ile birlikte kullanılmakta olup üzerinde 25-30 yaşlarında birkaç zeytin ağaçları mevcut olup, batı, güney ve kuzey tarafı kuru taş duvarla çevrili olmasından dolayı daha çok otlakiye amaca uygun, %3-7 eğimli, kadastral yolu olmayan susuz 5.sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın tapu kaydında 3083 Sayılı Yasa kapsamında olduğu belirtilmektedir. Taşınmazın imar durumu; Çine Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08.05.2019 tarih 902726638/115.02.01-607 sayılı belgesine göre, parselin belediye sınırları içerisinde, 1/1000 uygulama imar planı sınırları dışında, mahalle(köy) yerleşik alan sınırları dışında, Aydın, Muğla, Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında tarımsal arazi kullanımları tarım arazisi, sulama alanı gösteriminde, Aydın ili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında mevcut kullanımı sürdürülecek alanlardan tarım alanı gösteriminde kalmaktadır.

Yüzölçümü : 10.718,11 m2

Kıymeti : 85.744,88 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Beyan: 3083 Sayılı Yasa Kapsamındadır.

1. Satış Günü : 11/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 06/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Çine Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği Binası-Kapalı Pazar Yeri Yanı ÇİNE/AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın ili, Çine ilçesi, Saraçlar Mahallesi, Bekirler Mevkii, 127 Ada, 24 Parsel, tarla vasfındaki taşınmazın tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın her ne kadar tarla vasfında olduğu belirtilmiş ise de üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yoktur. Taşınmaz kendisine komşu sınırı olan 127 ada 27 parsel ile birlikte kullanılmakta olup üzerinde 25-30 yaşlarında birkaç zeytin ağaçları ve pırnal meşeliği mevcut olup, güney tarafı ile doğu ve kuzey kuzey tarafının bir kısmı kuru taş duvarla çevrili olmasından dolayı daha çok otlakiye amaca uygun, %5-8 eğimli, kadastral yolu olmayan susuz 5.sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın tapu kaydında 3083 Sayılı Yasa kapsamında olduğu belirtilmektedir. Taşınmazın imar durumu; Çine Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08.05.2019 tarih 902726638/115.02.01-607 sayılı belgesine göre, parselin belediye sınırları içerisinde, 1/1000 uygulama imar planı sınırları dışında, mahalle(köy) yerleşik alan sınırları dışında, Aydın, Muğla, Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında tarımsal arazi kullanımlarından tarım arazisi, sulama alanı gösteriminde, Aydın ili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında mevcut kullanımı sürdürülecek alanlardan tarım alanı gösteriminde kalmaktadır.

Yüzölçümü : 3.065,10 m2

Kıymeti : 24.520,80 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Beyan: 3083 Sayılı Yasa Kapsamındadır.

1. Satış Günü : 11/10/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 06/11/2019 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : Çine Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği Binası-Kapalı Pazar Yeri Yanı ÇİNE/AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçecektir.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/176 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/08/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR