BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bolu/Merkez'de 3.375 m² tarla mahkemeden satılıktır

BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181249
Şehir : Bolu / Merkez
Semt-Mahalle : SARICALAR MAH. / AŞAĞISOKU
: 3375

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 26.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/17 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,903,020 TL
Birinci Satış Günü
:
21.10.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
18.11.2020 14:00
Satış Yeri
:
BOLU ADLİYESİ 3.KAT MAHKEMELER SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BOLU
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/17 SATIŞ
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Bolu İli Merkez İlçesi Sarıcalar mahallesi Harmanpınarı mevkiinde kain tapunun 126 parsel nosunda kayıtlı tarla niteliğinde 3.375,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdır. Taşınmaz 1/1000 lik imar plan sınırları içersinde imar parseli olduğu konut-mesken ada planında yer aldığı,Yüz ölçüm ,cephe , derinlik ve yol cephesi yönleriyle üstün özelliklerde olduğu fakat taşınmazın 1/100 lik imar planı sınırları içersinde olmasına rağmen imar uygulaması görmeyen kadastro parseli olduğu ,Taşınmazın yeri , konumu , fiziki durumu, ekonomik koşullar v.s. Tüm parametreler dikkate alındığında m2 değeri 472,00 Tl/m² 126 parsel değeri= 3375,00 m2* 472,00 TL./m2 =1.593,000,00Tl. olarak tespit edildiği , taşınmaz üzerindeki yapı ve müştemilatların incelendiğinde, Yapı + tek katlı ahşap karkas yığma tarzda bitişik nizam sayılacak ölçüde 47,00m2 - 19,00m2 - 25,00 m2-15,00 m2 ve 110,00 m² taban oturum alanlı ahşap kulube, ardiye ,baraka yapı müştemilatlarına rastlanılmış olup toplam inşaat alanı 216,00 m2 1-B grubu %50 yıpranma oranı olduğu, Yapı + 2 katlı kagir yığma tarzda 96,00 m² taban oturum alanlı toplam inşaat alanı 192,00 m².Yapı + 3 katlı kagir yığma tarzda 136,00 m2 taban oturum alanlı toplam inşaat alanı 408,00 m2, Yapı + Tek katlı 110 m² tabanlı oturum alanlı kagir karkas tarzda inşa edilen toplam inşaat alanı 710,00 m² toplam inşaat alanı III-A grubu - %60 yıpranma yapı blokları tespit edilmiş, Ahşap yapı müştemilatları değeri = Yapının toplam inşaat alanı m2 * yapı m2 değeri-(fiziki ve fonksiyonel kayıp yüzdesi)=216,00 m2* 275,00/m2*0,5=29.700,00 Tl., Kagir yapı değeri =710,00 m²*980,00TL/m²*0,4=278.320,00 Tl olmak üzere toplam inşaat değeri 308.020,00 Tl., taşınmaz üzerinde bulunan ağaç bedelleri olarak 2,000 Tl. olmak üzere taşınmazın toplam değerinin 1.903.020,00 Tl.. olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 3.375 m²
İmar Durumu :Parselin (a) (b) ve (c) ile gösterilen kısımları konut alanında taralı kısmı yolda kalmaktadır.Parselin bulunduğu alanda 5 yıllık imar programı çercevesinde 3194 Sayılı imar kanununun 18. Madde uygulaması yapılacaktır.18. madde uygulaması yapılmadan uygulamaya geçilemez veyapı ruhsatı verilemez. Belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı imar kanunu ve bağlı yönetmelik hükümleri geçerlidir.Yola mesafesi 5,00 mt.inşaat cephesi Min.6.00M-Maks.40,00M, inşaat derinliği Min.10,00M-Maks.40,00M, inşaat tarzı Bahçeli, Kat adedi (bodrum hariç) 3 kat saçak seviyesi 9,50 M. Arka bahçe ve yan bahçe mesafesi 3M. Yapı projelendirmesi için parsel bazında zemin etüdü yapılması gerekmektedir.Kırmızı kot bina aplikasyon onayı aşamasında verilecektir.
Kıymeti : 1.903.020,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 21/10/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 18/11/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3.KAT MAHKEMELER SATIŞ MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR