DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bozkurt/Alikurt'taki tarla ihale ile satılacaktır

DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940179
Şehir : Denizli / Bozkurt
Semt-Mahalle : ALİKURT MAH. / BOZKURT
: 5400
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HİZMET 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2016/017


Tapu kaydı: Denizli İli, Bozkurt İlçesi, Alikurt Mahallesi, Musa Tepesi Mevkii, 1393 Parselde kayıtlı, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 5.400,00 m2 olan, Ana Taşınmaz Niteliği Tarla olan gayrimenkul.


İmar durumu ve önemli özellikleri: Köy yerleşik alanının ve imar planının dışında kalmaktadır. Taşınmaza ulaşım Denizli-Uşak Bulvarı üzerinden sağlanmaktadır. Denizli - Afyon karayolundan 55 km devam edilir ve Alikurt Mahallesine gelinir. Taşınmaz Alikurt Mahallesinin güneyinde yer almaktadır. Taşınmaz boş tarlaların bulunduğu bir bölgede yer alıp demiryoluna cephesi bulunan bir tarladır. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Sınırları yerinde işaretli olmayan tarla, topoğrafik açıdan eğimli bir yapıya sahiptir. Geometrik olarak amorf şekline benzemektedir.


Satış şartları:

1) İhalenin yeri, günü ve saati: İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.
1. açık arttırma: 19.03.2019 Salı günü saat: 10:00-10:05 arası,
2. açık arttırma: 26.03.2019 Salı günü saat: 10:00-10:05 arası yapılacaktır.


2) Gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen bedeli: 45.000,00 TL (KırkbeşbinTürklirası), KDV: % 18 'dir.


3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.


4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde (3.375,00 TL - Üçbinüçyüzyetmişbeş Türklirası) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.


6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.


8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdülüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR