İZMİR 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Balçova İnciraltı Mahallesi'nde 1.725 m² narenciye bahçesi icradan satılıktır (1/6 hisse)

İZMİR 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114947
Şehir : İzmir / Balçova
Semt-Mahalle : İNCİRALTI MAH. / BALÇOVA
: 1725
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 12.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/10336
Muhammen Bedeli
:
1,897,687 TL
Birinci Satış Günü
:
17.03.2020 15:45
İkinci Satış Günü
:
21.04.2020 15:45
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İZMİR 8. İCRA DAİRESİ
2016/10336 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Balçova İlçe, 2278 Ada, 71 Parsel, İNCİRALTI Mahalle/Köy, Satışa konu İzmir Balçova İnciraltı 2278 ada 71 parselde kayıtlı 10351 m2. alanlı narenciye bahçesi vasıflı taşınmazın 1/6 hissesi borçluya aittir. (borçlu hissesi 16/ olup; 1.725,17 m2.) dir. tapuda narenciye bahçesi vasfında olan dava konusu parselin mevcut kullanımı tarla olup bir kısmında sebze dikilidir. Borular ile su getirilmiş sulu tarım yapılan taşınmazdır. parselin çevresinde de narenciye bahçelerinin tarlalarının bulunduğu arazi düze yakın %2 eğimli kumlu tınlı toprak yapısındadır. taşınmazın kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır. üzerinde 35-40 yaş aralığında mahsüldar 3 adet dut 1 adet incir 5 adet bakımsız narenciye ağacı olduğu boş tarla görünümündedir. İzmir çeşme otoyoluna 350 mt, 9 Eylül Üniversitesine 1,3 km, sahil evlerine 1,70 km, İnciraltı mahallesine 700 mt uzaklıktadır. Su ve elektrik gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın çevre parselleri incelemesi sonucunda yapılaşmanın az olduğu kahvaltı ve düğün salonları ile birlikte çiçek seralarının olduğu gözlenmiştir. Balçova belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğü 28.03.2017 tarih ve 310-1920-2180 sayılı yazısında dava konusu taşınmaz İnciraltı turizm merkezi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planları izmir 5 idare mahkemesinin 24.06.2015 tarihli ve 2014/414 e, 2015/1075 sayılı kararı ile iptal edildiği dolayısıyla parsel ve çevresi plansızdır. denilmektedir.
Tapu kaydının BEYANLAR HANESİNDE: 3.Derece sit alanı içinde kalmaktadır şerhi ile 6 parsel lehine 78m2 lik geçit hakkı şerhiyer almakta olduğu. İrtifak hanesinde Gülün Gürcan' a ait ½ payın intifa hakkının Safine Koç' a ait şerhininde yer almakta olduğu görülmüştür.
Adresi : Sandal Sokakta 51 Kapı Nolu Seraların Güney Tarafında Kalan Yerdir. Balçova / İZMİR
Yüzölçümü : 10.351,00 m2. Olup borçlu hissesi 1/6 = 1.725,17 m2.dir.
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti : 1.897.687,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Geçit Hakkı : 6 parsel lehine 78 m2.lik geçit hakkı
Diğer : 3. dece sit alanı 20.06.2003 t - yevmiye 1817
İntifa Hakkı : 7338 sy veraset ve intikal vergisi 19/2 1.7.2017 tarihinde vefat eden safinaz ustat v.i.v ilişiği
1. Satış Günü : 17/03/2020 günü 15:45 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 21/04/2020 günü 15:45 - 15:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- "İş bu ilan İ.İ.K.'nın 127. maddesi gereğince, tapuda adresi bulunmayan, tapuda ismi tam olmayan veya tapuda kayıtlı adresinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen, tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olunur."
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/10336 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR