ÇATALCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Çatalca'da 44.900 m² tarla icradan satılıktır

ÇATALCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128741
Şehir : İstanbul / Çatalca
Semt-Mahalle : NAKKAŞ MAH. / ÇATALCA
: 44900
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 08.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/10 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
3,816,500 TL
Birinci Satış Günü
:
17.04.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
13.05.2020 10:30
Satış Yeri
:
Çatalca Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Müdürlüğü Önü Çatalca İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ÇATALCA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tapu kaydındaki yükümlülükleri ile birlikte satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi Nakkaş mah. Korudere mevkii, 1 Parselde kain çayır vasıflı taşınmaz.Taşınmaz Nakkaş mahallesi yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Nakkaş mahalle merkezine yaklaşık 4000 metre uzaklıktadır. Batısından dere geçmektedir. Batı sınırı Örcünlü, doğu sınırı ise Kızılcaali mahallesi tapulama sahasına komşudur. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina, yapı,çit, ağaç vs bulunmamaktadır. Tapu kayıtlarında vasfı çayır olan taşınmazın mevcut durumunda tarla vasfında olduğu ve tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Etrafındaki taşınmazlar da benzer karakterde olup, tarla olarak kullanılmaktadır. Doğu yönünden hafif meyilli bir yüzeye sahiptir. Topoğrafik açıdan mekanize tarıma uygundur. Üzerinde devletçe yapılmış sulama kanalları bulunmamaktadır. Killi tınlı bünyeli toprak yapısına sahip olan taşınmazın geçirgenliği az, ağır bünyelidir. Toprak yapısı tarım için yeterli derinliğe sahiptir. Verimliliği arttıran organik ve inorganik bitki besin elementlerince de zengindir. Taşınmazın üzerinde yörenin hakim ziraat dalları olan buğday, arpa, yulaf, kavun, karpuz, mısır, ayçiçeği vs. yetiştirilmesi mümkündür.
Yüzölçümü : 44.900 m2 Hisse : TAM
İmar Durumu : 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olup 1/1000 ölçekli imar planı bulunmamaktadır. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğünce düzenlenen sayısal veriye göre büyük kısmı Hamzalı Barajı alanında kısmen de mutlak mesafe koruma bandında kalmaktadır.
Kıymeti : 3.816.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 17/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 13/05/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Çatalca Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Müdürlüğü Önü Çatalca İSTANBUL
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Hissedar alıcılar payları oranında tellaliye ücretine katlanırlar. Yine hissedar alıcılar satın aldıkları pay üzerinden KDV ödeyeceklerdir. POS cihazı bulunmadığından teminatların POS cihazından çekimi yapılamamaktadır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.İİK.nun 127.maddesine göre; satış ilanının birer sureti, borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapuya kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca, adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR