KAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Kaş'ta tarla ve üzerindeki müştemilatları icradan satılıktır (Çoklu satış)

KAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981831
Şehir : Antalya / Kaş
Semt-Mahalle : DOĞANTAŞ MAH. / KAŞ
: 1266
Yayınlandığı Gazeteler

KAŞ AYDIN HABER 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/525 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
73,246 TL
Birinci Satış Günü
:
17.06.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
12.07.2019 10:00
Satış Yeri
:
KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ /ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KAŞ
İCRA DAİRESİ

2017/525 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya İli Kaş İlçesi Doğantaş Mahallesi Somaklı Mevkii 101 ada 170 parselde mukim 1266,87 metrekare alana sahip tapu kayıtlarında tarla vasfındaki taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz toplam alanı 1266,87 metrekare olup taşınmazın üzerinde 55 metrekare taban alanlı 2 katlı yapı ve 27 metrekare önlüğünün bulunduğu bir yapı ve 24 metrekare taban alana sahip ahır yapısı bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz eskiden bu yana bahçe veya tarla bitkilerin yetiştiriliği yapıldığı kısmet tarım alanı ve içerisindeki yapıların kullanımıyla kısmen iskan alanı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın içerisinde ve sınırlarında muhtelif yaşlarda 9-10 adet nar 1 kayısı ,1 zeytin, 1 üzüm, 3-4 incir, 1 yeni dünya 1-4 yaş arasında 9-10 adet ceviz ağacı mevcuttur.Ceviz ağaçları harici ağaçlarının verimden düşmüş olduğu görülmüştür. Taşınmazın üzerindeki yapılar hariç kalan alanının tamamı tarımsal üretimde kullanılabilir durumdadır. Taşınmaz 36.444506 derece enlem 29.836281 derece boylam koordinatlarında 665 metre rakımdadır. Taşınmaz eğimi güney doğuya doğru %12 eğime sahiptir. Taşınmaz Doğantaş Mahalle merkezi içerisindedir. Taşınmaza mahallenin ara yollarından geçilerek ulaşılmaktadır. Kaş ve Demre İlçe merkezlerinde 45 dk mesafede olup taşınmaz mahalledeki elektrik, telefon içme suyu gibi altyapı hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Taşınmazın üzerindeki 55 metrekare taban alanlı yığma ev bulunmakta olup 2 kat olarak inşaa edilmiş ev zamanına şartlarına göre ana hatlarına göre tamamlanmış durumdadır. Yaklaşık olarak 31-40 yıl kadar önce yapıldığı gözlemlenmiştir. Keşif tarihinde evin kullanımda olduğu görülmüştür. Ayrıca taşınmazın üzerinde 24 metrekare taban alanına sahip ahır olduğu görülmüştür.Satışa konu taşınmazın imar planı bulunmamaktadır.
Adresi : Doğantaş Mah. Somaklı Mevkii Kaş / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.266,87 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 73.246,53 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif Haciz ve ipotek şerhi vardır.
1. Satış Günü : 17/06/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 12/07/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ /ANTALYA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya İli Kaş ilçesi Doğantaş Mahallesi Gökbelen Mevkii 101 ada 488 parselde kayıtlı 4070,52 metrekare alana sahip tapu kayıtlarında tarla vasfındaki taşınmazdır. Taşınmaz ''Tarla'' vasfında ve 4.070,52 m² büyüklüğünde olup tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmazın Niteliği: Taşınmaz geçmiş yıllarda tarımsal amaçlı olarak kullanılmış, son yıllarda üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yapılmadan kendi haline bırakılmış yerlerdendir. Taşınmazın bir kısmı eski tarım alanı, bir kısmı da orman arazilerine benzemektedir. Taşınmazın Üzerindeki Varlıklar: Taşınmaz üzerinde değerini etkileyebilecek herhangi bir yapı veya kültür bitkisi bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde muhtelif yaşlarda çam ağaçları ve tespih çalıları bulunmaktadır. Taşınmazın Topografik Yapısı: Taşınmaz ortalama %15-20 arasında değişen eğime sahip bir zemin ve topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazın Toprak Yapısı: Taşınmaz killi-kumlu, orta derecede taşlık ve kaya kütlesi ihtiva etmeyen bir yapıdadır.Taşınmazın Sulama Durumu: Taşınmaz üzerinde yetiştirilebilir bitki türünün büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu sulama suyu ihtiyacının yağmur suları ile karşılanabildiği kıraç alanlardandır. Taşınmazın Mevki, Yol Durumu ve Alt Yapı Özellikleri: Taşınmaz mahalle merkezine uzak konumdadır. Taşınmaza ait hem kadastro haritasında hemde zeminde ulaşım yolu bulunmamaktadır. Elektrik, su, telefon gibi alt yapı hizmetleri mevcut değildir. Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.12.2017 tarih ve E.12218 sayılı yazılarında taşınmazın Uygulama imar planı bulunmamaktadır. denilmektedir.
Adresi : Doğantaş Mahallesi Gökbelen Mevkii Kaş / ANTALYA
Yüzölçümü : 4.070,52 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 30.528,90 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Muhtelif Haciz ve ipotek şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 17/06/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 12/07/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ/ANTALYA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İş bu satış ilanı İİK'nun 127.maddesi uyarınca tebliğ edilmeyenlere tebliğe kaimdir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/525 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/04/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR