BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bandırma Mahbubeler Mahallesi'nde 41750 m2 tarla satılacaktır

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942748
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Semt-Mahalle : MAHBUBELER MAH. / DOĞRUCA
: 41750
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait Mahbubeler Mahallesi 567 parselde 41.750 m2 tarla
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)

Mülkiyeti Belediyemize ait Mahbubeler Mahallesi 567 parselde 41.750 m2 tarla 23.01.2019 tarih ve 63 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 1.002.000-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.
Parsel içerisinde Mahbubeler köy tüzel kişiliği döneminden kalma su deposu , su pompası ve çeşme bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunun 756. maddesi gereğince ilgili kurum tarafından irtifak hakkı talep edilebilir.
Yapı yaklaşma mesafeleri zemindeki alt yapı tesisleri ve ilgili kurumlardan gelecek görüşler doğrultusunda belirlenecektir.
Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 30.060-TL dir.
Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir
Taşınmazın ilk ihalesi 20/02/2019 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 27/02/2019 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.
Taliplilerin;
Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR