BURSA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Büyükbalıklı'da tarla hissesi icradan satılıktır (Çoklu satış)

BURSA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887574
Şehir : Bursa / Nilüfer
Semt-Mahalle : BÜYÜKBALIKLI MAH. / İZMİRYOLBOYU
: 4650
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1320 ESAS
Muhammen Bedeli
:
209,250 TL
Birinci Satış Günü
:
07.01.2019 13:30
İkinci Satış Günü
:
04.02.2019 13:30
Satış Yeri
:
1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA
4. İCRA DAİRESİ
2017/1320 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO'LU TAŞINMAZ : Nilüfer Tapu Müdürlüğünün 07.03.2018 tarih ve E.646803 sayılı yazıları ile ekindeki tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, B.Balıklı Mahallesi, YokuşlukMevkii 708 parsel sayılı ve 4.650,00 m2. miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi: Bursa İli, Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan B.Balıklı Mahallesi, Yokuşluk Mevkiinde yer alan 4.650,00m2 miktarlı ve tarla vasıflı parseldir. Taşınmaz,B.Balıklı Mahallesi yerleşim merkezinden (camiden), doğuistikametine doğru kuş uçuşu olarak 460 metre mesafede yer almaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Güneyinden geçen kadastro yoluna 150 metre mesafededir.Tarla vasıflı taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerine göre, halihazırda boş tarla olduğu görülmüştür. Söz konusu taşınmaz doğudan, batı istikametine doğru yaklaşık olarak % 3-4 oranında hafif meyilli konumdadır.Taşınmazın kuzeyinde incir ve zeytin bahçeleri,batısında zeytin bahçesi, güneyinde boş tarla ve doğu cephesinde ise boş tarla ve ağaçlık alan bulunmaktadır.Taşınmaz orta derinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip olup, kuru tarım yapılma imkanı bulunmaktadır.Genellikle tarımsal nitelikli tarla ve bahçelerin bulunduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, su ve telefon gibi bazı alt yapı hizmetleri mevcut değildir.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında; Nilüfer İlçesi B.BalıklıMahallesi, 708 parsel sayılı yer,1/5.000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır denilmektedir.
Kıymeti : 209.250,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
2 NO'LU TAŞINMAZ:Nilüfer Tapu Müdürlüğünün 07.03.2018 tarih ve E.646803 sayılı yazıları ile ekindeki tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 6943 ada, 2 parsel sayılı ve 2.107,80 m2. miktarlı Arsa vasıflı taşınmazın ½ hissesi:Bursa İli, Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan Büyükbalıklı Mahallesi, 333. İsimsiz Sokak, no: bila adresindeki 2.107,80 m2.miktarlı ve arsa vasıflı hisseli parseldir. Taşınmaz, Büyükbalıklı Camisi?nin güney istikametine doğru kuş uçuşu ile 730 metre mesafede yer almaktadırMahallinde yapılan incelemelerine göre, komşu parseller ile olan sınırları kaybolmuş olan söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgede imar uygulamasına başlanılmamış olması nedeni ile imar yollarının açılmadığı ve alt yapı tesislerinin yapılmadığı, bitişik cephelerinde ise aynı yapı ve özellikleri taşıyan arsa vasıflı parsellerin mevcut olduğu görülmüştür. Halihazırda, kısmen üzerinde yeni ekilmiş buğday bulunan ve kısmen de oldukça bakımsız durumunda olan taşınmazın içerisinde yapılı herhangi bir bina bulunmamaktadır.Taşınmaz, topoğrafik yapısı itibarı ile doğudan, batı istikametine doğru yaklaşık olarak % 3-5 oranında azalan hafif eğimli arazi konumundadır. Nilüfer Belediyesi?nin ilgili imar planına göre ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmakta olan söz konusu taşınmazda, borçlunun hissesine isabet eden arsa miktarı 1.053,90 m2. dir.Mahalle yerleşik birimlerine yakın ve Bursa şehir merkezine uzak konumda olan söz konusu taşınmazın bulunduğu mahalde elektrik, su ve telefon gibi alt yapı hizmetleri mevcuttur.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2017 tarih E.40007 sayılı yazılarında; Büyükbalıklı Mahallesi, 6943 ada, 2 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli Büyükbalıklı Revizyonu Uygulama İmar Planı?nda, Hmax.: 6,50 m. (2 kat), TAKS: 0.30 ve KAKS: 0.60 olan ayrık nizam konut alanında kalmaktadır.Onaylı plan örneği ve plan notları ektedir, denilmektedir.
Kıymeti : 163.354,50 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 13:40 - 13:45 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 13:40 - 13:45 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZ:Nilüfer Tapu Müdürlüğü?nün 07.03.2018 tarih ve E.646803 sayılı yazıları ile ekindeki tapu kayıt örneğine göre;Bursa İli, Nilüfer İlçesi, B.Balıklı Mahallesi, Yokuşluk Mevkii, 685 parsel sayılı ve 2.600,00 m2. miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi:
Yokuşluk Mevkiinde yer alan2.600,00 m2 miktarlı tarla vasıflı parseldir. B.Balıklı Mahallesi yerleşim merkezinden (camiden), doğuistikametine doğru kuş uçuşu olarak 470 metre mesafede. Parselin kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Güneyinden geçen kadastro yoluna 70 metre mesafededir.Tarla vasıflı taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerine göre, 1.700,00 m2 sininortalama verim çağında kapama incir bahçesi ve900 m2 lik kısmının ise ortalama verim çağında kapama kiraz bahçesi olduğu görülmüştür.Taşınmaz doğudan, batı istikametine doğru yaklaşık olarak % 5-6 oranında hafif meyilli konumdadır.Batı vegüney cephelerinde zeytin bahçeleri, kuzeyinde incir bahçesi ve doğusunda ise boş tarla yer almaktadır.Taşınmaz orta derinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip olup, kuru tarım yapılma imkanı bulunmaktadır.Genellikle tarımsal nitelikli tarla ve bahçelerin bulunduğu bir mahalde yer alan taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, su ve telefon gibi bazı alt yapı hizmetleri mevcut değildir.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında;Nilüfer İlçesi, B.BalıklıMahallesi,685 parsel sayılı yer, 1/5.000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymeti : 156.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 13:50 - 13:55 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 13:50 - 13:55 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
4 NO'LU TAŞINMAZ: Nilüfer Tapu Müdürlüğünün 07.03.2018 tarih ve E.646803 yazıları ile ekindeki tapu kayıt örneğine göre;Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 6938 ada, 5 parsel sayılı ve 1.957,24 m2. miktarlı Arsa vasıflı taşınmazın ½ hissesi:Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan Büyükbalıklı Mahallesi, 333. İsimsiz, no: bila adresindeki 1.957,24 m2. miktarlı ve arsa vasıflı hisseli parseldir.Büyükbalıklı Camisinin güney istikametine doğru kuş uçuşu ile 400 metre mesafededir.Mahallinde yapılan incelemelerine göre, komşu parseller ile olan sınırları kaybolmuş olan söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgede imar uygulamasına başlanılmamış olması nedeni ile imar yollarının açılmadığı ve alt yapı tesislerinin yapılmadığı, bitişik cephelerinde ise aynı yapı ve özellikleri taşıyan arsa vasıflı parsellerin mevcut olduğu görülmüştür. Kısmen boş ve bakımsız durumda olan, kısmen de 10-12 yaşlarında 25 adet kiraz ağacı bulunan içerisinde herhangi bir bina bulunmamaktadır. Topoğrafik yapısı itibarı ile doğudan, batı istikametine doğru yaklaşık olarak % 3-5 oranında azalan hafif eğimli arazi konumundadır. Nilüfer Belediyesinin ilgili imar planına göre ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmakta olan söz konusu taşınmazda, borçlunun hissesine isabet eden arsa miktarı 978,62 m2. dir. Mahalle yerleşik birimlerine yakın ve Bursa şehir merkezine uzak konumda olan söz konusu taşınmazın bulunduğu mahalde elektrik, su ve telefon gibi alt yapı hizmetleri mevcuttur.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında; Büyükbalıklı Mahallesi, 6938 ada, 5 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli Büyükbalıklı Revizyonu Uygulama İmar Planında, Hmax.: 6,50 m. (2 kat), TAKS: 0.30 ve KAKS: 0.60 olan ayrık nizam konut alanında kalmaktadır. Onaylı plan örneği ve plan notları ektedir, denilmektedir.
Kıymeti : 151.686,10 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
5 NO'LU TAŞINMAZ: Nilüfer Tapu Müdürlüğü?nün 07.03.2018 tarih ve E.646803 sayılı yazıları ile ekindeki tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, B.Balıklı Mahallesi, YokuşlukMevkii, 652 parsel sayılı ve 2.350,00 m2 miktarlı Bağ vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi:
Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan B.Balıklı Mahallesi, YokuşlukMevkiinde yer alan2.350,00m2 miktarlı ve bağ vasıflı parseldir.B.Balıklı Mahallesi yerleşim merkezinden (camiden), doğuistikametine doğru kuş uçuşu olarak 600 metre mesafede yer almaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Kuzeyinden geçen kadastro yoluna 50 metre mesafededir. Bağ vasıflı taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerine göre, ortalama verim çağında kapama zeytin bahçesi olduğu görülmüştür. Taşınmazkuzeyden, güney istikametine doğru yaklaşık olarak % 3-5 oranında hafif meyilli konumdadır. Taşınmazınkuzey ve batı cephelerindezeytin bahçesi,güneyinde boş tarla ve incir bahçesi, doğusunda zeytin ve incir bahçesi yer almaktadır.
Taşınmaz ortaderinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip olup, sulu tarım yapılma imkanı bulunmaktadır.Genellikle tarımsal nitelikli tarla ve bahçelerin bulunduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, su ve telefon gibi bazı alt yapı hizmetleri mevcut değildir.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında; Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 0 ada, 652 parsel 1/5.000 ölçekli Görükle Nazım İmar PlanındaDiğer Tarım Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymeti : 141.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
6 NO'LU TAŞINMAZ: Nilüfer Tapu Müdürlüğünün tapu kayıt örneğine göre; Nilüfer İlçesi, B.Balıklı Mahallesi, KavaklarMevkii, 1568 parsel sayılı ve 2.350,00 m2. miktarlı ?Tarla? vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi:
TAŞINMAZ BEYANLAR BÖLÜMÜNDE BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN 18/02/2013 TARİHLİ 3.DERECEDE ARKEOLOJİK SİT ALANI( BAŞLAMA TARİHİ :19/02/2013 BİTİŞ :19/02/2013) ŞERHİ BULUNMAKTADIR.
Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan B.Balıklı Mahallesi, Kavaklar Mevkiinde yer alan2.350,00 m2 miktarlı ve tarla vasıflı parseldir.B.Balıklı Mahallesi yerleşim merkezinden (camiden), güneybatıistikametine doğru kuş uçuşu olarak 1.500 metre mesafedeveBursaİzmir Otoyol inşaatına 100 metre mesafede yer almaktadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır.
Tarla vasıflı taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerine göre, halihazırda 10*10 m aralıklarla dikilmiş 7-8 yaşlarında üretim başlangıcı, verim artış döneminde kapama incir bahçesi olduğugörülmüştür. Söz konusu taşınmaz topoğrafik yapısı itibarı ile batıdan, doğu istikametine doğru yaklaşık olarak % 3-5 oranında hafif meyilli konumdadır.Taşınmazınbatı yönünde zeytinbahçesi, doğu yönünde ağaçlık alan, kuzeyinde zeytin bahçesi ve güneyinde ise boş tarla yer almaktadır. Taşınmazortaderinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip, kuru tarım yapılma imkanı bulunmaktadır.Genellikle tarımsal nitelikli tarla ve bahçelerin bulunduğu mahalde yer alan taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, su ve telefon gibi bazı alt yapı hizmetleri mevcut değildir. Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında;Nilüfer İlçesi, B.BalıklıMahallesi, 1568 parsel sayılı yer, 1/5.000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymeti : 129.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN 18/02/2013 TARİHLİ 3.DERECEDE ARKEOLOJİK SİT ALANI şerhi
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
7 NO'LU TAŞINMAZ: Bursa İl, Nilüfer İlçe, 1978 Parsel, B.BALIKLI Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii Mevkii, B.balıklı Mahallesi, 1.Cevizli Sokak, no: 2 adresindeki 428,00 m2. arsa vasıflı parsel ile bu parselin büyük kısmı üzerine bitişik nizamda olan 1 ad.3 katlı yeni mesken bina, 1 ad. 2 katlı eski mesken ve 1 adet 1 katlı eski sayalıkdan ibarettir.Parselin binalar haricinde kalan az bir kısmı avlu olarak bırakılmıştır. Ancak;2/1 kapı no?lu ve 33,00 m2. taban alanlı sayalık binasının taş ve ahşap gibi yapı malz. kullanılarak basit tarzda ve temelsiz yapılmış olduğu, duvarların bir kısmında ayrışmaların olduğu, kiremitler ile örtülü ahşap çatısında kısmi çökmelerin, ahşap aksamları ile kapı ve pencerelerde kırılma ve çürümelerin oluştuğu, bu binanın hasarlı durumunda olduğu görülmüştür. Mesken binalarının halihazır durumları ile diğer teknik ve fiziki özellikleri :
.1) 3 Katlı Mesken Binası : Köşebaşında yer alan ve B.A. Karkas niteliğinde teşkil edilmiş olan binanın yerinde yapılan ölçümlerine göre, zemin kat inşaat taban alanı 130,00 m2., 1. katının 142,00 m2. ve 2. katının 144,00 m2. olup, toplam inşaat alanı ise; 130,00+142,00+144,00 = 416,00 m2. dir. Zemin katında depo, normal katlarının beherinde ise müstakil giriş kapılı ve mesken nitelikli 1? er adet dairesi bulunan binanın ana giriş kapısı 2 kanatlı alüminyum profil yapılı, katlar arası merdiven basamakları seramik kaplı ve kenarları demir korkuluklu, dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı, üzeri ise açık teras durumundadır.Zemin kat : Bu katta 2 adet depo odası, giriş holü ve wc-lavabo bölümleri mevcut olup, 1 adet odanın tabanı seramik, hol ve 1 adet odanın beton ile kaplı, duvarları sıvalı ve plastik boyalıdır. Wc-lavabo bölümünün tabanı tamamen, duvarlarının ½? si fayans, odaların giriş kapıları ahşap veya alüminyum profil olarak yapılmıştır. 1. ve 2. Normal katlar : Halihazırda, 2. kattaki daire Muhammet Yavuz tarafından mesken amaçlı olarak kullanılmakla birlikte, 1. kattaki daire boş durumundadır. Daireler, yerleşim planı ile teknik ve fiziki özellikler yönünden genelde birbirleri ile benzer yapılmış olup, beher daire 3 adet oda, salon, antre, koridor, mutfak, banyo ve wc-lavabo bölümlerinden teşkil edilmiştir.Koridor, salon ve odaların tabanları ahşap veya laminat parke, antre ve mutfak bölümlerinin seramik ile kaplı, duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır. Mutfak bölümlerinde, üzerleri mermer kaplı tezgah ile alt ve üst ahşap dolapları mevcuttur. Banyo ve wc-lavabo bölümlerinde tabanlar tamamen, duvarlarının ise ½? si seramik olarak yapılmıştır. Dairelerin giriş ve iç kapıları ahşap, balkon kapıları ve pencere çerçeveleri ise alüminyum veya PVC profildir. Kuzey ve güney cepheli olan binanın 1. katının güney cephesinde 2 adet ve 2. katının aynı cephesinde 1 adet balkonu mevcuttur. Daireler, odun veya kömür sobası ile ısıtılmakta olup, elektrik ve su abonelikleri mevcuttur.2) 2 Katlı Mesken Binası : 3 katlı binanın kuzeybatı bitişik cephesinde yer alan ve kerpiç, ahşap gibi yapı malzemeleri kullanılarak yığma niteliğinde olan binanın yapılan ölçümlerine göre, inşaat taban alanı 43,00 m2. olup, toplam inşaat alanı ise; 2 kat*43,00 = 86,00 m2. dir.Dubleks tarzında iç mekandan merdiven ile bağlantılı olarak yapılmış olan binanın ana giriş ve iç kapıları ile katlar arası merdiveni ahşap yapılı, dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyasız, eğik ahşap çatılı ve üzeri kiremitler ile örtülüdür. Halihazırda, borçlu tarafından mesken olarak kullanılmakta olan binanın zemin katı 1 adet oda, hol, mutfak, banyo ve wc-lavabo, 1. katı 2 adet oda ve hol bölümlerinden oluşmakta. Zemin kattaki hol, mutfak ve odanın tabanları beton, banyo ve wc-lavabo bölümlerinin fayans, 1. kattaki hol ve odaların ahşap ile kaplı, duvarları sıvalı kireç badanadır. Binanın pencereleri çift camlı PVC profildir. Odun veya kömür sobalı, elektrik ve su abonelikleri mevcuttur.Mahalle yerleşik birimleri içerisinde yer alan söz konusu taşınmaz, Bursa şehir merkezine uzak konumda olup bazı alt yapı hizmetleri mevcuttur.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında; Büyükbalıklı Mahallesi, 1978 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli Büyükbalıklı Revizyonu Uygulama İmar Planı’nda, Hmax.: 6,50 m. (2 kat) olan serbest nizam konut alanında ve yolda kalmaktadır. İmar uygulaması yapılmadan inşaat ruhsatı düzenlenemez. Plan örneği ektedir, denilmektedir.
Kıymeti : 80.575,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
8 NO'LU TAŞINMAZ: Nilüfer Tapu Müdürlüğünün tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, B.Balıklı Mahallesi, KarşıbağlarMevkii, 0 ada, 1661parsel sayılı ve 1.703,00 m2. miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi:
Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan B.Balıklı Mahallesi, KarşıbağlarMevkiinde yer alan1.703,00m2 miktarlı, tarla vasıflı parseldir. Taşınmaz,B.Balıklı Mahallesi yerleşim merkezinden (camiden), güneybatı istikametine doğru kuş uçuşu olarak 650 metre mesafede yer almaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Doğusundan geçen kadastro yoluna 100 metre mesafededir.Taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerine göre, işlenmemiş boş tarla olduğu ve içerisinde zirai gelir getirecek herhangi tarımsal ürünün bulunmadığı görülmüştür.Taşınmazbatıdan, doğu istikametine doğru yaklaşık olarak % 4-5 oranında hafif meyilli konumdadır. Taşınmazınkuzey ve doğu cephelerinde zeytinlik alan bulunmakta olup, batısında buğday tarlası ve güneyinde ise ağaçlık alan yer almaktadır.Taşınmaz orta derinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip olup, kuru tarım yapılma imkanı bulunmaktadır.Genellikle tarımsal nitelikli tarla ve bahçelerin bulunduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, su ve telefon gibi bazı alt yapı hizmetleri mevcut değildir.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında;Nilüfer İlçesi, B.BalıklıMahallesi, 0 ada, 1661 parsel sayılı yer, 1/5.000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymeti : 76.635,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
9 NO'LU TAŞINMAZ: Nilüfer Tapu Müdürlüğünün ekindeki tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, B.Balıklı Mahallesi, Döngülcüler Mevkii, 0 ada, 2037 parsel sayılı ve 1.069,84 m2. miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi:
Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan B.Balıklı Mahallesi, DöngülcülerMevkiinde yer alan1.069,84 m2 miktarlı, tarla vasıflı parseldir. Taşınmaz,B.Balıklı Mahallesi yerleşim merkezinden (camiden), güneybatı istikametine doğru kuş uçuşu olarak 1.600 metre ve batısından geçen Bursa Çevre Yoluna ise 50 metre mesafede yer almaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Batısından geçen geçici tarla yoluna cephelidir.
Tarla vasıflı taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerine göre, halihazırda669,84 m2 sinin ortalama verim çağında kapama incir bahçesi, 400 m2 sinin ise 8-10 yaşlarında kapama zeytin bahçesi olduğu görülmüştür. Söz konusu taşınmazdoğudan, batı istikametine doğru yaklaşık olarak % 3-4 oranında hafif meyilli konumdadır. Taşınmazınkuzey, güneyve doğu cephelerinde zeytinlik alan bulunmakta olup, batısı geçici tarla yolu ve otoban koruma bandına cephelidir.Taşınmaz ortaderinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip olup, kuru tarım yapılma imkanı bulunmaktadır. Genellikle tarımsal nitelikli tarla ve bahçelerin bulunduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, su ve telefon gibi bazı alt yapı hizmetleri mevcut değildir.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında;Nilüfer İlçesi, B.BalıklıMahallesi, 0 ada, 2037 parselin imar durumu bilgisininBursa Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi gerekmektedir denilmektedir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü? den şifai olarak alınan bilgiye göre B.BalıklıMahallesi, 2037 parsel Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 58.841,20 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
10 NO'LU TAŞINMAZ: Nilüfer Tapu Müdürlüğünün tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, B.Balıklı Mahallesi, DöngülcülerMevkii, 860 parsel sayılı ve 1.120,00 m2. miktarlı ?Bağ? vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi:
Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan B.Balıklı Mahallesi, Döngülcüler Mevkiinde yer alan1.120,00 m2 miktarlı ve bağ vasıflı parseldir. Taşınmaz,B.Balıklı Mahallesi yerleşim merkezinden (camiden), güneydoğuistikametine doğru kuş uçuşu olarak 540 metre ve güney batısından geçen köy yoluna ise 150 metre mesafede yer almaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır.Bağ vasıflı taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerine göre, halihazırda Ekonomik verimi olmayankurumuş Zeytin Fidanları bulunmaktadır.Toprağının bakım işlemlerinin yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmaz doğudan, batı istikametine doğru yaklaşık olarak % 3-4 oranında hafif meyilli konumdadır. Taşınmazınbatısı boş tarla, doğusu incir bahçesi, güneyi zeytinlik ve kuzey cephesinde ise içinde prefabrik bina olan tarla bulunmaktadır.Taşınmaz ortaderinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip olup, kuru tarım yapılma imkanı bulunmaktadır.Genellikle tarımsal nitelikli tarla ve bahçelerin bulunduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, su ve telefon gibi bazı alt yapı hizmetleri mevcut değildir. Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında;Nilüfer İlçesi, B.BalıklıMahallesi, 0 ada, 860 parsel sayılı yer, 1/5.000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planında?Diğer Tarım Alanı? nda kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymeti : 50.400,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
11 NO'LU TAŞINMAZ: Nilüfer Tapu Müdürlüğünün tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 6932 ada, 6 parsel sayılı ve 337,64 m2. miktarlı Arsa vasıflı taşınmazın ½ hissesi:ursa İli, Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan Büyükbalıklı Mahallesi, Yeni Büyükbalıklı Yolu, no: bila adresindeki 337,64 m2. miktarlı ve arsa vasıflı hisseli parseldir. Büyükbalıklı Camisinin güneydoğu istikametine doğru kuş uçuşu ile 200 metre mesafede yer almaktadır.Mahallinde yapılan incelemelerine göre, komşu parseller ile olan sınırları kaybolmuş olan söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgede imar uygulamasına başlanılmamış olması nedeni ile imar yollarının açılmadığı ve alt yapı tesislerinin yapılmadığı, bitişik cephelerinde ise aynı yapı ve özellikleri taşıyan arsa vasıflı parsellerin mevcut olduğu görülmüştür. Halihazırda, oldukça bakımsız durumunda olan ve üzeri kendiliğinden yetişen ot ve bitkiler ile kaplı olan taşınmazın içerisinde yapılı herhangi bir bina bulunmamaktadır.topoğrafik yapısı itibarı ile doğudan, batı istikametine doğru yaklaşık olarak % 3-5 oranında azalan hafif eğimli arazi konumundadır. Nilüfer Belediyesi?nin ilgili imar planına göre ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmakta olan söz konusu taşınmazda, borçlunun hissesine isabet eden arsa miktarı 168,82 m2. dir. Mahalle yerleşik birimlerine yakın ve Bursa şehir merkezine uzak konumda olan söz konusu taşınmazın bulunduğu mahalde elektrik, su ve telefon gibi alt yapı hizmetleri mevcuttur.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında; Büyükbalıklı Mahallesi, 6932 ada, 6 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli Büyükbalıklı Revizyonu Uygulama İmar Planı?nda, Hmax.: 6,50 m. (2 kat), TAKS: 0.30 ve KAKS: 0.60 olan ayrık nizam konut alanında kalmaktadır.Onaylı plan örneği ve plan notları ektedir, denilmektedir
Kıymeti : 25.323,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
12 NO'LU TAŞINMAZ:Nilüfer Tapu Müdürlüğünün tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 6922 ada, 4 parsel sayılı ve 678,53 m2. miktarlı ?Arsa? vasıflı taşınmazın 7/400 hissesi:
Bursa İli, Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan Büyükbalıklı Mahallesi, 333. İsimsiz Sokak, no: bila adresindeki 678,53 m2. miktarlı ve arsa vasıflı hisseli parseldir. Doğusu yola cepheli konumda olan taşınmaz, Büyükbalıklı Camisi?nin kuzey istikametine doğru kuş uçuşu ile 385 metre mesafede yer almaktadır.Mahallinde yapılan incelemelerine göre, komşu parseller ile olan sınırları kaybolmuş olan söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgede imar uygulamasına başlanılmamış olması nedeni ile imar yollarının açılmadığı ve alt yapı tesislerinin yapılmadığı, bitişik cephelerinde ise aynı yapı ve özellikleri taşıyan arsa vasıflı parsellerin mevcut olduğu görülmüştür.içerisinde 8-10 yaşlarında 2 adet ceviz, 7-8 yaşlarında 2 adet şeftali, 10-12 yaşlarında 2 adet kiraz, 5-6 yaşlarında 1 adet dut, 10-12 yaşlarında 1 adet erik ve 6-7 yaşlarında 1 adet erik ağaçları bulunan, ancak boş alanları oldukça bakımsız durumunda olan taşınmazın üzerinde yapılı herhangi bir bina bulunmamaktadır. topoğrafik yapısı itibarı ile güneyden, kuzey istikametine doğru yaklaşık olarak % 3-5 oranında azalan hafif eğimli arazi konumundadır. Nilüfer Belediyesi?nin ilgili imar planına göre ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmakta olan söz konusu taşınmazda, borçlunun hissesine isabet eden arsa miktarı 11,87 m2. dir.
Mahalle yerleşik birimlerine yakın ve Bursa şehir merkezine uzak konumda olan söz konusu taşınmazın bulunduğu mahalde elektrik, su ve telefon gibi alt yapı hizmetleri mevcuttur.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında; Büyükbalıklı Mahallesi, 6922 ada, 4 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli Büyükbalıklı Revizyonu Uygulama İmar Planı?nda, Hmax.: 6,50 m. (2 kat), TAKS: 0.30 ve KAKS: 0.60 olan ayrık nizam konut alanında kalmaktadır.Onaylı plan örneği ve plan notları ektedir, denilmektedir.
Kıymeti : 1.840,50 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
13 NO'LU TAŞINMAZ: Nilüfer Tapu Müdürlüğü?nün tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 6926 ada, 1 parsel sayılı ve 406,92 m2. miktarlı ?Arsa? vasıflı taşınmazın 43/1600 hissesi:
Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan Büyükbalıklı Mahallesi, Bayır Caddesi, no: bila adresindeki 406,92 m2. miktarlı ve arsa vasıflı hisseli parseldir. Güneyi yola ve batısı ise dereye cepheli konumda olan taşınmaz, aynı cadde üzerindeki 23 kapı no?lu olan 2 katlı binanın kuzey istikametine doğru karşı cephesinde, Büyükbalıklı Köprüsü?nün kuzey bitişik cephesinde ve mahalle yerleşik birimleri içerisinde yer almaktadır.Mahallinde yapılan incelemelerine göre, komşu parseller ile olan sınırları kaybolmuş olan söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgede imar uygulamasına başlanılmamış olması nedeni ile imar yollarının açılmadığı ve alt yapı tesislerinin yapılmadığı, bitişik cephelerinde ise aynı yapı ve özellikleri taşıyan arsa vasıflı parsellerin mevcut olduğu görülmüştür. Halihazırda, tamamının üzerinde yeni ekilmiş buğday bulunan taşınmazın içerisinde yapılı herhangi bir bina bulunmamaktadır. Taşınmaz, topoğrafik yapısı itibarı ile güneyden, kuzey istikametine doğru yaklaşık olarak % 1-3 oranında azalan hafif eğimli arazi konumundadır. Nilüfer Belediyesi?nin ilgili imar planına göre ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmakta olan söz konusu taşınmazda, borçlunun hissesine isabet eden arsa miktarı 10,94 m2. dir.
Mahalle yerleşik birimlerine yakın ve Bursa şehir merkezine uzak konumda olan söz konusu taşınmazın bulunduğu mahalde elektrik, su ve telefon gibi alt yapı hizmetleri mevcuttur.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında; Büyükbalıklı Mahallesi, 6926 ada, 1 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli Büyükbalıklı Revizyonu Uygulama İmar Planı?nda, Hmax.: 6,50 m. (2 kat), TAKS: 0.30 ve KAKS: 0.60 olan ayrık nizam konut alanında kalmaktadır. Onaylı plan örneği ve plan notları ektedir, denilmektedir.
Kıymeti : 1.695,10 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
14 NO'LU TAŞINMAZ: Nilüfer Tapu Müdürlüğünün tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 6933 ada, 6 parsel sayılı ve 797,25 m2. miktarlı Arsa vasıflı taşınmazın 11/1200 hissesi:
Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan Büyükbalıklı Mahallesi, Cebeci Sokak, no: 15 adresindeki 797,25 m2. miktarlı ve arsa vasıflı hisseli parsel ile bu parselin bir kısmı üzerine zemin+2 normal katlı olmak üzere toplam 3 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde yapılanmış olan 1 adet mesken binası ile 1 adet sundurma yapısından ibarettir. Taşınmaz, mahalle yerleşik birimleri içerisinde ve Cebeci Sokak ile 333. İsimsiz Sokağı?nın kesiştiği köşebaşında yer almaktadır.
Hisseli parsel niteliğinde olan söz konusu parsel üzerinde borçlunun 11/1200 oranında hisseye ve bu hisseye karşılık gelen 7,31 m2. miktarında arsaya sahip olmakla birlikte, mahallinde ikamet eden ve hazır bulunan parselin diğer hissedarı Fatma Aydın ile yapılan görüşmeler neticesinde, parsel içerisinde mevcut olan binanın ve sundurmanın tamamının kendisine ait olduğunu, borçlu Ali Yavuz?un bu bina ve sundurma ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ve parsel içerisinde az bir hisseye sahip olduğunu beyan etmiştir.Mahallinde beyan edilen bu durum üzerine, taşınmazın arsa vasıflı hisseli parsel niteliğinde olması ve borçlunun da parselin zemini üzerinde 7,31 m2. gibi az bir hisseye sahip olduğunun anlaşılmasından dolayı, taşınmaz ile ilgili kıymetlendirme sadece arsa üzerindeki hisse oranı dikkate alınarak yapılmıştır.Mahalle yerleşik birimlerine yakın ve Bursa şehir merkezine uzak konumda olan söz konusu taşınmazın bulunduğu mahalde elektrik, su ve telefon gibi alt yapı hizmetleri henüz bulunmaktadır. Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında; Büyükbalıklı Mahallesi, 6933 ada, 6 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli Büyükbalıklı Revizyonu Uygulama İmar Planı?nda, Hmax.: 6,50 m. (2 kat), TAKS: 0.30 ve KAKS: 0.60 olan ayrık nizam konut alanında kalmaktadır.Onaylı plan örneği ve plan notları ektedir, denilmektedir
Kıymeti : 1.096,20 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat
15 NO'LU TAŞINMAZ: Nilüfer Tapu Müdürlüğünün tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 6931 ada, 3 parsel sayılı ve 236,12 m2. miktarlı ?Arsa? vasıflı taşınmazın 11/480 hissesi:
Bursa İli, Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan Büyükbalıklı Mahallesi, 334. İsimsiz Sokak, no: bila adresindeki 236,12 m2. miktarlı ve arsa vasıflı hisseli parseldir. Doğusu yola cepheli konumda olan taşınmaz, mahalle yerleşik birimleri içerisinde ve Bahar Sokak, 12 kapı no?lu binanın kuzey bitişik cephesinde yer almaktadır.Mahallinde yapılan incelemelerine göre, komşu parseller ile olan sınırları kaybolmuş olan söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgede imar uygulamasına başlanılmamış olması nedeni ile imar yollarının açılmadığı ve alt yapı tesislerinin yapılmadığı, bitişik cephelerinde ise aynı yapı ve özellikleri taşıyan arsa vasıflı parsellerin mevcut olduğu görülmüştür. Halihazırda, içerisinde 5-6 yaşlarında 2 adet ceviz ağacı bulunan, ancak boş alanları oldukça bakımsız durumunda olan taşınmazın üzerinde yapılı herhangi bir bina bulunmamaktadır. Taşınmaz, topoğrafik yapısı itibarı ile doğudan, batı istikametine doğru yaklaşık olarak % 1-3 oranında azalan hafif eğimli arazi konumundadır. Nilüfer Belediyesinin ilgili imar planına göre ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmakta olan söz konusu taşınmazda, borçlunun hissesine isabet eden arsa miktarı 5,41 m2. dir. Mahalle yerleşik birimlerine yakın ve Bursa şehir merkezine uzak konumda olan söz konusu taşınmazın bulunduğu mahalde elektrik, su ve telefon gibi alt yapı hizmetleri mevcuttur.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 29.03.2017 tarih ve E.40007 sayılı yazılarında; Büyükbalıklı Mahallesi, 6931 ada, 3 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli Büyükbalıklı Revizyonu Uygulama İmar Planı?nda, Hmax.: 6,50 m. (2 kat), TAKS: 0.30 ve KAKS: 0.60 olan ayrık nizam konut alanında kalmaktadır.Onaylı plan örneği ve plan notları ektedir, denilmektedir.
Kıymeti : 838,70 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2019 günü 15:50 - 15:55 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 15:50 - 15:55 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat -Osmangazi/BURSA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1320 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR