HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arazilerin satışı yapılacaktır

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antakya İlçesi, Saraycık Mahallesi 3447 parsel nolu 23.300,00 m2 yüzölçümlü arazi, Antakya İlçesi, Saraycık Mahallesi 3648 parsel nolu 1.500,00 m2 yüzölçümlü arazi, Günyazı Mahallesi 2803 parsel nolu 3.988,00 m2 yüzölçümlü arazi ve Antakya İlçesi, Kisecik Mahallesi 1847 parsel nolu 2.540,00 m2 yüzölçümlü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince satışa çıkarılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen Toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Antakya İlçesi, Saraycık Mahallesi 3447 parsel nolu 23.300,00 m2 yüzölçümlü arazi, Antakya İlçesi, Saraycık Mahallesi 3648 parsel nolu 1.500,00 m2 yüzölçümlü arazi, Günyazı Mahallesi 2803 parsel nolu 3.988,00 m2 yüzölçümlü arazi ve Antakya İlçesi, Kisecik Mahallesi 1847 parsel nolu 2.540,00 m2 yüzölçümlü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince satışa çıkarılacaktır.
2- İhale aşağıda belirtilen tarihte Encümen Toplantı odasında yapılacaktır.

S.
No
İlçesi ve Mahallesi Parsel No Yüzölçümü ( m2) İmar Durumu İhale
Tarihi
İhale
Saati
Muhammen Bedel Geçici Teminat
1 Antakya Saraycık 3447 23.300,00 Özel Proje Alanı E=2.00 H max=Serbest 25/09/2018 14:00 30.057.000,00 TL
M2’si 1.290,00
901.710,00 TL
2 Antakya
Saraycık
3648 1.500,00 Konut Alanı Taks=0.20,E =1.00, Hmax=Serbest 25/09/2018 14:15 862.500,00 TL
M2’si 575,00
25.875,00 TL
3 Antakya
Günyazı
2803 3.988,00 Konut Alanı Taks=0.20,E= 1.60, Hmax=Serbest 25/09/2018 14:30 1.910.252,00 TL
M2’si 479,00
57.307,56 TL
4 Antakya
Kisecik
1847 2.540,00 Konut Alanı Taks=0.20,E =1.60, Hmax=Serbest 25/09/2018 14:45 612.140,00 TL
M2’ si 241,00
18.364,20 TL


3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 25/09/2018 Tarihi Saat=12:00’e kadar Taşınmaz Mal Satış İhalesi Şartnamesinde olan ve istenilen belgeler ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
4-İhale dokümanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilmesi gerekmektedir. (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.)
5-İhale Komisyonu (Hatay Büyükşehir Belediye Encümeni) teklif edilen bedeli uygun bulup bulmamada tam yetkili olup, söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. Maddesi gereği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR