ÇANAKKALE 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale Merkez'de 13.297 tarla icradan satılıktır

ÇANAKKALE 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129492
Şehir : Çanakkale / Merkez
: 13297
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 09.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/7889 ESAS
Muhammen Bedeli
:
630,798 TL
Birinci Satış Günü
:
16.04.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
12.05.2020 10:30
Satış Yeri
:
Çanakkale Adliyesi İhale Mezat Odası Oda No:AZ-026 İzmir Yolu Üzeri Merkez/ÇANAKKALE

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇANAKKALE
3. İCRA DAİRESİ
2019/7889 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : TaşınmazÇanakkale İli Merkez İlçesi Yapıldak Köyü Pazaryolu mevkiindedir. Tapuda Tarla vasfında olup 13.297,63 m2 miktarındadır. 0 ada 249 parsel, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılan yenileme çalışması neticesinde 103 ada 30 parsel olmuştur. Taşınmaz konumu itibariyle Yapıldak Köyüne kısmen yakın konumdadır. Parselin DSİ sulama kanalı yoluna olan uzaklığı 50 metre civarındadır. Arazinin Yapıldak Köyü köy içine uzaklığı ise 700 metre civarındadır.Taşınmazın Çanakkale Şehir merkezine uzaklığı ise 11 km civarındadır. Parsel keşif tarihi itibariyle büyük bölümü boş olup, arazinin bir kısmında 83 adet kayısı fidanı dikilidir. Arazi içindeki dikili kayısı ağaçları tam verim çağındaki ağaçlardan kurulu olup, yeterli bitki besleme, budama bakım işlemlerinin tam yapılmadığı gözlenmiştir. Arazide dikili bulunan kayısı ağaçlarının bir kısmı bakımsızlıktan kurumuş halde olduğu tespit edilmiştir. Arazide toprak işleme, yabancı ot kontrolü gibi işlemlerin yapılmadığı da gözlenmiştir. Arazi makineli tarım için elverişli olup, yeterli bitki besleme koşulları sağlandığında ise yöre ortalamasında ürün almak mümkündür. Parselin çevre parsellerinde de bahçe bitkilerinden zeytin ve şeftali yetiştiriciliğinin yoğun şekilde yapıldığı da tespit edilmiştir. Parselin genel durumu itibariyle kadastral yolu yoktur. Parselin topoğrafyasına bakıldığında ise eğiminin %2-3civarında olduğu gözlenmiştir. Parselin sırt diye tabir edilen kısmından deniz manzarası hakimiyeti de mevcuttur. Parselin toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının killi-tınlı olduğu anlaşılmıştır.İmar Durumu: Dava Konusu Taşınmazın Bedeli : 13.297,63 m2 x 47TL/m2 = 624.988,61TL'dir.
Mütemmim Cüz Değeri : 5.810,00 TL'dir.
Borçlunun satışa konu taşınmazının 1/1 (Tam) hissesinin değeri: 630.798,61TL'dir.
Yüzölçümü : 13.297,63 m2
İmar Durumu : Parselin 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmayıp, Yapıldak Köyü Yerleşik Alanı ve civarı sınırları dışında 1/100000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı gösteriminde kalmaktadır.
Kıymeti : 630.798,61 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Taşınmazın beyan hanesinde (AT) 06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz.Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.16/04/2007 tarih ve 3255 yevmiye şerhi mevcuttur. 2565 Sayılı Kanunun 28.maddesi gereği belirtilen alan içinde kalmaktadır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Çanakkale Adliyesi İhale Mezat Odası Oda No:AZ-026 İzmir Yolu Üzeri Merkez/ÇANAKKALE
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7889 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR