GELİBOLU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale Gelibolu'da 7.200 m2 tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

GELİBOLU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090737
Şehir : Çanakkale
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK ZAFER 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/394 ESAS
Muhammen Bedeli
:
97,056 TL
Birinci Satış Günü
:
24.01.2020 10:55
İkinci Satış Günü
:
21.02.2020 10:55
Satış Yeri
:
GELİBOLU ADLİYESİ İHALE SALONU GELİBOLU/ÇANAKKALE

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

GELİBOLU İCRA DAİRESİ'nden
T A Ş I N M A Z I N A Ç I K A R T I R M A İ L A N I

2018/394 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Fındıklı köyü 526 parselde kayıtlı yüzölçümü 7.200,00 m² olan taşınmaz tapuda tarla vasfıyla kayıtlıdır.Taşınmazın yakın çevresindeki toprak yapısı kumlu-tınlı, orta bünyeli, orta derinlikte, hafif meyilli bir yapıdadır. Bitki besin maddelerince iyi durumda olup kültür bitkileri yetiştiriciliğine uygundur,kuru tarım arazisidir. Vergi ve emlak beyanı bulunmamaktadır. Taşınmazın toprak yapısı, topoğrafik durumu ve bölgenin ekolojik özellikleri göz önüne alındığında yörede kuru tarım arazisinde buğday, ayçiçeği, kanola ürünlerinin yetiştirildiği tespit edilmiştir. 2017 yılı veri listesinde verimin buğday için ortalama 430 kg/da, buğdayın yanında yan ürün olarak saman elde edilmektedir. Saman için ortalama verim 200 kg/da, ayçiçeği (kuru) için ise 230 kg/da, kanola için 349 kg/da olacağı hesaplanmış ve bu verim ortalamaları dikkate alınmıştır.Toplam değeri:13,48 TL/m²X7.200 m²=97.056,00 TL dir.
İmar Durumu : Tarla vasfındadır. Ayrınıtılı dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 97.056,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez şerhi ve Çanakkale Kadastro Müdürlüğünün Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı beyanı vardır.
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 10:55 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 21/02/2020 günü 10:55 - 11:00 arası
Satış Yeri : GELİBOLU ADLİYESİ İHALE SALONU GELİBOLU/ÇANAKKALE
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Fındıklı köyü 981 parselde kayıtlı yüzölçümü 5.000,00 m² olan taşınmaz tapuda tarla vasfıyla kayıtlıdır. Taşınmazın yakın çevresindeki toprak yapısı killi-tınlı, orta bünyeli, orta derinlikte, hafif meyilli bir yapıdadır. Bitki besin maddelerince iyi durumda olup kültür bitkileri yetiştiriciliğine uygundur,sulu tarım arazisidir. Vergi ve emlak beyanı bulunmamaktadır. Taşınmazın toprak yapısı, topoğrafik durumu ve bölgenin ekolojik özellikleri göz önüne alındığında yörede sulu tarım arazisinde buğday, ayçiçeği, mısır slajlık ürünlerinin yetiştirildiği tespit edilmiştir. 2017 yılı veri listesinde verimin buğday için ortalama 580 kg/da, buğdayın yanında yan ürün olarak saman elde edilmektedir. Saman için ortalama verim 250 kg/da, ayçiçeği (sulu) için ise 375 kg/da, masır slaj(sulu) için 4800 kg/da olacağı hesaplanmış ve bu verim ortalamaları dikkate alınmıştır.Toplam değeri : 28,12 TL / m² X 5.000 m²= 140.590,00 TL dir.
İmar Durumu : Tarla vasfındadır. Ayrıntılı dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 140.590,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez şerhi ve Çanakkale Kadastro Müdürlüğünün Nitelikli korumaalanı beyanı vardır.
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 21/02/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
Satış Yeri : GELİBOLU ADLİYESİ İHALE SALONU GELİBOLU / ÇANAKKALE
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar açık arttırma suretiyle satılacaktır..
SATIŞ ŞARTLARI :
1) Açık artırma yukarıda belirtilen yer, gün ve saatlerde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, birinci artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda (esatis.uyap.gov.tr internet adresinde) teminat yatırılmak suretiyle teklif verilebilecektir. Yapılacak ihalelere elektronik ortamda verilen en yüksek teklif ile başlanılacaktır. Birinci artırmada hacizli malın takdir edilen değerinin % 50'si ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunacaktır. Birinci artırmada istekli bulunmadığı veya böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. İkinci artırmada da malın takdir edilen değerinin % 50'si, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamı, satış giderlerini (paraya çevirme ve paylaştırma masrafları dahil) geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Bu artırmada da istekli bulunmadığı veya bu bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış talebi düşecektir.
2- a) Arttırmaya iştirak edeceklerin, malın tahmin edilen değerinin % 20'si oranında TL (Türk lirası) peşin para veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.
b) İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile teslim giderleri alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan vergiler, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile tellaliye ücreti satış bedelinden ödenecektir.
3) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya verilen süre içerisinde ödemek zorundadırlar.
4) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (* ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5) Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İİK'nun 133. maddesi uyarınca ihale feshedilecektir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenler 2018/394 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
8) Satış ilanının belirtilen adreslerinde ilgililere tebliğ yapılamaması halinde iş bu ilanın tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur.24/11/2019 (İİK. m. 126)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR