MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Manavgat'ta 12.282 m2 tarım arazisi üzerindeki muhtesatlar ile birlikte icradan satılıktır (Hisseli satış)

MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01052023
Şehir : Antalya / Manavgat
Semt-Mahalle : KALEMLER MAH. / ÇOLAKLI
: 12282
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 18.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/3814 Esas
Muhammen Bedeli
:
678,527 TL
Birinci Satış Günü
:
14.11.2019 09:30
İkinci Satış Günü
:
09.12.2019 09:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu-Adalet Sarayı Zemin Kat Satış Salonu MANAVGAT / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MANAVGAT
2. İCRA DAİRESİ
2017/3814 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Antalya ili, Manavgat ilçesi, Kalemler Mahallesi, 125 ada 286 parsel numaralı taşınmaz, 171.959,69m2 tarla vasfıyla 8597984/120371783 hissesi (12.282,83m2) borçluadına tapuda kayıtlı olup üzerindeki muhdesat ve kaydındaki Milli Emlak Müdürlüğü tarafından konulmuş olan beyanlar hanesindeki şerh ile birlikte satılacaktır. Satışa Konu parselin kuzeyinden Orman parseli içerisinden gelen zeminde asfalt kaplama yol bağlantısı bulunmaktadır. Parsel güneyinde denize kadar bölgeyi görebilen yüksek bir konumda olup çevresi orman parseli, geniş bir çevresi engebeli, ormanlık kısmen de tarla özelliğinde tarım arazileri bulunmaktadır.Yine parselin çevrelediği tam ortasında, içerisinde halen ikamet edilen evler ve meye ağaçları bulunan bir çok kadastro parselleri bulunmaktadır. Parsel güneye ve doğuya %2-5 eğimli şekli düzgün değil, bitkisel tarım için uygun toprak ve topoğrafik özelliklere sahip, sel, erozyon, drenaj, sorunu olmayan sulama şebekesi dışında sulanmayan tarla özelliğinde tarım arazisi olup halen üzerinde aşağıda ayrıntılı olarak özellikleri belirtilen evler ve evlerin çevresinde dağınık ve düzensiz dikilmiş meyve verir yaşlarda çeşitli cins ve sayıda meyve ağaçları ve parselin genelinde dağınık ve seyrek durumda zeytin ağaçları bulunmaktadır.Parsel üzerinde toplam 2 adet yapı ve hayvan ağılları bulunmaktadır.Yapılardan kuzey cephede bulunan yapı zemin kat ve 1. normal kat seviyelerinden oluşmakta olup, yapının zemin katı depo, garaj vb. amaçlı olarak, 1. normal katı ise konut amaçlı olarak kullanılır durumdadır. Yapının dış cephesi sıva üstü boya, cephe doğramaları ise kısmen kepenk, kısmen de plastiktir. Keşif tarihinde belirli oranda yıpranmış bir görümüme sahip olan yapı yaklaşık olarak 225m² civarında inşaat alanına sahiptir. inşai yönden toplam değerinin 115.200,00TL edeceği,Yapılardan güney cephede bulunan yapı zemin kat ve 1. normal kat seviyelerinden oluşmakta olup, yapının zemin katı depo, garaj vb. amaçlı olarak, 1. normal katı ise konut amaçlı olarak kullanılır durumdadır. Yapının dış cephesi sıva üstü boya, cephe doğramaları ise kısmen kepenk, kısmen eski tip ahşap, kısmen de plastiktir. Keşif tarihinde belirli oranda yıpranmış bir görümüme sahip olan yapı yaklaşık olarak 270m² civarında inşaat alanına sahiptir. inşai yönden toplam değerinin 138.240,00TL edeceği, taşınmaz üzerinde bulunan yapıların inşai yönden toplam değerinin; 253.440,00TL edeceği, borçlunun 8597984/120371783 (12.282,83m2)hissesinin;Üzerindeki muhtesatla birlikte keşif tarihindeki satışa esas değerinin 678.527,00TL edeceği kanaatine varılmıştır.Hissedarların tapuda kayıtlı adreslerine çıkarılan satış ilanının iade gelmesi halinde veya tapuda kayıtlı adresleri yok ise varsa yurt içi mernis adreslerine satış ilanının tebliğine, yurt içi mernis adresleri bulunmaması halinde elektronik ilan ile gazete ilanının tebliğ yerine geçmiş sayılacağı ayrıca adres araştırması yapılmayacağı ilan olunur.
Yüzölçümü : 171.959,69 m2
İmar Durumu :Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.11.2018 tarih ve E.21360 sayılı yazısına göre Kalemler Mahallesi 125 ada 286 parsel numaralı taşınmaz; Antalya İli, Manavgat İlçesi, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘’Tarım Alanları’’ içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 678.527,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Borçlunun hissesi üzerinde 6292 sayılı kanun kapsamında Milli Emlak Müdürlüğü tarafından konulmuş olan “Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçlarla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarakaradaki fark kanuni faiziyle birlikte, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 75 inci maddesi uyarıncave 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun hükümleri gereğince ecrimisilin tarih, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre malikinden tahsil edilir.” beyanı bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 14/11/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 09/12/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri :Mezat Salonu-Adalet Sarayı Zemin Kat Satış Salonu MANAVGAT / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3814 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/09/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR