BEYKOZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beykoz Anadolufeneri'nde 2.760 m² tarla hissesi icradan satılıktır

BEYKOZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095077
Şehir : İstanbul / Beykoz
Semt-Mahalle : ANADOLUFENERİ MAH. / POLONEZKÖY
: 2760
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/2043 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
73,600 TL
Birinci Satış Günü
:
07.01.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
04.02.2020 11:00
Satış Yeri
:
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu Beykoz İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ

2017/2043 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 175 Parsel, ANADOLUFENERİ Mahalle/Köy, MECİTDERE Mevkii, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, tapu kayıtlarında Anadolu Feneri Mahallesinde Mecitdere Köyünde, 0 ada 175parsel sayılı 2.760,00 m² miktarlı tarla taşınmazın tamamının satışa esas borçluya ait 480/7200 hissesinin satışa hazırlık olmak üzere halihazır durumunun tespiti için satışa esas olmak üzere mahalde yapılan incelemede Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü de yapılan şifahi inceleme değerlemeye konu taşınmazın02.12.2005 onay tarihli 1/5000 ölçekli Boğaziçi Alanı GeriGörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma amaçlı Nazım İmar Planında Askeri yasak bölge" ve Tarım Alanı olarak ayrılmış alan içerisinde kalmak olduğu şifahen öğrenilmiştir. Plan notları kapsamında bu alanlarda, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri geçerlidir. 1/5000 Ölçekli Beykoz Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında çizilen çeşitli arazi kararları ve yerleşim alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden bu plan üzerinden Plan mikyası ve ölçü alınamamakta yer tespiti ve uygulama yapılamamaktadır. Fonksiyonel sınırlar ve uygulamaya yönelik detaylar 1/1000 ölçekli koruma amaçlı Uygulama İmar Planı ile belirlenecektir. Bölge aynı zamanda Doğal ve tarihi sit alanı olarak belirlenmiş alan içerisinde kalmaktadır. Planlarda Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu uygun görüşüne tabidir. 02.12.2005 onay tarihli 1/5000 ölçekli Boğaziçi Alanı GeriGörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma amaçlı Nazım İmar Planı plan notları kapsamında; Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerine ilişkin kesin sınırlar ilgili kurumdan alınacak görüş çerçevesinde alt ölçekli planlarda netleştirilecektir.Askeri alanlarda süregelen işlevlerin, Milli Savunma Bakanlığnın programı dahilin de askeri alan dışına çıkarılması halinde, bu alanlar öncelikle eksik olan sosyal ve teknik altyapı (eğitim, sağlık, kültürel tesis, hal, mezarlık, yeşilalan vb.) alanları olarak kullanılacaktır. Bu bölgeler 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi olan ve ülke savunması bakımından önem taşıyan askeri tesislerin bulunduğu alanlardır.tarım alanları Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Niteliklikli tarım toprakları ile özel ürün alanları ve meyvelerinin yeraldığı Tarımsal niteliği özgün ve nitelikli tarımsal üretim devam ettirilecek olup bu alanlarda kafeterya hobi bahçesi çay bahçesi yürüyüş ve gez iparkurları vb. Açık sportif düzenemelervealanın tabii karakteri ve özellikleri değerlendirilecek nitelikte ticari satış birimler gib irekrati famaçlı kullanımlar yer alabilir. Bu alanlar da minumum parsel büyüklüğü 5.000 m2 olup KAKS: 0.05 h max : 6.50 m. geçemez. Belediyeden alınan bilgiye göre sözkonusu plan için revizyon çalışmaları devam etmektedir. Revizyon plan hazırlanmış olup Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu uygun görüşünün alınması aşamasındadır. Yeni planlar hali hazırda onaylanmadığından bilgi alınamaktadır. Taşınmazın olduğu bölgede Uygulama İmar Planı bulunmadığı Tespit edilmiştir. Nazım Plan notları yukarda belirtildiği gibidir.Ancak hem tarım alanı hemde Askeri alan olarak belirlenen alanların plan hükümleri birbiriile uyumsuzdur. Plan notların da belirtilen fonksiyonlarının çizilen çeşitli arazi kararları ve yerleşim alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden hareketle alt ölçek planların onaylanması ile netlik kazanacağ ı yorumlanmaktadır.Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykozİlçesi, Anadolu Feneri Mahallesi, Mecitdere mevkiinde konumlu tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz kullanılmamaktadır.Taşınmaz komşu parsellere cephelidir.
Kıymeti : 73.600,00 TL
KDV Oranı
: %18
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 04/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu Beykoz İstanbul

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2043 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR