DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bekilli/Yahyalar'daki bağ ihale ile satılacaktır

DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940199
Şehir : Denizli / Bekilli
Semt-Mahalle : YAHYALAR MAH. / BEKİLLİ
: 656
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HİZMET 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 10:25
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2018/057


Tapu kaydı: Denizli İli, Bekilli İlçesi, Yahyalar Mahallesi, Annaç Tarla Mevkii, 339 Ada, 90 Parselde kayıtlı, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 656,09 m2 olan, Ana Taşınmaz Niteliği Bağ olan gayrimenkul.


İmar durumu ve önemli özellikleri: İmar durumu: Ayrık nizam, 2 kat yapılaşma koşuluna sahiptir. Değerlemeye konu taşınmaz Bağ vasıflıdır. Ulaşım için Denizli Şehir merkezinden 86 km devam edilir ve Bekilli İlçesine gelinir. Bekilli İlçe merkezinden Ulubey Caddesi istikametinde devam edilir ve Çoğaşlı Köy yoluna dönülür. Değerlemeye konu taşınmaz Bekilli merkezine çok yakın konumda olup, ana asfaltın yaklaşık 50 metre içerisinde yer almaktadır. Yapılaşma ve altyapı bulunmayan bir bölgede yer almaktadır. Bölgede genellikle kurak tarlalar mevcut olup yoğunlukla susuz bağ yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmazın üzeri ekili değildir. Topoğrafik açıdan hafif eğimli bir yapıya sahiptir ve sınırları yerinde işaretli dağildir. Üzerinde yapı bulunmamaktadır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu bölgede imar çalışması yapılmış olup, imar durumuna göre sokağa cephelidir. Ayrıntılı imar durumu Müdürlüğümüzde görülebilir.


Satış şartları:

1) İhalenin yeri, günü ve saati: İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.
1. açık arttırma: 19.03.2019 Salı günü saat: 10:25-10:30 arası,
2. açık arttırma: 26.03.2019 Salı günü saat: 10:25-10:30 arası yapılacaktır.


2) Gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen bedeli: 20.000,00 TL (YirmibinTürklirası), KDV: % 18'dir.


3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.


4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde (1.500,00 TL - Binbeşyüz Türklirası) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.


6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.


8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdülüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR