BUCAK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bucak/Koklan köyü'nde arsa ve müştemilatı satılıktır (çoklu satış)

BUCAK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061997
Şehir : Burdur / Bucak
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 05.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/93 Talimat
Muhammen Bedeli
:
14,393 TL
Birinci Satış Günü
:
06.01.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
31.01.2020 11:00
Satış Yeri
:
BUCAK BELEDİYESİ RECAİ TOSYALI DÜĞÜN SALONU (KONAK MAH. GENÇOSMAN CAD. NO 94 BUCAK/BURDUR)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BUCAK
İCRA DAİRESİ
2019/93 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Bucak İlçe, 117 Ada, 16 Parsel, KOKLAN Köyü, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz; Koklan (Üzümlübel) Köy içi mevkiindeki 117 ada, 16 parsel nolu taşınmaz olup üzerinde değerini artırıcı muhtelif ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz kuzey ve doğu yönden yola cepheli, diğer yönlerden şahıs arazileri ile çevrilidir. Tapu kaydına göre: Tarla vasfında, 469,79 m2 alanında, köyün yerleşim yeri içerisinde tarım arazisi vasfında olmayan, yıllardır ekilip dikilmeyen, üzerinde çalılıklar ve 2 adet badem ağacı olan bir parseldir. Parsel üzerindeki Badem ağaçları;Badem (Bakımsız) 20 Yaş üzeri 2 Adet tir. Parsel üzerinde bulunan muhtelif türdeki meyve ağaçlarıntoplam değeri=300,00-TL?dir. Parselin köyün yerleşim yeri içerisinde olması, ekilip dikilen bir alan olmaması,yol durumu, geometrik şekli durumlar parselin arazi değerini etkilemektedir. Bu yöredeki araziler ve arazinin özellikleri dikkate alındığında arazinin m2?sinin 30.- TL Arazi değeri = 469,79 x 30,00= 14093,70-TL?dir. Toplam değeri = 300,00 + 14093,70 = 14393,70 TL.dir. Tamamı borçlu Nadire Bozkurt?a aittir.
NOT: Taşınmaz ın tapu kaydında Tamamen ve münhasıran bilfiiltarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konutlar bulunması nedeniyle rayiç bedelinin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itirabiyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte 2886 sayılı devlet ihale kanununu 75 . Maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulu hakkında kanun hükümleri gereğince ecri misil tarhtahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir ' şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmaz ın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerinde taşınmaz ın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır. Şerhi bulunmaktadır.
Adresi : Burdur İl, Bucak İlçe, 117 Ada, 16 Parsel, KOKLAN Köyü, (üzümlübel) KÖYİÇİ Mevkii, Yüzölçümü : 469,79 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Taşınmaz köy hudatlarında olup Belediye imar planı dışındadır.

Kıymeti : 14.393,70 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttud

1. Satış Günü :
06/01/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 31/01/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : BUCAK BELEDİYESİ RECAİ TOSYALI DÜĞÜN SALONU (KONAK MAH. GENÇOSMAN CAD. NO 94 BUCAK/BURDUR)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Bucak İlçe, 122 Ada, 11 Parsel, KOKLAN Köyü , KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz imar planı dışında, köy yerleşim sahasındadır. Etrafı belirgin olan taşınmaz batı yönden umuma açık köy içi yoluna cephelidir. Diğer yönlerden şahıs ev ve arsası ile sınırdaştır. Taşınmazın bulunduğu yerde köy şebeke suyu ve elektriği mevcuttur. taşınmaz üzerinde değerini artırıcı bir kısım ağaç ve bir adet iki katlı ev bulunmaktadır.Taşınmaz tapu kaydına göre; Bahçeli ev vasfında, 627,48 m2 alanında, taşınmaz köyün yerleşim yeri içerisinde 1 adet ev ve müştemilatı ile bahçesinde muhtelif tür ve yaşta meyve ağaçları olan bir parseldir. Parsel üzerindeki muhtelif tür ve yaştaki bakımsız ağaçlar;İncir (Bakımsız) 30 Yaş üzeri 1 ADET - Asma (Bakımsız) 40 yaş üzeri 2 ADET - Asma (Bakımsız) 20 yaş üzeri 2 ADET - Nar (Bakımsız) 20 Yaş üzeri 1 ADET - Zeytin 5-7 Yaş arası 2 ADET tir. Parsel üzerinde bulunan muhtelif türdeki meyve ağaçlarının toplam değeri=1350,0,-TL?dir. Parselin köyün yerleşim yeri içerisinde olması, içerisinde ev olması gibi özellikler göz önünde tutularak, arazinin özellikleri dikkate alındığında arazinin m2.sinin 30,-TLArsa değeri = 627,48 m2 x 30,00 TL/m2 = 18824,40 TL.dir. Taşınmaz üzerinde bulunan bina iki katlı olup, taban alanı 84,91 m2, zemin katı ardiye ve depo, üst katı konut olarak kullanılmakta iken en az 5 yıldan beri kullanılmamakta, yapı yaklaşık 60-70 yıllık, yığma kargir, taş duvarlı çamur harçlı sistemle yapılmış, dışı sıvalı, üzeri ahşap çatılı ve kiremitlidir. 3A gurubu yapı %70 yıpranmış durumdadır. Yapı değeri = 84,91 x 2 = 169,82 x 800 = 135856,00 x 0,30 = 40756,80 TL.dir. Taşınmazın toplam değeri = 1350,00 + 18824,40 + 40756,80 = 60931,20 TL. Tamamı Ali oğlu Mehmet Bozkurt?a aittir.
Adresi : Burdur İl, Bucak İlçe, 122 Ada, 11 Parsel, KOKLAN Köyü (üzümlübel) , KÖYİÇİ Mevkii, Yüzölçümü : 627,48 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Taşınmaz köy hudutlarında olup belediye imar planı dışındadır.

Kıymeti : 60.931,20 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü : 06/01/2020 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 31/01/2020 günü 11:15 - 11:25 arası Satış Yeri : BUCAK BELEDİYESİ RECAİ TOSYALI DÜĞÜN SALONU (KONAK MAH. GENÇOSMAN CAD. NO 94 BUCAK/BURDUR)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Bucak İlçe, 113 Ada, 6 Parsel, KOKLAN Köyü, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz; Koklan (Üzümlübel) Köy içi mevkiindeki 113 ada, 6 parsel nolu taşınmaz olup üzerinde değerini artırıcı herhangi bir tarımsal veya ticari yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz kuzey yönden yola cepheli, diğer yönlerden şahıs arazileri ile çevrilidir. Tapu kaydına göre: Tarla vasfında, 1409,43 m2 alanında,köyün yerleşim yeri içerisinde tarım arazisin vasfında olmayan, yıllardır ekilip dikilmeyen, üzerinde çalılıklar ve yer yer kayalıklar bulunan bir parseldir. Parsel üzerinde parselin değerini artırıcı herhangi bir tarımsal veya ticari yapı bulunmamaktadır. Parselin köyün yerleşim yeri içerisinde olması, ekilip dikilen bir alan olmaması,yol durumu, geometrik şekli durumlar parselin arazi değerini etkilemektedir. Bu yöredeki araziler ve arazinin özellikleri dikkate alındığında arazinin m2?sinin 30,00.-TL Arazi değeri = 1409,43 x 30,00= 42276,90-TL?dir. Tamamı borçlu Nadire Bozkurt?a aittir.
NOT: Taşınmaz ın tapu kaydında Tamamen ve münhasıran bilfiiltarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konutlar bulunması nedeniyle rayiç bedelinin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itirabiyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte 2886 sayılı devlet ihale kanununu 75 . Maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulu hakkında kanun hükümleri gereğince ecri misil tarhtahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir ' şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmaz ın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerinde taşınmaz ın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır. Şerhi bulunmaktadır.
Adresi : Burdur İl, Bucak İlçe, 113 Ada, 6 Parsel, KOKLAN Köyü, KÖYİÇİ Mevkii,

Yüzölçümü : 1.409,43 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Taşınmaz köy hudutlarında olup, taşınmaz Belediye imar planı dışındadır.

Kıymeti : 42.276,90 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü : 06/01/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 31/01/2020 günü 11:30 - 11:40 arası

Satış Yeri : BUCAK BELEDİYESİ RECAİ TOSYALI DÜĞÜN SALONU (KONAK MAH. GENÇOSMAN CAD. NO 94 BUCAK/BURDUR)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/93 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR