BODRUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bodrum Karakaya'da 5504 m² tarla icradan satılıktır

BODRUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113003
Şehir : Muğla / Bodrum
: 5504
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/7413 ESAS
Muhammen Bedeli
:
2,752,210 TL
Birinci Satış Günü
:
18.03.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
15.04.2020 10:00
Satış Yeri
:
2. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BODRUM
2. İCRA DAİRESİ

2018/7413 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 347 Ada, 9 Parsel, KARAKAYA Mahalle/Köy, Sarıca Mevkii, 25.07.2019 tarih 52347621-622.03-E.3093025 Sayı ile Bodrum Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünden Bodrum 2.İcra Dairesi Müdürlüğüne gönderilen Kıymet Taktirine konu taşınmaza ait tapu kaydı bilgilerine göre; Muğla ili, Bodrum ilçesi, Karakaya Mahallesi Sarıca mevkii 347 ada 9 parsel, 5.504,42 m² yüzölçümlü, "Tarla" nitelikli taşınmaz TAM hisse ile BEGÜM ENBİYAOĞLU: Nezih kızı adına kayıtlıdır.
29.07.2019 tarih 13225515-622.99-276-9604/E.18245 Sayı ile Bodrum Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Bodrum 2.İcra Müdürlüğüne gönderilen Muğla ili, Bodrum ilçesi, Karakaya Mahallesi, Sarıca mevkii, 347 ada 9 parsele ait imar durumu yazısı olduğu, buna göre söz konusu parsel 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında, Etkileme Geçiş Alanı içerisinde kısmen Makilik Fundalık alan, kısmen de imar yolunda kalmaktadır. Söz konusu taşınmaza ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır. İmar Plan Notları 5.1.3 de Makilik Fundalık Alanlar için KAKS:0.05, max h.6.50 m, max. yapı taban alanı 120 m2, min ifraz 5000 m2, min parsel cephesi 50 m, tarımsal amaçlı yapı, konut, pansiyon, restaurant vb. Yapılabilir, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yaklaşma ve çekme mesafelerinin belirtilmediği durumlarda yapılar çevre yapılanma biçimleri, sokak, bina ve doğal bitki dokusu gözetilerek ilgili Belediyesince belirlenecektir. Bu alanlarda tüm yapılarda dış cepheleri doğal taş olacaktır şeklinde belirtilmiştir.
Kıymet Taktirine konu taşınmaz Bodrum merkeze takribi 18 km, Karakaya Mahalle merkezine takribi 2 km, Karakaya Mahalle merkezinin doğu yakasında, Mimar Sinan Caddesi ile Ali Riza Bey Sokağın kesiştiği noktada kuzeye sapan 1041 sokak üzerinde 100 m ilerledikten sonra yolun solunda kalan, tel çitle çevrelenmiş, seyrek makilik fundalik bitki örtüsü ile kaplı (parselin değerini etkilemeyecek hüviyette), yola takribi 28 m cepheli parsel yeri olduğu tespit edildi. İmar Durumu yazısında her ne kadar makilik-fundalık alanda kaldığı belirtilse de parselin güneyinde ve kuzeyinde yakın parsellerde konut amaçlı siteler ve havuzlu lüks villalar bulunmaktadır. Belediye hizmetinden faydalanan bölgede yer almaktadır. Denize kuş uçumu 2.5 km mesafede yer almaktadır. Okul, ptt, banka, cami, avm, denize vs gibi yerlere ulaşım ancak araçla mümkündür.
Bu değerlendirmeler ışığındakeşif tarihi itibariyle taşınmazın kadastral paftasındaki konumu, imar durumu, çevre parsellerin kullanım durumu, ulaşımı, belediye hizmetlerinden faydalanma durumu gibi değer arttıran, değer azaltan tüm faktörler dikkate alındığında takdire konu,
- Muğla ili, Bodrum ilçesi, Karakaya Mahallesi Sarıca mevkii 347 ada 9 parsel, 5.504,42 m² yüzölçümlü, "Tarla" nitelikli taşınmazın 5.504,42 m² x 500,00TL/m²= 2.752.210,00 TL
Yüzölçümü : 5.504,42 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 2.752.210,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 15/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK. 127. Md.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satışilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/7413 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR