İZMİR 25. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Buca'da 10264 m² tarla icradan satılıktır

İZMİR 25. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979207
Şehir : İzmir / Buca
Semt-Mahalle : DOĞANCILAR MAH. / BUCA
: 10264
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/5585 Esas
Muhammen Bedeli
:
410,560 TL
Birinci Satış Günü
:
05.07.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
06.08.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR 25. İCRA DAİRESİ
2018/5585 ESAS
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, 116 Ada, 28 Parsel, DOĞANCILAR Mahalle/Köy, Tapu kaydı: Buca Tapu Müdürlüğünce gönderilmiş tapu kaydına göre, İzmir İli, Buca İlçesi, Doğancılar Mahallesi, 116 ada, 28 nolu parselin alanı 10.264,00m2, ana taşınmaz niteliği zeytinliktir. Taşınmazın mülkiyetinin tam payı Ali Çetin Aygün adına kayıtlıdır.
Adresi: Taşınmazın etrafında yol ve yerleşim olmadığından adres bilgisi verilememektedir.
Dava konusu, İzmir İli, Buca İlçesi, Doğancılar Mahallesi, 116 ada 28 parsel numaralı taşınmaz tapuda zeytinlik vasfında olup mahallinde de parsel kapama zeytin bahçesi kullanımında olduğu, parsel sınırında ve zeytin ağaçları arasında birkaç adet incir ağaçlarının olduğu görülmüştür. Parselin kuzeyinde ve kuzeybatısında kapama zeytin bahçeleri, kuzeydoğusunda ise karışık kapama meyve bahçesi olduğu, diğer yönlerinde ise ormanlık alan olduğu görülmüştür. Parsel ortalama % 8-10 eğimli, orta bünyeli toprak yapısına sahip, pulluk derinliğince işlenebilir toprak tabakası bulunduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kuru arazidir. İçinde su kaynağı olmadığı gibi özel ve devlet sulaması da yoktur. Parsel içerisinde yapı ve tesis bulunmamaktadır. Yola cephesi yoktur.
PARSELİN DEĞERİ :Taşınmazın çevresinde ve internet ortamında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda dava konusu taşınmazın konumu, paranın alım gücü zemin durumu şekli arz ve talep yolunun olup olması gibi kriterler dikkate alındığında m² değerinin keşif tarihi (17.08.2019 ) itibariyle 40,00 TL değerinde olacağı kanaatine varılmıştır.
116 ada 28 Parselin keşif tarihindeki zemin bedeli
Zemin bedeli= 10264m2 X 40,00TL/m2 = 410.560,00TL
Dava konusu taşınmazların bulunduğu mevkii, emsal taşınmazlar, konumu, alanı, eksik ve üstün yönleri, ekonomik koşullar, paranın satın alma gücü, imar durumu, serbest piyasada yapılan alım- satım rayiç değerleri, kıymetini etkileyen tüm unsurlar göz önüne alındığında, keşif tarihi (17.08.2018)itibarıyla yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler neticesinde;
Kıymet takdiri istenen İzmir İli, Buca İlçesi, Doğancılar Mahallesi, 116 ada 28 parsel sayılı, mülkiyeti tamamı borçlu Ali Çetin Aygün adına kayıtlı taşınmazın parsel üzerinde bulunan zeytinler ile birlikte toplam değerinin İzmir 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/580 Esas ve 2019/106 Karar sayılı ilamı ile 410.560,00TL olduğu kesin kararına varılmıştır.
Adresi : Buca Doğancılar Mahallesi 116 Ada 28 Parsel Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 10.264 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu: Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce gönderilmiş imar durumuna göre, İzmir İli, Buca İlçesi, Doğancılar Mahallesi, 116 ada, 28 parsel, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kapsamında, Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası dışında, Tarım Alanları içinde kalmakta olup, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı plan notlarının 7.12 maddesi hükümlerine tabi olduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 410.560,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 05/07/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 06/08/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5585 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 08/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR