BODRUM 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bodrum'da zeytinlik icradan satılıktır (Çoklu satış)

BODRUM 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926844
Şehir : Muğla / Bodrum
Semt-Mahalle : GÖKPINAR MAH. / BODRUM
: 2265
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 10.01.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2011/2691 Esas
Muhammen Bedeli
:
50,000 TL
Birinci Satış Günü
:
15.02.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
15.03.2019 14:00
Satış Yeri
:
Bodrum 1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BODRUM
1. İCRA DAİRESİ

2011/2691 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 181 Ada, 51 Parsel, GÖKPINAR Mahalle/Köy, Oluklu Mevkii, 2.265,95 m2 yüzölçümüne sahip zeytinlik niteliğindeki taşınmazın tamamı. Dosya içerisinde mevcut Bodrum Tapu Müdürlüğünce verilme 07.11.2016 tarih 52347621-622.03-E.2447100 sayılı yazı ekindeki takyidatlı tapu kaydına göre rapor başlığında belirtilen taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Konu taşınmaz için BODRUM Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.12.2016 tarih 13225515.310.05.02/4511-19597-28367 sayılı yazı ekindeki İmar durum belgesine göre;Gökpınar Mahallesi, 181 Ada 51 parsel de 26.12.2012 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Aydın- Muğla- Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planında Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi/ Turizm Merkezinde Bölgesi kısmen Tarım Arazisi alanında, kısmen de Orman alanında kalmaktadır denilmektedir. Taşınmaz, Gökpınar Mahallesi, Oluklu mevkiinde kalmaktadır. Parsele ulaşım köy merkezinden Yeniköy Köyüne devam eden orman yolundan devam edilerek, Mumcular Barajı besleme kanalına gelmeden evvel sağa sapılarak devam eden stabilize yoldan traktörle ulaşım imkanı vardır. Parselin takribi %15 oranında eğimi mevcuttur üzerinde bakımsız kısmen delice kısmen aşılı zeytin ağaçları bulunmaktadır. Parselin elektriği, suyu ve yolu bulunmamaktadır. Parsel üzerinde tapu kaydında yazılı olduğu üzere T.E.İ.A.Ş Genel müdürlüğü lehine 189,00 m² daimi irtifak hakkı vardır. Civar parselleri tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.
Yüzölçümü : 2.265,95 m2
Kıymeti : 50.000,00 TL
KDV Oranı : %18 (İhale tarihindeki geçerli KDV oranı dikkate alınacaktır)
Kaydındaki Şerhler :T.E.İ.A.Ş Genel müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı vardır.
1. Satış Günü : 15/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 15/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Bodrum 1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 603 Ada, 25 Parsel, UMURÇA Mahalle/Köy, avlulu kargir ev niteliğindeki taşınmazın tamamı. Dosya içerisinde mevcut Bodrum Tapu Müdürlüğünce verilme 07.11.2016 tarih 52347621-622.03-E.2447100 sayılı yazı ekindeki takyidatlı tapu kaydına göre rapor başlığında belirtilen taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Konu taşınmaz için BODRUM Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.12.2016 tarih 13225515.310.05.02/4511-19597-28367 sayılı yazı ekindeki İmar durum belgesine göre; Umurça Mahallesi 603 ada 25 parsel, 21.12.2003 tarih ve 2971 sayılı Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma amaçlı Revizyon imar planında 3 Derece Arkeolojik Sit alanında, TAKS: 0,60, KAKS: % 1,20 yoğunluklu konut alanında, kısmen de imar yolunda kalmaktadır.Bodrum Umurça Mahallesi meskûn mahallin tam ortasında yer almaktadır. ham kadastral parsel olup, güney batısında çıkmaz yola cephelidir. Diğer yönleri ise kişi taşınmazları ile çevrilidir. Denize kuş uçuşu 1500 metre mesafededir. Civar parsellerinde yapılaşma mevcut olup konut ve ev pansiyonu amaçlı kullanılan binalar bulunmaktadır. İşbu parsel üzerinde 100 m² taban oturum alanlı 2 katlı kagir bina bulunmaktadır. Parselde toplam inşaat alanı 168,86/ m² X 1,20 = 202,63 m²?dir. Binalar alt yapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır.
Kıymeti : 650.000,00 TL
KDV Oranı : %8 (İhale tarihindeki geçerli KDV oranı dikkate alınacaktır)
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 15/02/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 15/03/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Bodrum 1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2691 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR