İZMİR 15. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Buca/Kaynaklar Mahallesi'nde Buca Gölet yanında zeytinli tarlanın 1/2 hissesi icradan satılıktır

İZMİR 15. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01075928
Şehir : İzmir / Buca
Semt-Mahalle : KAYNAKLAR MERKEZ MAH. / BUCA
: 6700
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 02.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/15785 ESAS
Muhammen Bedeli
:
921,850 TL
Birinci Satış Günü
:
14.01.2020 15:15
İkinci Satış Günü
:
18.02.2020 15:15
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
15. İCRA DAİRESİ
2018/15785 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, Kaynaklar Mahallesi 3011 Parselde kayıtlı, 6.700,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz "Zeytinli Tarla" vasfında olup, 1/2 hissesi satılacaktır.Buca Göleti'nin yanında kalan taşınmaz etrafında münferit yerleşimler; Hobi Bahçeleri, Restorantlar ve Düğün salonları mevcuttur. Yol üzeridir, düğün salonu, mangal ve piknik aktivite alanı vs.için uygundur. Üzerinde yapı/inşaat bulunmamakta olup ve içerisinde iki adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Parsel sulu mutlak tarım arazileri statipinde olup, kolüvyal topraklar grubuna girer. Toprak yapısı killi, tınlı, tarıma elverişlidir. % 0-2 eğimli, orta bünyeli, taşlılık, tuzluluk ve alkalilik yönünden, kısıtlayıcı faktörleri olan ulaşımı kolay zeytin ağaçlı tarladır. Taşınmaz çevre yoluna 2200 m, Kaynaklar Köy merkezine 3800 m, Buca Belediyesine 8200 m, Buca Kaymakamlığına 7900 m mesafededir. Ulaşım kolaylar ve Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : Kaynaklar Köyü Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 6.700 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Parsel 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Tahtalı Barajı Uzun Mesafeli Su Koruma Havzası dahilinde kısmen, Panayır ve Festival Alanları içinde kısmen de Tarımsal Nitelikli Alanda kalmaktadır. Tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyeye mahalle olarak katılan Kaynaklar Belediye Meclisinin 17.06.2002 tarih ve 2/6 sayılı Belediye Meclis kararınca onaylanan ve Kaynaklar Belediye Meclisinin 20.02.2004 tarih ve 9/57 sayılı kararı ile revize edilen 1/100 ölçekli Düneyt Mevkii Ugulama İmar Plamı Kapsamında Panayır ve Festival alanı içinde kalmaktadır. Söz konusu parseli kapsayan Mülga Kaynaklar Belediye Başkanlığınca onanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İnar Planları ile 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Tününü Çevre Düzeni Planı onama sınırları ve plan notları açısından uyuşmazlık olduğu tespit edilmiştir. 1/25000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notlarının 7.38.9.2.7 Panayır ve Festival Alanları Maddesinde; "Mevcut alt ölçekli imar palanları revize edilmeden uygulamaya geçilemez, hükmü yer almaktadır. Ayrıca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Plan Notlarının 7.38.9 Tahtalı Barajı Havzası Yapılanma Koşulları başlığının, 7.38.9.1.2 Maddesinde" Bu planın onayından önce hazırlanmış ve ilgili idaresince onaylanmış ancak bu planla kentsel kullanım kararı getirilen alan dışında kalan yada bu planın genel hükümleri, arazi kullanım türleri, büyüklüklerine, plan notlarına aykırı nizam ve/veya uygulama imar palanlarının tamamının bu plan doğrultusunda iptal edilerek, revizyon yapılması zorunludur." denilmekte olup, bu hüküm gereğince mevcut İmar Planları; 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ve plan tonlarına uygun olarak revizyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar imar uygulamaları ve yeni yapılmasına izin verilmemektedir. Mevcut durum itibari ile, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı konusunda yetkili idare olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın plan revizyon çalışması süreceni tamamlaması gerekmektedir.
Kıymeti : 921.850,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İpotek ve haciz(Dosyasında mevcuttur)
1. Satış Günü : 14/01/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 18/02/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile tahliye, teslim-tescil masrafları, satış tarihinden sonraki hasar ve menfaatleri ile idare ve işletme masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/15785 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR