BURHANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Burhaniye'de tarla ve zeytinlik vasfındaki taşınmazın hissesi icradan satılıktır (Çoklu satış)

BURHANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996163
Şehir : Balıkesir / Burhaniye
Yayınlandığı Gazeteler

KÖRFEZ DEMOKRAT 15.05.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/529 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
45,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.06.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
22.07.2019 11:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Belediye), Belediye Başkanlığı Burhaniye/BALIKESİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURHANİYE
İCRA DAİRESİ
2018/529 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda :Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi,Dutluca Mahallesi, Kocatarla mevkii,cilt 11, sayfa 1027 de kayıtlı, 185 ada, 32 parsel, tarla ve zeytinlik vasfında ve 19.444,90 m2 yüzölçümünde olup ,3/16 hissesi borçlu adına kayıtlıdır, satışa konu taşınmaz borçluya ait 3/16 hissedir.Kıymet taktiri raporuna göre :Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında ,orta düzeyde meyilli tarla zeytinlik vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın yaklaşık yarısı üzerinde 45-50 yaşlarında zeytin ağaçları mevcut olup, diğer kısımları tarla vaziyetindedir. Zeytin ağaçlarının yıllık bakımları ve budamaları yapılmış olup, mahsul verir özelliktedir. Ağaç büyüklükleri ise yöre ortalaması verim verecek düzeydedir.Taşınmaz yerleşime takriben 1,0 km mesafede ve yola cepheli durumdadır.Taşınmazın yaklaşık yarısının üzerinde zeytin ağaçları bulunmaması değerini olumsuz etkilemektedir.Buna rağmen yola cephesinin olması ve zeytin tarımına uygun toprak yapısı olumlu etkilemektedir. Kıymet taktirine göre taşınmazın değeri 240.000,00 TL olup , borçlunun 3/16 hissesine düşen miktar 45.000,00 TL dir.
İmar Durumu : Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı sınırları içerisinde tarım alanı lejantında kalmaktadır.
Kıymeti : 45.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 24/06/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri :Mezat Salonu (Belediye),Belediye Başkanlığı BURHANİYE/ BALIKESİR
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda :Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Taylıeli Mahallesi, Yapıyeri mevkii, 410 ada, 13 parsel, 14 cilt, 1299 sayfada kayıtlı, zeytinlik vasfında, 2.010,37 m2 yüzölçümünde olup, 3/16 hissesi borçlu adına kayıtlıdır, satışa konu taşınmaz borçluya ait 3/19 hissedir.Kıymet taktiri raporuna göre: Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında olup, hafif düzeyde meyilli zeytinlik vasfında tarım arazisidir.Taşınmaz üzerinde takriben 30 adet 80-100 yaşlarında zeytin ağaçları mevcuttur.Zeytin ağaçlarının yıllık bakımları ve budamaları yapılmış olup, mahsul verir özelliktedir. Ağaç büyüklükleri ise yöre ortalaması verim verecek düzeydedir. Taşınmaz yerleşime takriben 2,0 km mesafede ve yola cepheli durumdadır. Taşınmazın yola cephesinin olması ve zeytin yapısına uygun toprak yapısı değerini olumlu etkilemektedir. Taşınmazın değeri 48.000,00 TL olup, borçlunun 3/16 hissesine düşen miktar 9.000,00 TL dir.
İmar Durumu : Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı sınırları içerisinde tarım alanı-sulama alanı lejantında kalmaktadır.
Kıymeti : 9.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 24/06/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye) , Belediye Başkanlığı BURHANİYE / BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İhale alıcısının taşınmazın şerh-beyan-irtifak hanesinde belirtilen hususları ve bunlara ilişkin neticeleri peşinen kabul etmiş sayılacağı,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililer hakkında İİK.'nun 127.maddesi uyarınca e-ilanın ve gazete ilanının tebligat yerine geçeceği, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/529 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR