KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu Demirciler'de 761 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181044
Şehir : Bolu / Merkez
Semt-Mahalle : DEMİRCİLER MAH. / MERKEZKÖYLER
: 761
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 27.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2020/6 İflas
Muhammen Bedeli
:
23,413 TL
Birinci Satış Günü
:
30.07.2020 15:15
İkinci Satış Günü
:
15.08.2020 15:15
Satış Yeri
:
1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

(Düzeltme ilanı yayınlanmıştır)

T.C.
KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2020/6 İFLAS

TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapu Kaydına göre;Bolu ili, Merkez ilçesi, Demirciler Mah/Köy, Atmeydanı mevkii, 101 ada, 105 parselde kayıtlı 761,42 m²tarla vasıflı taşınmazın tamamı satışa konudur. Gayrimenkulün genel özellikleri aşağıda yazılıdır.
Kıymeti : 23.413,67 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın beyanlar hanesinde; "5403 Sayılı Kanunun 13.Maddesinin 4. Fıkrası gereği bu parsel büyük ova koruma alanındadır." şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 30/07/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapu Kaydına göre;Bolu ili, Merkez ilçesi, Demirciler Mah/Köy, Atmeydanı mevkii, 101 ada, 107 parsel de kayıtlı tarla vasıflı 535,08 m² taşınmazın tamamı satışa konudur. Gayrimenkulün genel özellikleri aşağıda yazılıdır.
Kıymeti : 16.453,71 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın beyanlar hanesinde; "5403 Sayılı Kanunun 13.Maddesinin 4. Fıkrası gereği bu parsel büyük ova koruma alanındadır." şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 30/07/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapu Kaydına göre;Bolu ili, Merkez ilçesi, Demirciler Mah/Köy, Atmeydanı mevkii, 101 ada, 108 parsel de kayıtlı tarla vasıflı 468,67m² taşınmazın tamamı satışa konudur.Gayrimenkulün genel özellikleri aşağıda yazılıdır.
Kıymeti : 14.411,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın beyanlar hanesinde; "5403 Sayılı Kanunun 13.Maddesinin 4. Fıkrası gereği bu parsel büyük ova koruma alanındadır." şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 30/07/2020 günü 15:45 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 15:45 - 15:50 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
TAŞINMAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre;Taşınmazların bulunduğu bölge, toprak yapısı, iklim tipi, bölgenin yıllık yağış miktarı ve doğal yetişen bitki örtüsü ve İl Tarım ve Orman Bakanlığının Tarim Bilgi sistemi içerisinden alınan ÇKS Köy Genelinde Parsel Üretim Belgesi, bölgedeki taşınmazların üretim deseni vb faktörler dikkate alındığında net gelir yöntemine göre kıymet takdiri metodu ile bedel tespitinde buğday, macar fiğ, ve patates ürünlerinin münavebesinden faydanaılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölgede bir bütün olaraka düşünüldüğünde toprak yapısı derin, Killi- Tınlı orta ağır yapıda tarımsal açıdan verimli sayılabilecek durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulama imkanları bulunmamakta ancak yıllık yağış miktarı tarımsal üretim açısından yeterli seviyededir. Taşınmazların bulunduğu bölge Bolu ili Merkezilçe,Demirciler Köyü sınırlarındadır. İcraya konu taşınmazın yerleşik alanı sınırı dışında olup belediye mücavir alan sınırı dışındadır.
Söz konusu taşınmazların toprak yapısının tarım için oldukça elverişli olan killi-tınlı yapıda su tutma kapasitesinin oldukça yüksek oldugu, taşınmazın mutlak tarım arazısi niteliğinde 3.sınıf tarım arazisi olduğu, tarımsal veriminin iyi olduğu, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Çiftçi kayıt sisteminde, İstatiksel Veri Ağı sisteminde ve diğer sistemlerde resen yapılan incelemelerde bölgede genellikle hububay tarımı ve patates tarımı ve baklagil olarakta fiğ, korunga ve üçgül üretildiği tespit edilmiştir. Taşınmazların kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.
Sonuç olarak ; Net gelir yöntemine göre kıymet takdirinin yapılmasına ve bu kapsamda Tarla olarak değelnedirilmesine ve Bolu İl Tarım Müdürlüğünün başta Tarım Bilgi Sisteminden ve Diğer kayıtları üzerinde resen yapılan araştarma sonucunda bölgede genellikle yetiştirilen Tarla tarımına dair ürünler olan Patates, Buğday ve Fiğ den faydalanılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Taşınmazların bulunduğu bölgedeki yağışmiktarı, ekolojik şartlar ve yukarıda açıklanan özellikleri de dikkate alınarak uygun tarım teknikleri uygulandığında nadasa yer verilmeden taşınmazlardan münavebeli olarak her yıl ürün almanını mümkün olduğu kanaatine varılmıştır. Taşınmazların bulunduu bölgenin yıllık yağış miktarının 400 mm- 600 mm civarında olduğu düşünüldüğünde taşınmazların kuraklık sorunu bulunmadığı gözlenmiştir. Bitkilerin gelişim zamanlarına denk gelecek şekilde yeteri kadar yağış almaktadır. Gelir Yöntemine göre Tarla olarakda değerlermesi yapılacak taşınmazların kıymet takdir yönteminde münave bitkisi olarak patates, buğday ve fiğ biltileri kullanılmıştır. "şeklinde beyanda bulunulmuştur."
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/6 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR