KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Karacabey'de sulanabilir çeltik tarlası kiraya verilecektir

KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079332
Şehir : Bursa / Karacabey
: 320000
Yayınlandığı Gazeteler

KARACABEY HABER 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3.200 dekar sulanabilir arazi çeltik üretimi yapmak amacıyla 5(beş) yıl süreli olarak kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İzmir Yolu 7. Km. Karacabey/BURSA) Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
5 YILLIK ÇELTİK ARAZİSİ KİRALAMA İHALESİ İLANIDIR

1- İşletmeye ait 3.200 dekar sulanabilir arazi çeltik üretimi yapmak amacıyla 5(beş) yıl süreli olarak kiraya verilecektir. İhale tek parti halinde açık artırma usulüyle yapılacaktır. Kiraya verilecek arazinin muhammen birim fiyatı, muhammen tutarı ve geçici teminat miktarı aşağıya çıkarılmıştır.

PARTİ
NO
CİNSİ MİKTARI
(Dekar)
MUHAMMEN
BİRİM
FİYATI
(TL/dekar)
MUHAMMEN
TUTARI
(5 Yıllık)
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(% 5
(TL)
1 Sulanabilir Çeltik Arazisi 3.200 550,00 8.800.000,00 440.000,00


2- İhale 20.11.2019 günü saat 14.00’de Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda, açık arttırma usulü ile yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 27.11.2019 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

3- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
İhaleye katılacak isteklilerden istenilecek belgeler aşağıdaki belirtilmiştir.
a) Adres Beyanı
b) Geçici teminat belgesi,
c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve İmza Sirküleri’nin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde de imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e)İhaleye girenler ihale konusu yeri gördüklerini ve tüm niteliklerini bildiklerini ihtiva eden bir belgeyi idareye verecektir.
f) Belgeler ihale tarihine göre son iki ayda alınmak kaydıyla ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve S.G.K. ‘na borcunun olmadığına dair alınmış belge vermeleri.

4- İsteklilerin geçici teminatlarını ihalenin başlayacağı saate kadar İşletme veznesine veya İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Karacabey Şubesindeki TR 9000 0100 0062 0599 4378 5213 Türkiye Halk Bankası Karacabey Şubesindeki TR 2100 0120 0928 2000 1300 0005 T.C. Vakıflar Bankası Karacabey Şubesindeki TR 3500 0150 0158 0072 9049 1182 nolu hesaplarına yatıracaklar ve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir.

5- Konuya ilişkin ihale dokümanı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İzmir Yolu üzeri 7. Km. Karacabey BURSA adresinde bedelsiz olarak görülebilir.

6- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İlan Olunur.


ADRES :
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İzmir Yolu 7. km. Karacabey/BURSA
Tel : 0 224 689 64 75
Fax: 0 224 689 64 64

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR