KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçecik mahallesinde icradan satılık konut alanı (çoklu satış)

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889167
Şehir : Kocaeli / İzmit
: 5940
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/42068 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,782,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.12.2018 14:15
İkinci Satış Günü
:
14.01.2019 14:15
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ

2018/42068 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli , Başiskele , Bahçecik mah.Mezarlık yanı mevkii 1716 Parsel, 5.940,00 m2 Tarla vasıflı taşınmaz ;

Taşınmaz Tapoğrafik olarak batıdan doğuya eğimlidir. Taşınmazİmar uygulaması görmemiş D.O.P (Düzenleme Ortaklık payı kesilmemiş kadastro parselidir. Taşınmazın kamu eline geçmiş kadastro yoluna çıkışı yoktur. Ulaşımı kuzey kısmından açılmış yol ile sağlanmaktadır. Taşınmazın kuzey ve batı kısmı 0.50 mt ile 7.00 mt. Yüksekliğinde taş duvar ve üzeri bahçe çiti ile çevrilidir.

İmar Durumu : Belediyesinden alınan 06-08-2018tarih ve 6284 sayılı imar durumu yazısı ekindeparselin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16-01-2009 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan Başiskele Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Nazım İmar Planında " Gelişme Konut Alanı " nda kaldığı, taşınmazın yer aldığı B-2 nolu gelişme konut alanı bölgesinde, 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı çalışmalarına başlanılmış olduğu, çalışmaların devam ettiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 1.782.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 19/12/2018 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 14/01/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, İzmit , 870 Ada, 54 Parsel, ÖmerağaMah., 4.kat , 18 bağımsız bölüm ,Büro vasıflı taşınmaz;

Taşınmaz yol, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır.Taşınmaz 3194 sayılı imar kanununun 18.madde uygulaması görmüş imar parselidir ve arsa niteliğindedir.
Taşınmaz üzerinde betonarme-karkas sistemle inşa edilmiş, 19-12-1991tarih 4714 sayılı tadilat ruhsatlı bina yer almaktadır.Batı cepheden girilen binanın bodrum katında depo+sığınak+kazan dairesi, zemin katında 2 asma katlı işyeri, normal katlarında 5 er adet büro toplam 22 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz 4.normal kat, 30/700 arsa paylı, büro nitelikli, 18nolu bağımsız bölümdür.Ana taşınmazın girişi batı yönünde olup,18 nolu büro girişe göre 4. Normal katta sol tarafta, batı yöne cephelidir. Büro içerisinde ruhsatlı projesine göre 3. oda+antre+çay ocağı şeklindedir. Odaların zemin kaplamaları laminant parke ,tavanları taşyünü asma tavan,ıslak hacimlerin kaplamaları seramiktir.Duvarlar saten alçı üzeri sentetik boya, pencere doğramaları PVC, giriş kapısı çelik kapı, ve iç kapılar ahşaptır. Ruhsatlı projesine göre kullanım alanı net 70,22 m² dir.Isınma merkezi sistem doğalgaz ile sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır.
İmar Durumu : İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında " Ticaret (T1) alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları Bitişik Nizam, 4 kat , tabanda kullanım alanı tam, normal katlarda (H/2) kadar çekilerek inşaata yapımına müsaittir.Taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı olan bina mevcuttur.
Kıymeti : 350.174,39 TL Yüzölçümü : 698,48 m2 KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 19/12/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 14/01/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/42068 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR