HAVRAN MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Balıkesir/Havran'da 30 adet taşınmaz Milli Emlak Şefliği'nden satılıktır

HAVRAN MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01082466
Şehir : Balıkesir / Havran
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 13.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2019 09:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Havran Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
HAVRAN KAYMAKAMLIĞI
(Milli Emlak Şefliği)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No. Mahallesi Mevkii Ada
No.
Parsel
No.
Cinsi Yüzölçümü
(m2)
Hazine
Hissesi
İmar
Durumu
Tahmin Edilen
Bedeli (TL)
Geçici
Teminat
Bedeli (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Büyükşapçı Menevşelik 101 351 Ham Toprak 1.300,00 Tam İmarsız 15.250,00 3.050,00 28.11.2019 09:20
2 Büyükşapçı Koçaş 103 20 Tarla 56.884,52 Tam İmarsız 525.167,00 105.033,40 28.11.2019 09:40
3 Büyükşapçı Köy İçi 130 22 Ham Toprak 3.057,55 Tam İmarsız 61.200,00 12.240,00 28.11.2019 10:00
4 Büyükşapçı Köy Civarı 164 23 Ham Toprak 34.963,28 Tam İmarsız 349.633,00 69.926,60 28.11.2019 10:20
5 Büyükşapçı Köy Civarı 185 50 Ham Toprak 8.718,07 Tam İmarsız 87.200,00 17.440,00 28.11.2019 10:40
6 Çakırdere Kılazgediği 163 24 Ham Toprak 4.729,62 Tam İmarsız 33.850,00 6.770,00 28.11.2019 11:00
7 Çakmak Kayaçal 131 13 Hali Arazi 2.547,89 Tam İmarsız 18.000,00 3.600,00 28.11.2019 11:20
8 Eseler Çarsak 106 198 Ham Toprak 9.521,00 Tam İmarsız 67.100,00 13.420,00 28.11.2019 11:40
9 Halılar Kal Deresi 101 128 Ham Toprak 4.569,07 Tam İmarsız 22.850,00 4.570,00 28.11.2019 14:00
10 Halılar Elma Kıranı 101 198 Çalılık 9.649,33 Tam İmarsız 135.100,00 27.020,00 28.11.2019 14:20
11 Hallaçlar Sıraca 254 364 Ham Toprak 16.058,00 Tam İmarsız 82.100,00 16.420,00 28.11.2019 14:40
12 Hallaçlar Sıraca 254 391 Ham Toprak 5.250,00 Tam İmarsız 26.250,00 5.250,00 28.11.2019 15:00
13 Hallaçlar Karıpça 254 498 Ham Toprak 3.167,50 Tam İmarsız 19.750,00 3.950,00 28.11.2019 15:20
14 Hallaçlar Köy İçi 310 6 Bahçe 737,44 Tam İmarsız 22.200,00 4.440,00 28.11.2019 15:40
15 Hallaçlar Köy Civarı 258 58 Tarla 3.238,00 Tam İmarsız 27.000,00 5.400,00 28.11.2019 16:00
16 İnönü Çaltılık 124 126 Zeytinlik 293,35 Tam İmarsız 9.100,00 1.820,00 29.11.2019 09:20
17 Kocadağ Allah Pınarı 125 24 Tarla 9.389,17 Tam İmarsız 188.379,00 37.675,80 29.11.2019 09:40
18 Köylüce Çoraklık 131 48 Arsa 694,8 Tam İmarsız 69.750,00 13.950,00 29.11.2019 10:00
19 Köylüce Sakızlık 132 6 Zeytinlik 1.364,10 Tam İmarsız 83.100,00 16.620,00 29.11.2019 10:20
20 Köylüce Korum 139 8 Tarla 3.773,20 Tam İmarsız 56.600,00 11.320,00 29.11.2019 10:40
21 Köylüce Çoraklık 131 63 Kayalık Fundalık 3.322,94 Tam İmarsız 85.450,00 17.090,00 29.11.2019 11:00
22 Köylüce Köyiçi 148 16 Ham Toprak 1.153,69 Tam İmarsız 35.300,00 7.060,00 29.11.2019 11:20
23 Köylüce Çoraklık (köyiçi) 131 49 Kargir Lojman
ve Arsası
390 Tam İmarsız 255.613,00 51.122,60 29.11.2019 11:40
24 Sarnıç Mezarlık Üstü 161 33 Tarla 2.651,43 Tam İmarsız 26.550,00 5.310,00 29.11.2019 14:00
25 Sarnıç Mezarlık Üstü 161 36 Tarla 2.851,54 Tam İmarsız 28.750,00 5.750,00 29.11.2019 14:20
26 Sarnıç Mezarlık Üstü 161 37 Tarla 2.801,52 Tam İmarsız 28.200,00 5.640,00 29.11.2019 14:40
27 Taşarası Çürüktepe 101 121 Ham Toprak 1.956,68 Tam İmarsız 15.000,00 3.000,00 29.11.2019 15:00
28 Taşarası Çakırburun 101 162 Tarla 17.931,49 Tam İmarsız 67.100,00 13.420,00 29.11.2019 15:20
29 Tepeoba Urgancı 117 1 Ham Toprak 3.307,67 Tam İmarsız 33.250,00 6.650,00 29.11.2019 15:40
30 Tepeoba Göller 252 133 Ham Toprak 16.166,24 Tam İmarsız 488.764,00 97.752,80 29.11.2019 16:00

1) Yukarıda belirtilen 30 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Havran Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2)İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,
ç)Geçici Teminat Makbuzunu veya Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektubunu ( Teminat Mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) vermeleri,
d)Vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi vermeleri,
e)Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2019 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnemeyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

3)İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Havran Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

4) Taşınmazların satış bedeli, (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) talep edilmesi halinde en az dörtte biri (1/4) peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yıl içinde eşit taksitlerle de ödenebilir. Taksitlendirilen bedele yıllık % 9 oranında kanuni faiz uygulanır. Müşteriden satış bedeli haricinde herhangi bir vergi, resim, harç alınmayacak olup, ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Taşınmazların üzerinde muhdesat varsa müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır.

5)Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6)Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

7)İhale Komisyonu gerekçesini açıklayarak, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8) İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir. Bilgi için irtibat telefonu: 0 266 432 1330
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR