ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Korkuteli'nde 1.620 m2 tarım arazisi SGK'dan satılıktır (Çoklu satış)

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
DOSYA NO : 2018/67 T
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Köyü., Bozdere Mevkii, 270 Ada, 5 Parsel, yüzölçümü 1.620,76 m2 TAM HİSSE TARLA VE Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Köyü., Bozdere Mevkii, 270 Ada, 4 Parsel, yüzölçümü 1.760,87 m2 TAM HİSSE TARLA
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Korkuteli
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.06.2019 10:45
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 2018/67 T. SATIŞ DOSYASI İLİ: ANTALYA, KORKUTELİ
TAPU KAYDI : Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Köyü., Bozdere Mevkii, 270 Ada, 5 Parsel, yüzölçümü 1.620,76 m2 TAM HİSSE TARLA VE Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Köyü., Bozdere Mevkii, 270 Ada, 4 Parsel, yüzölçümü 1.760,87 m2 TAM HİSSE TARLA
İMAR DURUMU : Taşınmazlar “Tarla” vasıflıdır ve İmar Uygulaması görmemiştir.
YERİ : Taşınmazlar, Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Köyü, Bozdere Mevkii Burdur Yolu üzerinde konumludur.
ÖZELLİKLERİ :
Taşınmaz Özellikleri: Bahse konu taşınmazların yer tespitinin gerçekleştirildiği tarihte boş durumda olduğu, ekili olmadığı tespit edilmiştir. 270 Ada 5 Parsel, Burdur Yoluna cepheli durumda olup 270 Ada 4 Parsel ise 5 Numaralı parsele bitişik yapıda ve 5 Numaralı parselin doğusunda konumludur.
Bölge Özellikleri: Bahse konu taşınmazların bulunduğu bölge Korkuteli Merkeze yaklaşık olarak 8 km mesafede yer almaktadır. Taşınmaz etrafında, taşınmaz ile yakın özelliklere sahip araziler ile tarla vasıflı parseller bulunmaktadır. Yine etrafında örtü altı tarımın yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazların bulunduğu bölgede yapılaşma kısmen başlamıştır. Güneyinde yer alan Özgen Sitesi’ne 3.400 metre mesafededir. Kuzeyinde depo vasıflı yapılar mevcuttur. İlgili belediyenin alt yapı ve imkanlarından faydalanabilecek durumdadır.
Bahse konu taşınmazın olumlu özellikleri :
* Tapuda sadece bir kişi adına kayıtlı olup başkaca hissedar olmaması
* 5 Numaralı parselin yola cephesinin bulunması, 4 Numaralı parselin ise yola yakın konumda olması
Bahse konu taşınmazın olumsuz özellikleri :
*Bölgede yapılaşmanın kısmen başlamamış olması
*Yakınlarında sulama kanalı ya da su kuyusunun bulunmaması
MUHAMMEN BEDELİ : Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Köyü., Bozdere Mevkii, 270 Ada,;
5 Parsel, yüzölçümü 1.620,76 m2 TAM HİSSE TARLA 40.000,00 TL.
4 Parsel, yüzölçümü 1.760,87 m2 TAM HİSSE TARLA 52.000,00 TL.
SATIŞ ŞARTLARI: Açık arttırma 18.06.2019 tarihinde; Saat :
5 Parsel, yüzölçümü 1.620,76 m2 TAM HİSSE TARLA 10.45-10.50
4 Parsel, yüzölçümü 1.760,87 m2 TAM HİSSE TARLA 11.00-11.05 arasında Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok artırına ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 25.06.2019 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmalar yapılacaktır. İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Teminat arttırmaya esas rayiç bedelinin her arsa için % 7.5’ udur.
3-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2018/67 T. sayılı dosyadan İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, Satış Şartnamesinin icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR