KAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Kaş'ta 1574 m² zeytinlik icradan satılıktır (hisseli satış)

KAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112444
Şehir : Antalya / Kaş
Semt-Mahalle : BEZİRGAN MAH. / KALKAN
: 1574
Yayınlandığı Gazeteler

KAŞ AYDIN HABER 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/229 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
314,907 TL
Birinci Satış Günü
:
03.03.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
03.04.2020 10:00
Satış Yeri
:
KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ/ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KAŞ
İCRA DAİRESİ
2015/229 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya İli Kaş İlçesi Bezirgan Mahallesi Ulugöl Mevkii 212 ada 398 parselde mukim tapu kayıtlarında zeytinlik vasfıdaki taşınmazın 4/40 pay/paydaya isabet eden 1.574,54 metrekarelik hissesidir. Satışa konu taşınmazın niteliği Taşınmaz zeytin yetiştiriciliği yapmak suretiyle tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır.Tapu kaydı şerhler hanesinde taşınmazın 3573 Sayılı Yasaya tabii olduğu belirtilmektedir. 3573 sayılı Kanunun 4086 sayılı Kanunla değişik 3.maddesinin III.fıkrasında; ... Bu yolla verilen taşınmazlar hiç bir şekilde veriliş amacı dışında kullanılamaz. Bu taşınmazlar; miras dahil hiç bir şekilde bölünemez, veriliş tarihindeki yüzölçümü hiç bir şekilde küçültülemez. Aksi takdirde Hazinece geri alınır... denilmektedir.Taşınmazın Üzerindeki Varlıklar: Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, üzerinde 50-60 yaşlarında aşılı zeytin ağaçları ve aralarında az sayılda maki bitkileri bulunmaktadır.Taşınmazın Topografik Yapısı: Taşınmaz %30-40 arası eğime sahip bir zemin ve topoğrafyaya sahiptir. Taşınmaz içerisinde yer yer eğim azaltma ve toprak koruma amaçlı olarak geçmiş yıllarda yapılan kuru taş duvardan teraslama setleri bulunmaktadır.Taşınmazın Toprak Yapısı: Taşınmaz killi-tınlı, çok taşlık ve zeminde yoğun şekilde kaya kütleleri bulunduran, sığ yapıda bir toprak yapısına sahiptir.Taşınmazın Sulama Durumu: Taşınmaz üzerinde yetiştirilebilir bitki türünün büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu sulama suyu ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamadığı kıraç alanlardandır.Taşınmazın Mevki, Yol Durumu ve Alt Yapı Özellikleri: Taşınmaz Bezirgan Mahallesi yerleşim yeri dışında olmakla birlikte turizm açısından büyük öneme sahip Kalkan Mahalle merkezine 1,5 km mesafede yer almaktadır. Taşınmazın Kaş-Kalkan-Fethiye Devlet karayoluna 150 m kadar cephesi bulunmakta, elektrik, su gibi alt yapı hizmetleri ulaşabilecek konumdadır. Taşınmaz yol kenarından Akdeniz manzarasını görememekte olup, taşınmazın kuzey doğu taraflarına doğru yükseklere çıkıldıkça Akdeniz manzarasını görmektedir. Bu durum taşınmaz değerine önemli derecede etki etmektedir.Taşınmaza yakın bölgelerde imar planı olmamasına rağmen yoğun sayılabilecek yapılaşma faaliyetleri başlamış, işlem konusu parsel ve çevresinde de önümüzdeki dönemde yapılaşmanın başlayabileceği kuvvetli ihtimal dahilindedir. Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2019 tarih ve E.13885 sayılı yazılarında "parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır." denilmektedir. DİKKAT : TAŞINMAZIN TAMAMI 15.745,39 METREKARE OLUP TAŞINMAZIN 4/40 PAY/PAYDA HİSSESİNE İSABET EDEN 1.574,54 METREKARESİ SATIŞA KONU OLUP HİSSEYE İSABET EDEN BEDEL ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILACAKTIR. TAŞINMAZIN 4/40 PAY/PAYDALIK HİSSESİNİN SATIŞI YAPILACAKTIR.
Adresi : Bezirgan Mahallesi Ulugöl Mevkii Kaş / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.574,54 m2 (4/40 pay/paydaya isabeten eden yüzölçümü)
İmar Durumu : Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2019 tarih ve E.13885 sayılı yazılarında "parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır." denilmektedir.
Kıymeti : 314.907,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın kaydındaki gibi olup taşınmazın kaydında 3573 sayılı yasaya tabidir şerhi, tesis kadastrosu şerhi, satış şerhi, muhtelif haciz şerhleri vardır.
1. Satış Günü : 03/03/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 03/04/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ/ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İş bu satış ilanı İİK'nun 127.maddesi uyarınca tebliğ edilmeyenlere tebliğe kaimdir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/229 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR