KAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Kaş'ta 4406 m2 bahçe icradan satılıktır (Çoklu satış)

KAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179765
Şehir : Antalya / Kaş
Semt-Mahalle : AKÖRÜ MAH. / KAŞ
: 4406

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 25.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/180 TLMT
Muhammen Bedeli
:
134,000 TL
Birinci Satış Günü
:
29.07.2020 10:00
Satış Yeri
:
KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ/ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KAŞ
İCRA DAİRESİ
2018/180 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : :Satışa konu taşınmaz Antalya İli Kaş İlçesi Akörü Mahallesi Şemsi Mevkii 326 ada 1 parselde mukim tapu kayıtlarında bahçe vasfındaki 4.406,82 metrekare alana sahip taşınmazdır. Taşınmazın Niteliği:Taşınmaz yüksek rakıma sahip bir bölgede yer almakta olup, soğuklama ihtiyacı fazla olan sert çekirdekli ( kiraz, vişne), yumuşak çekirdekli (elma, armut, v.b.) ve ceviz gibi meyvelerin yetiştiriciliğine uygun yerlerden olup, meyvecilik ve tarla bitkileri üretimi için elverişli yerlerdendir.Taşınmazın Üzerindeki Varlıklar: Taşınmaz üzerinde kavak, pırnal ve meşe palamut ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın orta kısmında gölet şeklinde küçük bir su birikintisi bulunmaktadır.Taşınmazın Topografik Yapısı: Taşınmaz ortalama %8 civarında bir eğime sahiptir. Taşınmaz içerisinde doğal teraslamalar bulunmakta olup, eğim bu kısımlarda düşüktür.Taşınmazın Toprak Yapısı: Taşınmaz killi-kumlu orta derece taşlık bir yapıdadır.Taşınmazın Sulama Durumu: Taşınmaz üzerinde yetiştirilen bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı sulu tarım arazisidir. Taşınmazın Mevki, Yol Durumu ve Alt Yapı Özellikleri: Taşınmaz mahalle merkezine yakın konumdadır. Taşınmaza ait hem kadastro haritasında hemde zeminde ulaşım yolu bulunmaktadır. Elektrik, su, telefon gibi alt yapı hizmetleri ulaşabilecek konumdadır. Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.04.2018 tarih ve E.4300 sayılı yazılarında taşınmaz için "parselin imar planı bulunmamaktadır." denilmektedir. DİKKATSatışa konu taşınmazın ipotek alacaksının ipotek alacağının altında satışa izin vermemesinden dolayı 134.000,00 tl üzerinden satışa başlanılacaktır.
Adresi : Akörü Mahallesi Şemsi MevkiiKaş / ANTALYA
Yüzölçümü : 4.406,82 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır
Kıymeti : 74.915,94 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Taşınmazın kaydındaki gibi olup tesisi kadastro şerhi, haciz ve ipotek şerhi vardır.
1. Satış Günü : 29/07/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ/ANTALYA -
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya İli Kaş İlçesi Akörü Mahallesi Çimbir Mevkii 431 ada 31 parselde mukim tapu kayıtlarında tarla vasfıdaki 5.841,01 Metrekare alana sahip taşınmazdır. Taşınmazın Niteliği: Taşınmaz yüksek rakıma sahip bir bölgede yer almakta olup, soğuklama ihtiyacı fazla olan sert çekirdekli ( kiraz, vişne), yumuşak çekirdekli (elma, armut, v.b.) ve ceviz gibi meyvelerin yetiştiriciliğine uygun yerlerden olup, meyvecilik ve tarla bitkileri üretimi için elverişli yerlerdendir.Taşınmaz geçmiş yıllarda tarla ve bahçe olarak kullanılmış son yıllarda bölgede seracılığın gelişmesiyle birlikte örtüaltı üretim yapılmaya başlanmıştır. Fiili durum itibariyle sera ve tarla vasfındadır.Taşınmazın Üzerindeki Varlıklar: Taşınmaz üzerinde 1 adet depo ve 1 adet yay çatılı plastik örtülü sera bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan az sayıda çam ve maki türü yabani ağaçlar bulunmaktadır.Taşınmazın Topografik Yapısı: Taşınmaz ortalama %5 civarında bir eğime sahiptir. Taşınmazın doğu tarafında eğim biraz artış göstermektedir.Taşınmazın Toprak Yapısı: Taşınmaz killi-kumlu orta derece taşlık bir yapıdadır. Taşınmazın doğu tarafında yer yer kaya kütleleri bulunmaktadır.Taşınmazın Sulama Durumu: Taşınmaz üzerinde yetiştirilen bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı sulu tarım arazisidir.Taşınmazın Mevki, Yol Durumu ve Alt Yapı Özellikleri: Taşınmaz mahalle merkezine uzak konumdadır.Taşınmaza ait hem kadastro haritasında hemde zeminde ulaşım yolu bulunmamaktadır.Elektrik, su, telefon gibi alt yapı hizmetleri ulaşabilecek konumdadır.Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.04.2018 tarih ve E.4300 sayılı yazılarında taşınmaz için "parselin imar planı bulunmamaktadır." denilmektedir.Taşınmazı üstünde Betonarme yığma olarak ve tek katlı olacak şekilde 2-3 yıl öncesi yapılmış, ana inşaat iş kalemlerinin tümü tamamlanmış, günlük işler için depo olarak kullanılır durumdadır. 1 katlı depo bulunmaktadır. Taşınmazın üstünde Yan yana 5 bloğun bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, 2-3 yıl kadar öncesi yapılmış, yay çatılı plastik örtülü seradır. Örtü altı sebze yetiştiriciliğine uygun, iç direk aralıkları arası 4 m, Teknik Bilirkişisince sera alanı 2.325,00 m² büyüklüğünde sera bulunmaktadır. SATIŞA KATILACAKLARA ÖNEMLE DUYURULUR : DİĞER SATIŞA KONU AKÖRÜ MAH. 326 ADA 1 PARSELLİ TAŞINMAZA ALICI ÇIKMAMASI HALİNDE İŞ BU TAŞINMAZIN SATIŞINA 134.000,00 TL ÜZERİNDEN BAŞLANILACAK OLUP AKÖRÜ MAH. 326 ADA 1 PARSELLİ TAŞINMAZA ALICI ÇIKMASI HALİNDE İŞ BU SATIŞ YAPILMAYACAKTIR.
Adresi : Akörü Mahallesi Çimbir MevkiiKaş / ANTALYA
Yüzölçümü : 5.841,01 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır
Kıymeti : 143.070,15 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın kaydındaki gibi olup tesisi kadastro şerhi, haciz ve ipotek şerhi vardır.
1. Satış Günü : 29/07/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ/ANTALYA -
Satış şartları :
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 9800 0150 0158 0072 9867 3550 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflari le teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellal görevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’ye ödenecektir. Tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7- 25/03/2020 Kabul Tarihli ve 7226 sayılı Kanun gereği, satış ilanı elektronik ortamda ve satışa tesir etmemek kaydıyla Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr de ilan edilecektir.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/180 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilir. 24/06/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR