MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Manavgat'da 136 m2 tarım arazisi icradan satılıktır (hisseli satış)

MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01052882
Şehir : Antalya / Manavgat
Semt-Mahalle : OYMAPINAR MAH. / MANAVGAT
: 136
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ HABER 19.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2012/121 ESAS
Muhammen Bedeli
:
14,808 TL
Birinci Satış Günü
:
22.11.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
17.12.2019 10:00
Satış Yeri
:
MANAVGAT ADLİYESİ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MANAVGAT
1. İCRA DAİRESİ
2012/121 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Manavgat İlçesi, 296 Ada, 8 Parsel, Oymapınar/Seki Mahallesinde bulunan taşınmaz, 544,30m² miktarında, Narenciye Bahçesi vasfıyla 1/4 hisse (136,08m²) olarak borçlu adına 15.05.2013 tarih ve 7530 yevmiyeli 3402 sayılı yasanın 22/A Md. Gereği yenileme tescili işleminden kayıtlıdır. Dosyasındaki Manavgat Belediyesinin 18.01.2019 tarihli yazılarında taşınmazın; Manavgat-Oymapınar 1/25.000 Ölçekli Kültür ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Nazım İmar Planında "Tarım Alanları" içerisinde kaldığı belirtilmekte olup taşınmaz alt ölçekli imar planı olmadığı anlaşılmaktadır. Parselin yol bağlantısı yoktur. Bir parsel sonra batısı ve bir parsel sonra doğusu zeminde fiilen kullanılan kamu yoludur. Parselin güneyi içinde ev olan tapulu tarla, doğusu kuzeyi ve batısı arsa vasfında parseller olup geniş çevresinde Oymapınar Mahallesi yerleşim alanı, engebeli tarım arazileri ve çalılık ormanlık alanlar bulunmaktadır. Parselin 100-150 m doğusu baraj gölüdür. Parsel batısı ve güneye kapalı, doğu ve kuzeye açık bir alanda bulunmakta, yüzeyi düz ve düzgün, şekli düzgün, toprak ve topoğrafik olarak yöreye uygun her türlü bitkisel tarım için uygun, sel, erozyon, drenaj, sorunu olmayan ve sulu tarım arazisi olup halen üzerinde bakımsız ve verimsiz durumda 14-15 yaşlarında 11 adet Narenciye, 3 Nar, 2 Amma, ve 1 Günnap ağacı mevcuttur. Yine doğu bölümü tel çit ile çevrilidir. Antalya ili, Manavgat ilçesi, Oymapınar Mahallesi, 296 ada 8 nolu parseldeki, borçlunun ¼ hissenin üzerindeki muhtesatıyla birlikte değeri 14.808,00 TL'dir.
Kıymeti : 14.808,00 TLKDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası 2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ MEZAT SALONU
"İş bu ilan İ.İ.K.'nın 127. maddesi gereğince, tapuda adresi bulunmayan, tapuda ismi tam olmayan veya tapuda kayıtlı adresinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen, tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olunur."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/121 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR