KAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Kaş'ta 237 m2 zeytin tarlası icradan satılıktır

KAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01074793
Şehir : Antalya / Kaş
Semt-Mahalle : AĞULLU MAH. / KAŞ
: 237
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 02.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/822 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,441,792 TL
Birinci Satış Günü
:
16.12.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
13.01.2020 11:00
Satış Yeri
:
KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ /ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KAŞ
İCRA DAİRESİ
2016/822 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya İli Kaş İlçesi Ağullu Mahallesi Ayısarnıcı Mevkii 920 parselde mukim tapu kayıtlarında zeytinli tarla vasfıdaki taşınmazdır. Taşınmazın Niteliği: Taşınmaz "Zeytinli tarla" nitelikli, ancak keşif tarihi itibariyle parsel üzerinde 1 adet 2 katlı konut yapısı, 1 adet yüzme havuzu ile bahçesinde ekonomik değeri bulunmayan ve peyzaj amaçlı dikilmiş 5 adet turunçgil, 1 adet nar, 1 adet erik ağaçları ve muhtelif süs bitkileri bulunmaktadır. Taşınmazın Üzerindeki Varlıklar: Taşınmaz üzerinde 1 adet 2 katlı konut yapısı, 1 adet yüzme havuzu ve bahçe kısımlarında 5 adet turunçgil, 1 adet nar, 1 adet erik ağaçları ve muhtelif süs bitkileri bulunmaktadır. Taşınmazın Topografik Yapısı: Taşınmaz zamanında eğimli bir zemin ve topografyaya sahip iken inşaat çalışmaları esnasında iş makinasi çalışması ile düz hale getirilmiştir. Taşınmazın Toprak Yapısı: Taşınmaz çevresi killi-tınlı, çok taşlık ve kaya kütleleri de ihtiva eden türde toprak yapısındadır. Ancak taşınmaz içerisinde düzenleme ve toprak iyileştirmesi yapılmıştır.Taşınmazın Sulama Durumu: Taşınmaz üzerinde yetiştirilen bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu sulama suyu ihtiyacı şebeke suyundan karşılanmaktadır. Taşınmazın Mevki, Yol Durumu ve Alt Yapı Özellikleri:Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/10/2018 tarih ve E.11789 sayılı yazılarında taşınmazın İmar planı içerisinde ?1/1000 ölçekli Kaş merkez ve Çerçiler mevkii revizyon imar planında konut alanı, TAKS;0,30, KAKS;0,60 ayrık nizam 2 katlı bina yapılabilir. İmar iznine haiz olduğu belirtilmektedir. Kaş şehir merkezine 2 km kadar, Mahalle merkezine ise çok yakın bir konumda yer almaktadır. Zamanında Milli Emlak müdürlüğünden tarımsal kullanım beyanlı olarak indirimli şekilde satın alındığı tapu kayıtlarında gözükmektedir. İmar planında konut alanı olarak ayrılmasına rağmen parsele imar uygulaması yapılmamış, zeytinli tarla nitelikli durumu devam etmekte, ancak parselin nerdeyse tüm alanı üzerine ruhsatsız bina yapılması yoluna gidilmiştir. Parsel denize göre oldukça yüksek bir rakımda bulunmasının avantajıyla çok iyi ve kapanamayacak çevre ve deniz manzarasına sahip durumdadır.Parsel cevresi tümüyle müstakil ve lüks derecede konutlar, ticari işletmeler, az da olsa otel yapıları ile çevrili durumdadır. Taşınmaza ait hem kadastro haritasında hemde zeminde beton kaplı ulaşım yolu bulunmaktadır. Elektrik, su, telefon gibi alt yapı hizmetleri mevcut durumdadır.Satışa konu taşınmazın üzerinde Parselin kuzey tarafında 2 katlı, dubleks kullanımlı konut yapısı, güney deniz cephe tarafına ise yüzme havuzu inşa edilmiş durumdadır. Havuzun bodrum kısmı denge deposu ve depo olarak kullanımda iken doğu tarafında günlük kullanım için ayrıca bir kamelya yapısı da bulunmaktadır. Parsel girişi kuzey cepheden ve demir ferforjeli kapıdan sağlanmakta, yapı girişi ise kuzey cephedendir. Yapı ve yüzme havuzu iyi kalitede malzeme ve işçilik kullanılarak inşa edilmiş bakımları zamanında yapılmış durumdadır. Havuz çevresi ve oturma-güneşlenme alanları zemini traverten kaplı, yapı dış cephesi ise yontulmuş doğal taş kaplı durumdadır. Arazi vasfının zeytinli tarla olması nedeniyle de yapı ruhsatsız yapılmış durumda, icra işlem tarihinde de çok uzun süreden beri olduğu gibi lüks konut yapısı olarak kullanım halindedir. Şehir merkezine yakın mesafede, kadastro yoluna cepheli, yol-su-elektrik gibi tüm altyapı işlemleri tamamlanmış durumdadır. Teknik bilirkişisine göre yapı taban alanı 74,00 m2, yüzme havuzu 31,00 m2, toplamda inşaat alanı; 2*74+31=179,00 m2 olmaktadır. Bahçede bulunan ağaç ve bitkiler bakımlı haldedirler. Bahçe çevre duvarları çaplanmış doğal taş ile örülmüş taş duvarlar ile çevrili haldedir. Kapı-pencereleri PVC-ahşap-demir malzemeden imal edilmiştir.
Adresi : Ağullu Mahallesi Ayısarnıcı MevkiiKaş / ANTALYA
Yüzölçümü : 237,09 m2 parsel yüzölçümü
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Kaş merkez ve Çerçiler mevkii revizyon imar planında konut alanı, TAKS;0,30, KAKS;0,60 ayrık nizam 2 katlı bina yapılabilir.
Kıymeti : 1.441.792,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın kaydında Seyit Ahmet Kızı Mükererem Gürsel üzerindeki KA.2 Katlı Bina Adı Geçene Aittir. Şerhi, Tamamen ve münhasıran bir fiili tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanılacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75.maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkkındaki Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsilinde ilişkin usullere göre son kayıt maliklerinden tahsil edilir şeklinde belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır. Üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcılar sorumludur şeklinde bir beyan,Taşınmazın kaydında 1.ve 2.dereceden ipotek şerhleri ve haciz şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 16/12/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ /ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İş bu satış ilanı İİK'nun 127.maddesi uyarınca tebliğ edilmeyenlere tebliğe kaimdir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/822 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/10/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR